94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 13-01

Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego

Cena: 62,73 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-02

Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-04

Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-06

Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń

Cena: 124,23 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-07

Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego

Cena: 105,78 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-08

Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 113,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-09

Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-11

Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-12

Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych

Cena: 60,27 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-13

Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-14

Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-15

Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni

Cena: 87,33 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-16

Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-18

Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-19

Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.

Cena: 95,94 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-20

Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych

Cena: 82,41 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-21

Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-22

Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-23

Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-24

Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 152,52 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-25

Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 70,11 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 13-26

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Cena: 59,04 zł
  szczegóły Do koszyka