94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 10

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

Netto Brutto (VAT 23%)
216,00 zł 265,68 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Drenowanie

 • Drenowanie niesystematyczne
  • Drenowanie wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-III
  • Drenowanie wykonywane ręcznie w gruntach kategorii IV przewarstwionych gruntem kategorii V na głębokości 0,9m
  • Drenowanie wykonane przy użyciu pługów drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III na głębokości 0,9m; 1,0-1,1m; 1,2-1,3m
  • Drenowanie wykonane przy użyciu koparek 1-naczyniowych z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III
  • Drenowanie wykonane przy użyciu koparek drenarskich ETC-202 w terenach nizinnych i podgórskich w gruntach kategorii II-IV na głębokości 0,9m; 1,0-1,3m; 1,4-1,5m; 1,4-1,7m; 1,8-2,0m
  • Drenowanie wykonane przy użyciu maszyn do bezrowkowego drenowania w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III na głębokości do 1,1m
 • Drenowanie systematyczne
  • Drenowanie wykonywane w terenach nizinnych
  • Drenowanie krecie i faszynowe
  • Umocnienie wylotów sączków krecich
  • Drenowanie faszynowe
  • Układanie rurociągów w wykopach umocnionych na głębokości ponad 2m rurociągi ceramiczne
  • Zabezpieczenie rurociągów drenarskich
  • Zabezpieczenie styków rurociągów z rur betonowych i żelbetowych przez owinięcie papą, wykonanie opaski betonowej, obsypanie gliną
  • Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich w gruntach kategorii II-III na głębokości 0,8m - 2,0m
  • Nakłady na transport technologiczny
  • Rozwożenie wozami konnymi rurek drenarskich oraz materiałów potrzebnych do zabezpieczenia rurociągów drenarskich
  • Transport technologiczny materiałów wozami konnymi

Rozdział 02.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

 • Budowle betonowe i żelbetowe
 • Płyty nośne żelbetowe
 • Podłoże betonowe, umocnienia skarp i dna, schody, studzienki żelbetowe
 • Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków
 • Zbrojenie konstrukcji betonowych

Rozdział 03.

Konstrukcje drewniane

 • Różne konstrukcje drewniane
 • Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, półżłobek lub żłobek i wpust
 • Wykonanie i założenie szandorów
 • Zasuwy drewniane

Rozdział 04.

Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki

 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Wykonanie podsypek
 • Wykonanie bruku
 • Wykonanie
 • Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej
 • Wykonanie

Rozdział 05.

Konstrukcje faszynowe i palisady

 • Wykonanie
 • Budowa
 • Wykonanie
 • Wbijanie palisady młotem pneumatycznym

Rozdział 06.

Zabudowa biologiczna

 • Obsadzenie
 • Sadzenie
 • Odchwaszczanie i oczyszczanie kęp

Rozdział 07.

Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk

 • Roboty uprawowe
  • Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych
  • Uprawa płużna terenów płaskich i falistych
  • Podsiew w terenach zadarnionych w technologii gąsienicowo-kołowej 1-etapowej w warunkach utrudnionych i normalnych
  • Siew bezpośredni o technologii kołowej 1-etapowej w darń o równej powierzchni
  • Ogrodzenie drutem kolczastym i gładkim
  • Bramy żerdziowe o szerokości 6m oraz liniowe z drutu gładkiego o szerokości 8m
  • Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych
 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
  • Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie
  • Mechaniczny wysiew wapna nawozowego

Rozdział 08.

Deszczownie

 • Rurociągi z rur azbestowo-cementowych o złączach typu Gibault i Reka
 • Rurociągi
 • Węzły z kształtek żeliwnych ciśnieniowych na rurociągach z rur azbestowo-cementowych, PCW i żeliwnych
 • Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej
 • Próba hydrauliczna rurociągów podziemnych
 • Studnie z hydrantem odpowietrzająco-napowietrzające, odwadniające odpowietrznikiem
 • Studnie z zasuwą
 • Montaż

Rozdział 09.

Roboty czerpalne (pogłębiarskie)

 • Wydobycie urobku pogłębiarkami
 • Wydobycie urobku koparkmi jednonaczyniowymi na pontonie

Rozdział 10.

Przepusty rurowe monolityczne

 • Przepusty rurowe z piętrzeniem monolityczne o wysokości stopnia 0-40cm
 • Przepusty rurowe bez piętrzenia
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 11.

Zastawki monolityczne

 • Zastawki monolityczne
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 12.

Budowle na sieci drenarskiej

 • Wyloty drenarskie W-1do W-4
 • Studzienki drenarskie
 • Studzienki drenarskie redukcyjne S-3, S-5, S-6 przykryte warstwą 1,0m
 • Studzienki obserwacyjne typu SO-1 i SO-2

Rozdział 13.

Bystrotoki, wodopoje, brody

 • Bystrotoki z darniny B-1
 • Wodopoje typ WP-1 o szerokości cieku ponad 1,5m
 • Brody BR-1 o szerokości cieku 1,0m
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 14.

Przepusty wałowe i mnichy monolityczne

 • Przepusty wałowe
 • Mnichy monolityczne typu MNm-4, MNm-4p, MNm-5, MNm-5p, MNm-7, MNm-7p
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 15.

Syfony rurowe

 • Syfony
 • Ubezpieczenia przy syfonach
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 16.

Stopnie i schody na skarpach

 • Stopnie typu St-1, St-2
 • Stopnie typu St3 do St-5
 • Stopnie St-6 do St-7
 • Schody Sch-1 do Sch-3 na skarpach
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 17.

Jazy

 • Jazy
 • Transport technologiczny materiałów

Rozdział 18.

Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach

 • Umocnienia typu U-2 z płyt betonowych chodnikowych przy przepustach P-2, P-3
 • Umocnienia typu U-3 z płyt żelbetowych pełnych
 • Umocnienia typu U-5 z dybli betonowych oraz U-6 z płyt sześciokątnych betonowych
 • Umocnienia
  • U-7 z narzutu kamiennego w płotkach przy przepustach P-4 do P-6 i PP-3 do PP-4 oraz zastawkach Z-4 i Z-5
  • z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach PP-1 do PP-4
  • z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach P-2 do P-6 i zastawkach Z-4 do Z-5
  • Filtr odwrotny pod umocnienia poszuru zastawek Z-4 i Z-5

Rozdział 19.

Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych

 • Wykonanie
 • Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego

Rozdział 20.

Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych

 • Montaż prowadnic zasuw
 • Montaż elementów budowli i okuć
 • Montaż zasuw
 • Montaż klap i stalowych kładek roboczych
 • Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących

Być może zainteresują Cię także