94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-18

Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim

Netto Brutto (VAT 23%)
60,00 zł 73,80 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Przyłącza i przerzuty oraz połączenia z instalacjami wewnętrznymi wykonywane przewodami YADYn

 • Przyłącza i przerzuty
 • Połączenia

Rozdział 02.

Przyłącza i przerzuty jedno i trojfazowe wykonywane przewodami aluminiowymi gołymi (AL)

 • Przyłącza i przerzuty jednofazowe wykonywane przewodami typu AL 16 i 25mm2
 • Przyłącza i przerzuty trójfazowe wykonywane przewodami typu AL 16 i 25mm2
 • Przyłącza i przerzuty trójfazowe wykonywane przewodami typu AL 16, 25, 35 i 50mm2

Rozdział 03.

Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów montowane na budynkach

 • Montaż wsporników typu WS
 • Montaż odciążki wspornika
 • Montaż śruby hakowej typu SH dla przewodu typu YADY
 • Montaż trzonów hakowych z izolatorami niskiego napięcia
 • Stojak dachowy jednowylotowy z rury średnicy 50 lub 35mm, bez odciążki
 • Montaż odciążki stojaka dachowego
 • Konstrukcje wsporcze z izolatorami niskiego napięcia

Rozdział 04.

Złącza trójfazowe

 • Złącza typu Z w gotowych wnękach
 • Złącza typu Zn w obudowach naściennych
 • Złącza typu Zs w skrzynkach

Rozdział 05.

Tablice bezpiecznikowe

 • Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi
 • Tablice z wyłącznikami typu GHS-101

Rozdział 06.

Tablice wyłącznikowe

 • Tablice z wyłącznikami typu ŁR
 • Tablice z wyłącznikami samoczynnymi

Rozdział 07.

Osprzęt tablicowy montowany w typowych obudowach

 • Gniazda bezpiecznikowe naścienne
 • Gniazda rozgałęźne piętrowe, łączniki klawiszowe i gniazda wtyczkowe naścienne instalowane w obudowach lub skrzynkach
 • Łączniki warstwowe w osłonach bakelitowych montowane w obudowach
 • Przekaźniki montowane w obudowach lub skrzynkach
 • Przełączniki trójfazowe

Rozdział 08.

Drzwiczki, obudowy i skrzynki typowe

 • Drzwiczki do wnęk
 • Obudowy naścienne z drzwiczkami
 • Skrzynki do tablic rozdzielczych
 • Pokrywy górne do skrzynek typu "P" i grzybki

Rozdział 09.

Tablice licznikowe mieszkaniowe i zestawy rozdzielcze żeliwne dla wiejskich ujęć wody

 • Tablice licznikowe i wyłącznikowe z wyposażeniem
 • Zestawy tablic licznikowych
 • Zestawy rozdzielnic żeliwnych dla wiejskich ujeć wody - człony zasilające typu R i Rp
 • Zestawy rozdzielnic żeliwnych dla wiejskich ujeć wody - człony licznikowe typu "L"
 • Zestawy rozdzielnic żeliwnych dla wiejskich ujeć wody - człony odbiorcze typu "G"
 • Rozdzielnice główne z licznikami i zegarem sterującym
 • Rozdzielnice hydroforowe uniwersalne
 • Rozdzielnice hydroforowe uniwersalne typu RHu - człony pompowe typu hg i hp
 • Rozdzielnice hydroforowe uniwersalne typu RHu - człony potrzeb ogólnych stacji wodociągowych typu ho
 • Skrzynki pomocnicze rozdzielnic i urządzeń hydroforowych

Rozdział 10.

Linie instalacyjne

 • Linie wykonywane przewodami DYt lub ADYt układanymi w tynku
 • Linie wykonywane przewodami typu YDY
 • Linie wykonywane przewodami typu YADYp
 • Linie wykonywane przewodami typu YADY

Rozdział 11.

Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich

 • Wypusty oświetleniowe wykonywane

Rozdział 12.

Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich

 • Wypusty oświetleniowe wykonywane

Rozdział 13.

Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach gospodarczych wiejskich chłopów indywidualnych i spółdzielców

 • Wypusty wykonywane przewodami ADY 2,5mm2
 • Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YADY lub YDY
 • Wypusty wykonywane przewodami YADYp

Rozdział 14.

Wypusty oświetleniowe w przyzagrodowych pomieszczeniach gospodarczych wiejskich chłopów indywidualnych i spółdzielców - w gospodarce drobnotowarowej

 • Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDY lub YADY
 • Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi w ścianach otynkowanych przewodami kabelkowymi YDY p.t.
 • Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYp lub YADYp
 • Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi przewodami kabelkowymi YDY lub YADY na betonie

Rozdział 15.

Oprawy oświetleniowe

 • Montaż oprawek półhermetycznych, porcelanowych z odbłyśnikiem płaskim
 • Oprawy porcelanowe hermetyczne
 • Instalowanie opraw kanałowych
 • Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych

Rozdział 16.

Montaż instalacji odgromowych

 • Zwody poziome na dachach i kominach, przewody odprowadzające
 • Uziomy powierzchniowe, osłony przewodów odprowadzających oraz złącza probiercze
 • Próby pomontażowe instalacji uziemiających, odgromowych i zerowania

Rozdział 17.

Roboty różne i uzupełniające

 • Układanie rur izolacyjnych płaszczowych, stalowych i z twardego PCW
 • Mocowanie puszek
 • Wykonanie połączeń w puszkach lub odgałęźnikach
 • Wykonanie połączeń w puszkach lub odgałęźnikach
 • Wykonanie połączeń w puszkach szczelnych
 • Osprzęt instalacyjny na drewnie
 • Osprzet instalacyjny n.t. i p.t. i osprzęt szczelny
 • Wciągnięcie przewodów do rurek
 • Układanie przewodów
 • Montaż wtyczki trójbiegunowej
 • Gięcie rur stalowych i winidurowych
 • Przebicia przez ściany

Być może zainteresują Cię także