94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR 8

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Netto Brutto (VAT 23%)
126,00 zł 154,98 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje wodociągowe

 • Wymiana rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie lub na ścianie
 • Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych
 • Wymiana rurociągu stalowego
 • Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego
 • Demontaż rurociągu
 • Wymiana odcinka rury lub trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie
 • Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie
 • Wymiana
 • Wstawienie zaworu przelotowego zwrotnego, bezpieczeństwa
 • Wymiana
 • Demontaż
 • Wymiana
 • Demontaż

Rozdział 02.

Instalacje kanalizacyjne

 • Wymiana rurociągu
 • Wymiana
 • Demontaż

Rozdział 03.

Instalacje gazowe

 • Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych
 • Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
 • Wymiana kurka gazowego i odwadniacza
 • Demontaż rurociągu stalowego
 • Demontaż odwadniacza i kurka gazowego
 • Wymiana odcinka rury stalowej
 • Wymiana
 • Demontaż urządzeń gazowych

Rozdział 04.

Instalacje centralnego ogrzewania

 • Wymiana rurociągu stalowego
 • Wymiana
 • Demontaż rurociągu stalowego
 • Demontaż zaworu przelotowego, grzejnikowego i dwuzłączki
 • Wymiana odcinka rury stalowej
 • Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych
 • Wymiana grzejnika
 • Wymiana
 • Demontaż

Rozdział 05.

Kotłownie i węzły cieplne

 • Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych
 • Demontaż
 • Wymiana zaworu
 • Wymiana zasuwy
 • Wymiana zaworu
 • Wymiana
 • Demontaż
 • Wymiana
 • Próba wodna węzłów cieplnych
 • Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.
 • Demontaż

Być może zainteresują Cię także