94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 7-01

Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-02

Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-03

Urządzenia transportowo-podnośne

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-04

Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-06

Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-07

Montaż pomp i sprężarek

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-08

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-08r98

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Cena: 220,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-10

Montaż maszyn elektrycznych wirujących

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

Cena: 289,05 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-12

Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-13

Transport maszyn i urządzeń na placu budowy

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-14

Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-15

Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-16

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-19

Urządzenia gazownicze

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-22

Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-23

Montaż urządzeń włókienniczych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-24

Urządzenia i instalacje chłodnicze

Cena: 127,92 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-28

Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-29

Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-30

Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-33

Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 7-34

Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka