94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 13-26

Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Instalacje siły i światła

 • Demontaż przewodów, rur i korytek instalacyjnych
 • Wymiana przewodów, rur i korytek instalacyjnych
 • Demontaż i wymiana osprzętu instalacyjnego
 • Demontaż gniazd wtyczkowych
 • Wymiana gniazd wtyczkowych
 • Wymiana gniazd i elementów bezpiecznikowych
 • Demontaż opraw żarowych, świetlówkowych, rtęciowych i sodowych
 • Wymiana opraw żarowych, świetlówkowych, rtęciowych i sodowych
 • Wymiana żarówek, lamp, świetlówek i zapłonników w oprawach oświetleniowych
 • Wymiana tablic bezpiecznikowych i dobudowanie skrzynek do rozdzielnic żeliwnych
 • Przegląd zestawów sterowania miejscowego zawieradeł oraz pozostałych napędów 0,4kV i 6kV

Rozdział 02.

Roboty kablowe

 • Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym
 • Układanie kabli w gotowych rowach kablowych
 • Zdjęcie i ponowne założenie płyt w kanale kablowym
 • Demontaż kabli ułożonych w kanałach odkrywanych na konstrukcji bez mocowania
 • Układanie kabli w kanałach odkrywanych na istniejących konstrukcjach bez mocowania
 • Demontaż kabli ułożonych w tunelach, budynkach i estakadach na konstrukcji bez mocowania
 • Układanie kabli w tunelach, budynkach i estakadach na istniejących konstrukcjach bez mocowania
 • Demontaż kabli ułożonych w tunelach, budynkach i estakadach na konstrukcji z mocowaniem
 • Układanie kabli w tunelach, budynkach i estakadach na istniejących konstrukcjach z mocowaniem
 • Odłączenie żył kablowych

Rozdział 03.

Urządzenia rozdzielcze na napięcie do 30kV

 • Remont pól rozdzielnic
 • Remont urządzeń rozdzielczych
 • Wymiana przewodów ekranowych i okapturzonych
 • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych oraz izolatorów przepustowych w elektroenerget. przewodach ekranowych
 • Wymiana dławików przeciwzwarciowych i transformatorów do 1000kVA

Rozdział 04.

Roboty różne

 • Demontaż i wymiana aparatów elektrycznych
 • Demontaż i montaż konstrukcji wsporczych
 • Malowanie ręczne konstrukcji wsporczych, powierzchni pełnych i siatek
 • Malowanie ręczne szyn łączeniowych, rur stalowych i bednarki uziemiającej
 • Malowanie ręczne liter, cyfr, znaków i schematów elektrycznych

Być może zainteresują Cię także