94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 5

Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

Netto Brutto (VAT 23%)
169,00 zł 207,87 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych

 • Rury winidurowe
 • Rury stalowe układane
 • Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)
 • Kanały instalacyjne z PCW
 • Rury
 • Przepusty rurowe hermetyczne

Rozdział 02.

Układanie przewodów izolowanych

 • Przewody izolowane jednożyłowe
 • Przewody
 • Przewody kabelkowe układane
 • Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych

Rozdział 03.

Montaż osprzętu instalacyjnego

 • Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
 • Puszki
 • Odgałęźniki
 • Łączniki i przyciski
 • Gniazda instalacyjne wtyczkowe
 • Wtyczki sieciowe
 • Osprzęt
 • Gniazda i podstawy bezpiecznikowe

Rozdział 04.

Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia

 • Montaż
 • Ustawienie fundamentu

Rozdział 05.

Montaż opraw oświetleniowych

 • Oprawy oświetleniowe
 • Oprawy zawieszane
 • Oprawy kwaso-i ługoodporne, tunelowe i dokowe dla lamp rtęciowych i sodowych
 • Montaż belek montażowych oświetleniowych
 • Oprawy świetlówkowe

Rozdział 06.

Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych

 • Przewody
 • Montaż uziomów
 • Zwody
 • Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
 • Montaż

Rozdział 07.

Elektroenergetyczne linie kablowe

 • Kopanie rowów dla kabli
 • Zasypywanie rowów dla kabli
 • Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych
 • Konstrukcje kablowe
 • Rury osłonowe
 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
 • Ręczne układanie kabli w rowach kablowych
 • Układanie kabli w kanałach odkrywanych
 • Układanie kabli w tunelach
 • Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
 • Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach
 • Układanie kabli
 • Roboty uzupełniające w robotach kablowych
 • Rozebranie nawierzchni i chodników
 • Nawierzchnie po robotach kablowych
 • Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych i betonu
 • Przewierty dla rur pod obiektami
 • Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
 • Wykonanie ściany oporowej
 • Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
 • Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych
 • Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV
 • Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych na napięcie do 20kV

Rozdział 08.

Przyłącza napowietrzne

 • Montaż

Rozdział 09.

Linie napowietrzne niskiego napięcia

 • Montaż

Rozdział 10.

Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe

 • Montaż

Rozdział 11.

Montaż konstrukcji wsporczych

 • Konstrukcje wsporcze
 • Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki)
 • Drabinki kablowe i korytka
 • Linki nośne (przewieszki) oraz uchwyty stalowe

Rozdział 12.

Prace uzupełniające

 • Osadzanie w podłożu kołków plastykowych i metalowych kotwiących oraz metalowych wstrzeliwanych
 • Gięcie rur
 • Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce
 • Montaż końcówek kablowych
 • Podłączenie silników
 • Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm
 • Zaprawianie bruzd
 • Przebijanie otworów w ścianach lub stropach o średnicy 25mm do 100mm

Rozdział 13.

Badania odbiorcze, pomiary

 • Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia
 • Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej
 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
 • Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania
 • Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
 • Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10kW
 • Sprawdzenie

Rozdział 14.

Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe

 • Wykopy mechaniczne pod słupy
 • Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych
 • Montaż i stawianie słupów wirowanych
 • Montaż
 • Montaż przewodów linii napowietrznej
 • Montaż stacji transformatorowych
 • Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych
 • Roboty różne
 • Wykonanie skrzyżowań

Być może zainteresują Cię także