94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-15

Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni

Netto Brutto (VAT 23%)
84,00 zł 103,32 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Izolacja wyrobami z wełny mineralnej lub waty szklanej oraz sznurem azbestowym

 • Izolacja wełną mineralną luzem lub watą szklaną rurociągów
 • Izolacja wełną mineralną lub watą szklaną luzem
 • Izolacja matami lub filcami z wełny mineralnej oraz matami z waty szklanej
 • Izolacja matami lub płytami z wełny mineralnej oraz matami z waty szklanej
 • Izolacja rurociągów sznurem azbestowym lub sznurem z wełny mineralnej

Rozdział 02.

Izolacja zimnochronna

 • Izolacja zimnochronna otulinami korkowymi
 • Izolacja zimnochronna otulinami styropianowymi
 • Izolacja zimnochronna armatury płytami z korka lub płytami ze styropianu
 • Izolacja zimnochronna płytami z korka oraz płytami ze styropianu zbiorników, powierzchni i dennic płaskich, powierzchni kształtowych i dennic wypukłych

Rozdział 03.

Konstrukcje nośne płaszcza ochronnego i izolacji

 • Konstrukcja nośna płaszczy ochronnych izolacji dla rurociągów
 • Specjalna konstrukcja nośna płaszczy ochronnych izolacji dla pionowych
 • Konstrukcja nośna

Rozdział 04.

Płaszcze ochronne izolacji

 • Płaszcze ochronne izolacji z blach gładkich dla rurociągów
 • Płaszcze ochronne izolacji z blach gładkich lub kopertowych dla zbiorników, dennic wypukłych i płaskich oraz powierzchni płaskich i kształtowych
 • Płaszcze ochronne izolacji z blach trapezowych dla powierzchni płaskich
 • Obróbki blacharskie płaszczy ochronnych izolacji (narożniki, włazy, wzierniki, kryzy, pocienienia itp.)
 • Płaszcze cementowo-piaskowe lub cementowo-azbestowe

Rozdział 05.

Roboty uzupełniające występujące przy pracach izolacyjnych

 • Założenie siatki drucianej na wykonanych izolacjach
 • Otuliny z papy, folii aluminiowej, tkaniny szklanej lub azbestowej na izolacjach rurociągów, zbiorników i powierzchni płaskich, dennic wypukłych i powierzchni kształtowych
 • Konstrukcje uzupełniające izolacji zbiorników, powierzchni płaskich i kształtowych oraz dennic wypukłych

Rozdział 06.

Izolacja z elementów prefabrykowanych oraz specjalne technologie izolacji

 • Założenie kapturów wieloczęściowych z blach ocynkowanych lub ze stopów aluminiowych z wypełnieniem wełną mineralną lub watą szklaną
 • Założenie izolacji z prefabrykatów z płyt z wełny mineralnej klejonych do płaszcza z blachy ocynkowanej lub ze stopów aluminiowych na rurociągach
 • Izolacja korpusów turbin wełną mineralną systemem natryskowym
 • Izolacja z wełny mineralnej lub waty szklanej w formie materacy pokrytych tkaniną azbestową

Rozdział 07.

Roboty obmurza i izolacji kotłów energetycznych i ciepłowniczych

 • Mury z cegły budowlanej
 • Izolacje z wyrobów termalitowych i perlitowych
 • Ściany proste komory paleniskowej oraz drugiego i dalszych ciągów z wyrobów szamotowych
 • Ściany ekranowe, leje i popielnik pierwszego i drugiego ciągu, przegrody międzyciągu, posadzki, przykrycia, kanały poboru spalin z wyrobów szamotowych
 • Sklepienia odcinkowe, podwieszane oraz obmurowanie wężownic z wyrobów szamotowych
 • Deskowanie i stemplowanie sklepień i nadproży wraz z wykonaniem krążyn
 • Wyłożenie konstrukcji kotłów betonem
 • Montaż prefabrykatów z betonów ogniotrwałych lub żaroodpornych
 • Izolacja sznurem azbestowym lub wełną mineralną luzem
 • Wykucia w murze otworów i osadzenie rurek pomiarowych wraz z zabetonowaniem otworów
 • Założenie tektury azbestowej, folii, papy lub siatki oraz wykonanie, pomalowanie i montaż zbrojenia

Rozdział 08.

Wykonanie nietypowych elementów izolacji w warunkach budowy

 • Wykonanie mat z wełny mineralnej w oplocie z siatki
 • Wykonanie materacy z wełny mineralnej lub waty szklanej pokrytych tkaniną azbestową
 • Wykonanie konstrukcji nośnych płaszcza ochronnego izolacji rurociągów
 • Wykonanie specjalnych konstrukcji nośnych płaszcza ochronnego izolacji rurociągów pionowych
 • Wykonanie konstrukcji nośnych izolacji i płaszcza ochronnego izolacji powierzchni płaskich i zbiorników
 • Wykonanie płaszczy ochronnych izolacji dla rurociągów
 • Wykonanie płaszczy ochronnych izolacji z blach gładkich i kopertowych dla zbiorników, dennic wypukłych i płaskich oraz powierzchni płaskich i kształtowych
 • Wykonanie elementów obróbek blacharskich płaszczy ochronnych izolacji
 • Wykonanie kapturów wieloczęściowych z blachy ocynkowanej lub ze stopów aluminiowych z wypełnieniem wełną mineralną lub watą szklaną
 • Wykonanie prefabrykatów z płyt z wełny mineralnej klejonych do płaszcza z blachy ocynkowanej do izolacji rurociągów
 • Wykonanie prefabrykatów ogniotrwałych i żaroodpornych

Być może zainteresują Cię także