94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 2

Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Netto Brutto (VAT 23%)
108,00 zł 132,84 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Deskowanie
 • Zbrojenie konstrukcji monolitycznych
 • Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku
 • Betonowanie
 • Stropy
 • Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, drobnowymiarowych

Rozdział 02.

Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

 • Budynki z elementów typu bloki żerańskie
 • Budynki z elementów typu OWT-75
 • Budynki z elementów typu WK-70
 • Budynki z elementów typu szczecińskiego
 • Zsypy na śmieci

Rozdział 03.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych
 • Ściany
 • Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków
 • Sklepienia Kleina

Rozdział 04.

Konstrukcje drewniane dachowe

 • Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej
 • Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej
 • Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
 • Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej
 • Dachy z wiązarów deskowych prefabrykowanych

Rozdział 05.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycia dachowe
 • Obróbki blacharskie
 • Montaż obróbek
 • Pokrycie dachu

Rozdział 06.

Izolacje

 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco
 • Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
 • Izolacje z papy asfaltowej i z płyt pilśniowych, układane na sucho
 • Izolacje z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego

Rozdział 07.

Ścianki działowe

 • Ścianki działowe z cegieł, płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych

Rozdział 08.

Tynki i okładziny wewnętrzne

 • Tynki zwykłe wewnętrzne
 • Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe
 • Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych
 • Siatkowanie powierzchni wewnętrznych
 • Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

Rozdział 09.

Tynki cienkowarstwowe - wewnętrzne

 • Tynki cienkowarstwowe wykonywane na mokro z gotowych mieszanek
 • Dodatki i dopłaty do wykonywanych tynków cienkowarstwowych na mokro

Rozdział 10.

Tynki i okładziny zewnętrzne

 • Tynki zewnętrzne zwykłe, barwione i szlachetne
 • Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych
 • Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS
 • Licowanie jednoczesne z wykonaniem ścian cegłami (klinkierowe) o grubości 1/2 cegły

Rozdział 11.

Stolarka budowlana

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe fabrycznie wykończone
 • Okna ościeżnicowe, skrzynkowe i drzwi balkonowe, fabrycznie wykończone
 • Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone
 • Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne
 • Okna i włazy dachowe - fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe
 • Bramy drewniane ramowe i bramy uchylne
 • Schody policzkowe dwubiegowe z podstopniami o stopniach wpuszczanych i nasadzanych z balustradami
 • Boazerie z listew drewnianych, płytek i paneli

Rozdział 12.

Podłogi i posadzki

 • Podkłady
 • Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami
 • Posadzki i cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych
 • Posadzki i okładziny schodów lastrykowe
 • Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu oraz płyt prospanelowych
 • Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek
 • Samopoziomujący podkład podłogowy "Atlas Sam 200" pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego
 • Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERMOPLAN-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
 • Posadzki i cokoliki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną

Rozdział 13.

Elementy kowalsko-ślusarskie

 • Balustrady schodowe i balkonowe, wsporniki, podokienniki i półki nadgrzejnikowe
 • Okna, drzwi i bramy stalowe
 • Wrota otwierane i przesuwne

Rozdział 14.

Malowanie

 • Malowanie tynków wewnętrznych
 • Malowanie podłoży i płyt gipsowych
 • Malowanie powierzchni metalowych pełnych i elementów sanitarnych
 • Malowanie grzejników i rur
 • Malowanie tynków zewnętrznych farbami
 • Tapetowanie ścian i tapety natryskowe

Rozdział 15.

Rusztowania

 • Rusztowania zewnętrzne rurowe
 • Rusztowania rurowe punktowe
 • Rusztowania wewnętrzne rurowe
 • Rusztowania ramowe zewnętrzne
 • Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
 • Instalacje odgromowe

Rozdział 16.

Ogrodzenia

 • Cokoły z fundamentami
 • Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów
 • Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
 • Ogrodzenia z siatki na słupkach w ramach na słupkach i gotowym cokole
 • Ogrodzenia drewniane

Rozdział 17.

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

 • Ścianki działowe z płyt gipsowych
 • Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
 • Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (sztuczne tynki gipsowe) na zaprawie

Rozdział 18.

Roboty kamieniarskie

 • Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych i obramienia otworów
 • Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych
 • Okładziny gzymsów i pasów prostokątnych, pasy, gzymsy i nakrywy z bloków kamiennych
 • Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych
 • Pilastry z bloków kamiennych
 • Okładziny balustrad z płyt prostokątnych
 • Posadzki i cokoliki
 • Stopnie

Rozdział 19.

Docieplanie oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonywanych w technologiach systemowych

 • Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi

Być może zainteresują Cię także