94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 6

Nawierzchnie na drogach i ulicach

Netto Brutto (VAT 23%)
107,00 zł 131,61 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Podbudowy

 • Koryta wykonywane
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • Warstwy
 • Wyrównanie istniejącej podbudowy
 • Podbudowy

Rozdział 02.

Nawierzchnie nieulepszone

 • Nawierzchnie

Rozdział 03.

Nawierzchnie ulepszone

 • Nawierzchnie z kostki kamiennej
 • Nawierzchnie z kostki
 • Nawierzchnie
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h
 • Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego
 • Wypełnienie szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronne)

Rozdział 04.

Krawężniki, obramowania i obrzeża

 • Krawężniki
 • Obrzeża betonowe

Rozdział 05.

Chodniki

 • Chodniki
 • Wysepki przystankowe i przejazdy tymczasowe

Rozdział 06.

Urządzenia odwadniające

 • Sączki poprzeczne i podłużne
 • Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów
 • Studnie
 • Przepusty rurowe pod zjazdami
 • Ścieki z elementów betonowych
 • Ścieki uliczne

Rozdział 07.

Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

 • Poręcze ochronne
 • Pionowe znaki drogowe
 • Bariery ochronne
 • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

Rozdział 08.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu lub mas mineralno-bitumicznych
 • Rozebranie nawierzchni
 • Rozebranie

Rozdział 09.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych

 • Mieszanki
 • Chude betony z pospółki wytwarzane w betoniarkach 500 lub 1000dm3
 • Mieszanki betonowe wytwarzane

Rozdział 10.

Utrwalenie i regeneracja nawierzchni

 • Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
 • Regeneracja nawierzchni bitumicznej
 • Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Rozdział 11.

Remonty cząstkowe nawierzchni

 • Remonty cząstkowe nawierzchni

Rozdział 12.

Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 • Odnawianie

Rozdział 13.

Roboty naprawczo-konserwacyjne

 • Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy
 • Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu
 • Naprawy
 • Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu
 • Naprawy
 • Transport wody beczkowozem

Być może zainteresują Cię także