94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR-W 3

Roboty remontowe ogólnobudowlane

Netto Brutto (VAT 23%)
109,00 zł 134,07 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty ziemne

 • Roboty wstępne i przygotowawcze
 • Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości do 1,5m wykonywane zewnątrz remontowanego budynku
 • Wykopy
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
 • Umocnienie, odeskowanie, zabezpieczenie wykopów oraz pomosty dla pieszych

Rozdział 02.

Roboty fundamentowe

 • Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego i odwozem samochodem samowyładowczym nadmiaru ziemi do 1km
 • Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy względnie folii izolacyjnej
 • Podmurowanie ścian fundamentowych ceglanych z izolacją poziomą z papy lub folii izolacyjnej, z wykopem i jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III z odwozem ziemi samochodem samowyładowczym do 1km
 • Izolacja pionowa

Rozdział 03.

Remonty konstrukcji ścian z cegieł

 • Rozbiórka ścian z cegieł
 • Uzupełnienie
 • Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł
 • Naprawa ścian z cegły budowlanej
 • Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
 • Przebicia w ścianach z cegły
 • Wykucie
 • Osadzenie elementów w murze z cegły
 • Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
 • Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków z betonu komórkowego oraz z płyt gipsowo-kartonowych
 • Wymiana obicia ścian z desek i podsufitek na obicie z płyt gipsowych kartonowych ognioochronnych, wodoodpornych

Rozdział 04.

Remonty konstrukcji stropów i schodów

 • Remont, wymiana i przebudowa stropów drewnianych
 • Uzupełnienie stropów Kleina
 • Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych
 • Wykucie i otynkowanie bruzd i wnęk w konstrukcjach betonowych i żelbetowych
 • Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Wymiana elementów stopni drewnianych
 • Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi
 • Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi

Rozdział 05.

Roboty remontowe dachów i konstrukcji drewnianych budynku

 • Wymiana i remont konstrukcji dachów
 • Uzupełnienie deskowania dachów
 • Wzmocnienie krokwi
 • Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami solowymi i olejowymi
 • Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem
 • Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
 • Pokrycie dachów dachówką bitumiczną
 • Uzupełnienie
 • Wymiana
 • Rozebranie
 • Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych

Rozdział 06.

Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne

 • Odbicie tynków
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II
 • Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2
 • Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III o szerokości do 50cm na zamurowanych bruzdach
 • Wymiana tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach
 • Przecieranie istniejących tynków
 • Uzupełnienie tynków o powierzchni do 5m2
 • Wykonanie sztablatur
 • Okładanie masą lastryko
 • Spoinowanie murów z cegły i z kamienia
 • Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2

Rozdział 07.

Roboty stolarskie i kowalsko-ślusarskie

 • Wymiana
 • Boazeria z listew drewnianych, płycin i paneli
 • Wymiana elementów schodów drewnianych
 • Naprawa różnych elementów metalowych
 • Obicie blachą drzwi drewnianych
 • Osłony na grzejniki

Rozdział 08.

Remonty podłóg, posadzek i wykładzin

 • Rozbiórka posadzek
 • Remont posadzek
 • Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek
 • Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych
 • Wyrównanie podłoży betonowych

Rozdział 09.

Roboty zduńskie

 • Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych
 • Przestawienie i naprawa
 • Przemurowanie i naprawa trzonów kotłowych
 • Drobne naprawy elementów piecowych
 • Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych
 • Piece i kominki

Rozdział 10.

Roboty malarskie

 • Malowanie farbami
 • Ługowanie farby olejnej z tynków
 • Malowanie
 • Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych
 • Malowanie
 • Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych
 • Tapetowanie ścian
 • Zabezpieczenie podłóg folią
 • Mycie po robotach malarskich

Rozdział 11.

Roboty szklarskie

 • Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych na kit podwójny
 • Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych, zdejmowanych
 • Uzupełnienie okitowania istniejących szyb
 • Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej

Rozdział 12.

Roboty renowacyjne elewacji

 • Oczyszczenie ścierne murów z cegły i spoin
 • Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku
 • Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS
 • Zmywanie ścian zmywaczami "GRAFFINET"
 • Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti"
 • Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, przyczepny do lekkich i porowatych materiałów wypełniających, pochłaniających sole, wodoodporny, termoizlacyjny
 • Mycie ścian

Rozdział 13.

Roboty kamieniarskie

 • Rozbiórka ścian, okładzin słupów i pilastrów
 • Reperacja okładziny z elementów kamiennych
 • Naprawa okładziny kamiennej i pilastrów wewnętrznych
 • Reperacja

Rozdział 14.

Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe starych murów

 • Izolacja ścian kwasem krzemowym "ISOLIT"
 • Uszczelnienie "ISOLITEM" przecieków wody przez spoiny, otwory, rysy, gniazda żwiru w betonie
 • Izolowanie cieplne wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej
 • Wgłębne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez krystalizację
 • Uszczelnianie spoin posadzek ułożonych z kamieni sztucznych na balkonach lub tarasach oraz stropach betonowych
 • Sztywne powłoki wodoochronne na pow. betonowych i murowanych wewnątrz lub zewnątrz budynku
 • Wewnętrzne uszczelnienia piwnic
 • Powłoki uszczelniające beton powierzchniowo i strukturalnie
 • Uszczelnienie
 • Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli

Być może zainteresują Cię także