94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNNR-W 9

Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

Netto Brutto (VAT 23%)
111,00 zł 136,53 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Złącza kablowe i napowietrzne

 • Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy
 • Złącza napowietrzne

Rozdział 02.

Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne

 • Tablice rozdzielcze i obudowy
 • Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe
 • Dobudowanie skrzynek lub rozdzielnic żeliwnych do rozdzielnic żeliwnych
 • Aparaty elektryczne
 • Liczniki energii elektrycznej
 • Tablice rozdzielcze z osprzętem modułowym
 • Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych
 • Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych
 • Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów
 • Urządzenia łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon)
 • Wymiana przekaźników termicznych, pomocniczych i sygnalizacyjnych

Rozdział 03.

Przewody i linie zasilające

 • Przewody
 • Linie zasilające prowadzone
 • Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)
 • Kanały instalacyjne z PCW

Rozdział 04.

Osprzęt instalacyjny

 • Łączniki instalacyjne
 • Gniazda instalacyjne wtykowe
 • Wtyczki sieciowe
 • Puszki i odgałęźniki instalacyjne
 • Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy
 • Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych

Rozdział 05.

Oprawy oświetleniowe

 • Oprawy oświetleniowe
 • Oprawy
 • Wymiana źródeł światła oraz zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)

Rozdział 06.

Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze

 • Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej
 • Uziomy powierzchniowe
 • Przewody wyrównawcze
 • Osłony przewodów uziemiających i złącza kontrolne
 • Złącza instalacji odgromowych
 • Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach dla przewodów wyrównawczych
 • Szyny wyrównania potencjałów i połączenia przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym

Rozdział 07.

Przyłącza napowietrzne

 • Przyłącza napowietrzne
 • Konstrukcje wsporcze dla przyłączy

Rozdział 08.

Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV

 • Kable wielożyłowe układane
 • Mufy przelotowe w rowach kablowych
 • Łączenie kabli wielożyłowych z kablami jednożyłowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych na napięcie do 20kV
 • Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych
 • Odłączenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach
 • Roboty dodatkowe występujące przy robotach kablowych
 • Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych

Rozdział 09.

Linie napowietrzne niskiego napięcia

 • Słupy żelbetowe linii NN
 • Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN
 • Przewody nieizolowane linii NN
 • Regulacja zwisów przewodów i prostowanie słupów linii NN

Rozdział 10.

Oświetlenie zewnętrzne

 • Słupy oświetleniowe
 • Wysięgniki rurowe
 • Przewieszki z lin stalowych
 • Przewody izolowane w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach oraz na linkach nośnych przewieszek
 • Oprawy oświetlenia zewnętrznego
 • Tabliczki bezpiecznikowe słupowe oświetlenia zewnętrznego
 • Tablice, szafki i skrzynki żeliwne oświetleniowe
 • Wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego
 • Latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe)
 • Oprawy stylowe, projektory oświetleniowe
 • Znaki drogowe podświetlane
 • Latarnie sygnałów ulicznych
 • Szafy sterownicze sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego

Rozdział 11.

Prace uzupełniające

 • Uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych
 • Powiększanie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice elektryczne
 • Przepusty z rur w ścianach lub stropach
 • Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40cm
 • Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych
 • Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne
 • Chodniki elektryczne i wieszaki pod osprzęt ochronny
 • Odłączenie i podłączenie silników w obudowie normalnej przy wymianie silników
 • Odłączenie i podłączenie silników w obudowie specjalnej przy wymianie silników
 • Malowanie napisów i schematów synoptycznych

Rozdział 12.

Badania i sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych

 • Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
 • Sprawdzenie stanu technicznego

Rozdział 13.

Linie napowietrzne średniego napięcia

 • Demontaż
 • Odkopanie i demontaż
 • Demontaż
 • Kondensatory statyczne NN na stacjach słupowych
 • Transformatory stacyjne
 • Demontaż stacji transformatorowych słupowych
 • Przewody uziemiajace na słupach
 • Prostowanie słupów i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych

Być może zainteresują Cię także