94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-12

Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty rozbiórkowe

 • Rozbiórki konstrukcji murowych, betonowych i żelbetowych oraz drewnianych i metalowych
 • Wiercenie i wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

Rozdział 02.

Roboty ziemne

 • Karczowanie drzew, zagajników oraz krzewów i poszycia
 • Niwelacja terenu wykonywana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 40m
 • Niwelacja terenu wykonywana spycharkami z przemieszczeniem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
 • Niwelacja terenu wykonywana zgarniarkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 200m
 • Niwelacja terenu wykonywana koparkami gąsienicowymi
 • Niwelacja terenu ziemią odspojoną koparkami gąsienicowymi z przemieszczeniem jej samochodami samowyładowczymi z odległości do 1km oraz rozplantowanie i przemieszczenie urobku spycharkami na odległość do 40m
 • Wykopy obiektowe wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 10m
 • Wykopy obiektowe wykonywane koparkami na odkład lub z odwozem urobku na odległość do 1km oraz załadunek odspojonego gruntu z przemieszczeniem na odległość do 1km
 • Wykopy obiektowe na odkład lub z odwozem urobku na odległość do 1km oraz załadunek odspojonego gruntu z przewozem na odległość do 1km wykonywane
 • Materace drewniane pod koparki gąsienicowe
 • Umocnienie balami drewnianymi wykopów obiektowych o ścianach pionowych
 • Umocnienie stalowymi palami szalunkowymi wykopów obiektów o ścianach pionowych
 • Zasypanie wykopów i formowanie obwałowań
 • Zagęszczanie gruntów zasypowych
 • Przemieszczenie urobku ziemnego spycharkami na dodatkową odległość
 • Przemieszczenie urobku ziemnego zgarniarkami samojezdnymi po drogach utwardzonych na dodatkową odległość
 • Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość

Rozdział 03.

Konstrukcje murowe

 • Fundamenty z cegły budowlanej
 • Ściany nośne
 • Ścianki działowe

Rozdział 04.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

 • Deskowanie
 • Stemplowanie deskowań tradycyjnych
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Konstrukcje betonowe monolityczne
 • Podlewki i uzupełnienie obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową oraz stropy "Ackremana"

Rozdział 05.

Konstrukcje z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych

 • Belki podwalinowe, płyty ścienne, biegi i spoczniki schodowe oraz spoinowanie szczelin kitem trwale plastycznym
 • Słupy obsadzone w stopach kielichowych oraz łączone przy pomocy spawania
 • Ramy szkieletów typu "H"
 • Belki i podciągi stropowe i dachowe oraz belki podsuwnicowe
 • Dźwigary dachowe kablobetonowe i strunobetonowe
 • Płyty dachowe korytkowe oraz płyty stropowe i dachowe
 • Ścianki oporowe typu "L", kanały prefabrykowane oraz studnie z kregów betonowych

Rozdział 06.

Pokrycia dachowe

 • Pokrycia dachowe z papy i płyt falistych
 • Obróbki różnych elementów, rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe

Rozdział 07.

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdźwiękowe

 • Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe oraz z papy i folii polietylenowej
 • Izolacje cieplne
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem, taśmą lub papą

Rozdział 08.

Tynki, sztablatury i okładziny ścienne

 • Tynki
 • Sztablatura na ścianach, sufitach i profilach ciągnionych tynków wewnętrznych
 • Profilowanie ciągnione zwykłe i szlachetne tynków zewnętrznych
 • Siatkowanie oraz spoinowanie konstrukcji murowych
 • Okładziny ścian masą lastrykową, szlifowanie i płukanie
 • Licowanie ścian płytkami

Rozdział 09.

Stolarka

 • Okna i drzwi balkonowe drewniane
 • Skrzydła drzwiowe i ościeżnice drewniane
 • Ścianki ustępowe i szafy wnękowe drewniane

Rozdział 10.

Podłogi i posadzki

 • Podsypki z piasku i podkłady betonowe
 • Zbrojenie posadzek oraz posadzki asfaltowe i cementowe
 • Posadzki lastrykowe wylewane i z płytek
 • Posadzki z klinkieru drogowego i płytek klinkierowych
 • Podłogi z płytek terakotowych
 • Podłogi z kostki drewnianej, desek struganych, deszczułek i płyt mozaikowych
 • Posadzki z tworzyw sztucznych

Rozdział 11.

Elementy ślusarsko-kowalskie

 • Okna, drzwi, bramy i ościeżnice stalowe
 • Balustrady, kraty, drabiny i przegrody, podokienniki i drobne elementy ślusarskie stalowe
 • Obramowanie elementów betonowych i przykrycia kanałów blachą żeberkową
 • Okna i drzwi aluminiowe

Rozdział 12.

Szklenie

 • Szklenie świetlików i szedów oraz ram metalowych i żelbetowych szkłem płaskim
 • Szklenie ram metalowych i żelbetowych szkłem klejonym, kopertowym i płytkami "Vitrolit"

Rozdział 13.

Malowanie

 • Malowanie tynków mlekiem wapiennym, farbą klejową i emulsyjną oraz fluatowanie i tapetowanie ścian
 • Malowanie olejne tynków oraz powierzchni drewnianych i metalowych

Rozdział 14.

Rusztowania

 • Rusztowania

Rozdział 15.

Drogi kołowe i szynowe

 • Drogi tymczasowe z płyt prefabrykowanych oraz konserwacja
 • Podbudowy pod drogi kołowe stałe
 • Nawierzchnie dróg kołowych stałych oraz konserwacja
 • Chodniki z płyt betonowych, krawężniki i obrzeża
 • Sączki, przepusty i ścianki czołowe przepustów
 • Tory szynowe stałe oraz podbicia
 • Rozjazdy zwyczajne i krzyżowe oraz kozły oporowe torów szynowych stałych

Rozdział 16.

Ogrodzenia

 • Ogrodzenia
 • Zabezpieczenia ogrodzenia drutem kolczastym

Rozdział 17.

Transport technologiczny materiałów na placu budowy

 • Transport materiałów

Być może zainteresują Cię także