94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 4-03

Roboty remontowe elektryczne

Netto Brutto (VAT 23%)
102,00 zł 125,46 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Wymiana odcinków rur instalacyjnych

 • Wymiana rur winidurowych
 • Wymiana rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych, skręcanych mufkami
 • Wymiana rur stalowych czarnych spawanych
 • Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych
 • Wymiana konsolek pod rury instalacyjne
 • Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki na ścianach, pod stropami i w kanałach

Rozdział 02.

Wymiana przewodów

 • Wymiana przewodów
 • Wymiana przewodów kabelkowych
 • Wymiana liny nośnej (przewieszek) o średnicy do 8 mm bez wymiany kotew
 • Wymiana przewodu ochronnego wspólnie mocowanego z rurami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym

Rozdział 03.

Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego

 • Wymiana

Rozdział 04.

Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników

 • Wymiana puszek
 • Wymiana odgałęźników

Rozdział 05.

Wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła

 • Wymiana łączników
 • Wymiana styczników
 • Wymiana

Rozdział 06.

Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego

 • Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do zawieszania lub przykręcania
 • Wymiana opraw
 • Wymiana belek montażowych
 • Wymiana źródeł światła oraz zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)
 • Wymiana opraw
 • Wymiana

Rozdział 07.

Wymiana instalacji uziemiających i odgromowych

 • Wymiana wsporników instalacji
 • Wymiana przewodów
 • Wymiana

Rozdział 08.

Wymiana przyłączy napowietrznych

 • Wymiana
 • Wymiana podpór żelbetowych
 • Wymiana
 • Wymiana przyłączy lub przerzutów
 • Wymiana przewodów przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu

Rozdział 09.

Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych

 • Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby
 • Montaż końcówek kablowych na przewodach
 • Wymiana końcówek kablowych na przewodach
 • Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t.
 • Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej
 • Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.
 • Wymiana dławików z zadławieniem przewodów
 • Montaż złączy świecznikowych
 • Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach
 • Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej

Rozdział 10.

Roboty przygotowawcze i wykończeniowe

 • Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm
 • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
 • Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
 • Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1 m
 • Mechaniczne i ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm
 • Mechaniczne wykucie wnęki
 • Ręczne wykucie wnęki
 • Zaprawianie bruzd
 • Tynkowanie wnęk
 • Ręczne przygotowanie zaprawy
 • Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5 kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu
 • Osadzenie kołków
 • Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalu
 • Wycinanie otworów
 • Wykonanie drobnych konstrukcji

Rozdział 11.

Demontaż instalacji elektrycznej

 • Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych
 • Demontaż konstrukcji wsporczych pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem
 • Demontaż konsolek pod rury stalowe
 • Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych i winidurowych
 • Demontaż rur stalowych czarnych spawanych
 • Demontaż rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami
 • Demontaż przewodów
 • Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów
 • Demontaż gniazd bezpiecznikowych
 • Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A
 • Demontaż wtyczek do gniazd o natężeniu prądu do 63A
 • Demontaż łączników
 • Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych o natężeniu prądu do 63A
 • Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych
 • Demontaż przycisków, kasowników z tworzyw sztucznych i sygnałowo-akustycznych
 • Demontaż przekaźników pomocniczych
 • Demontaż numeratorów, sygnalizatorów świetlnych lub akustycznych i transformatorów sygnalizacyjnych
 • Demontaż opraw
 • Demontaż oprawek
 • Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej
 • Demontaż wsporników
 • Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych
 • Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego
 • Demontaż konstrukcji trzonów lub haków z izolatorami
 • Demontaż wysięgników na ścianie
 • Demontaż przewodów, przyłączy i przerzutów
 • Demontaż drzwiczek wnękowych
 • Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej

Rozdział 12.

Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych

 • Sprawdzenie i pomiary: stanu izolacji, punktu odbioru energii, przedzwonienie i oznakowanie przewodów
 • Sprawdzenie i pomiary kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
 • Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej
 • Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU
 • Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania
 • Badanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych
 • Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10kW

Być może zainteresują Cię także


KNP 18-08

Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej

Cena: 162,36 zł
szczegóły Do koszyka
Realizacja robót

Moduł Realizacja Robót

Cena: 307,50 zł
szczegóły Do koszyka
KNR-K 7-04

Urządzenia oczyszczalni ścieków

Cena: 190,65 zł
szczegóły Do koszyka