94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00

KNR 2-33r90

Konstrukcje mostowe

Netto Brutto (VAT 23%)
55,00 zł 67,65 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Mosty drewniane i rusztowania mostowe

 • Podpory mostów drewnianych i izbice
 • Ustroje niosące mostów drewnianych
 • Jezdnie mostów drewnianych
 • Chodniki krawężniki i poręcze mostów drewnianych
 • Wzmocnienia podpór i izbic
 • Podłoża gruntowe pod rusztowania
 • Rusztowania drewniane
 • Drewniane kładki i estakady robocze
 • Rusztowania

Rozdział 02.

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe

 • Wytwarzanie mieszanki betonowej
 • Deskowanie
 • Przygotowanie zbrojenia na budowie
 • Montaż zbrojenia
 • Betonowanie
 • Montaż i demontaż łożysk oraz wykonanie przegubów
 • Regulacja i malowanie łożysk

Rozdział 03.

Ustroje niosące mostów stalowych

 • Roboty załadunkowe i wyładunkowe oraz transport elementów mostowych
 • Scalenie konstrukcji stalowych
 • Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi
 • Skręcanie śrubami przed nitowaniem i sprężaniem, nitowanie elementów konstrukcji oraz wykonanie połączeń na śruby sprężające
 • Nasuwanie podłużne przęseł
 • Przesuwanie poprzeczne przęseł
 • Podnoszenie lub opuszczanie przesęł
 • Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych z pomocą żurawia
 • Montaż różnych elementów pomostu
 • Naprawa elementów konstrukcji przęsła
 • Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych
 • Montaż kładki dla pieszych nad torami

Rozdział 04.

Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych

 • Deskowanie
 • Przygotowanie zbrojenia na budowie
 • Montaż zbrojenia
 • Przygotowanie i montaż
 • Betonowanie
 • Montaż prefabrykowanych dźwigarów
 • Sprężanie
 • Iniekcja kabli sprężających

Rozdział 05.

Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego

 • Prefabrykowane widukty kolejowe typu tunelowego

Rozdział 06.

Przepusty

 • Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
 • Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, rurowych i skrzynkowych
 • Prefabrykowane przepusty kolejowe

Rozdział 07.

Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych

 • Ułożenie i demontaż mostowych elementów dylatacji
 • Montaż i demontaż
 • Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących
 • Montaż i demontaż
 • Odciążenia toru kolejowego konstrukcją
 • Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje
 • Izolacje przeciwwilgociowe
 • Izolacja typu "Grace" i inne z folii samoprzylepnych
 • Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem
 • Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych mostów

Być może zainteresują Cię także


KNR-K 2-15

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnien...

Cena: 172,20 zł
szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-31

Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31

Cena: 100,86 zł
szczegóły Do koszyka