94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 7-06

Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Montaż kotłów wodnych i parowych

 • Kocioł WR - 1,25Gcal/h
 • Kocioł WR - 2,5Gcal/h
 • Kocioł WR - 5,0Gcal/h
 • Kocioł WR - 10,0Gcal/h
 • Kocioł WR - 25,0Gcal/h
 • Kocioł OR - 5,0t/h
 • Kocioł OR - 10,0t/h
 • Kocioł OR - 16,0t/h
 • Kocioł OR - 25, 32 i 35t/h
 • Kocioł ER-40 - 1,13t/h
 • Kocioł ER-80 - 2,25t/h
 • Kocioł ER-100 - 2,80t/h
 • Kocioł ER-125 - 3,50t/h
 • Materiały pomocnicze

Rozdział 02.

Montaż urządzeń instalacji cieplnej i stacji odgazowania wody

 • Rozprężacze pary, odprężacze odmulin i odsolin, chłodnice oparów
 • Wymienniki ciepła rurowe i pojemnościowe typu WCO 65-100, WCW 150-250, WP
 • Zbiorniki kondesatu, zbiorniki wody rezerwowej, zbiorniki spustów i odwodnień, odmulacze sieciowe
 • Zbiorniki wody zasilającej i stacje odgazowania wody
 • Materiały pomocnicze

Rozdział 03.

Montaż urządzeń odpylania i transportu pneumatycznego

 • Wentylatory
 • Przewody prostokątne odpylania wraz z kształtkami i osprzętem
 • Armatura, osprzęt, zsypy i śluzy szczelinowe
 • Zbiorniki powietrza i zasobniki pyłów wraz z osprzętem
 • Materiały pomocnicze do montażu urządzeń odpylania i transportu pneumatycznego

Rozdział 04.

Montaż urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania

 • Odżużlacze zgrzebłowe, odszlamowywacze i przenośniki żużla śrubowe
 • Zsypy popiołu i żużla, zsypy węgla, zasuwy lejów żużlowych, zsypnie węgla do rusztów, zasobniki węgla
 • Wagi elektryczne, warstwownice i dozowniki celkowe
 • Materiały pomocnicze do montażu urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania

Rozdział 05.

Montaż urządzeń uzdatniania wody

 • Wyposażenie urządzeń uzdatniających wodę: grzybki filtracyjne, dysze i inne elementy
 • Urządzenia pomocnicze: dozowniki, mieszacze, syfony, skrzynki przelewowe, chłodnice próbek
 • Urządzenia ciągu technologicznego: zbiorniki filtracyjne, filtry zamknięte, odżelaziacze i odgazowywacze wody zdemineralizowanej
 • Zbiorniki z wykładziną chemoodporną, reaktory i wymienniki jonitowe
 • Zbiorniki bez wykładziny chemoodpornej
 • Materiały pomocnicze

Rozdział 06.

Montaż cyklonów, multicyklonów, seperatorów i odpylaczy

 • Cyklony i multicyklony wraz z kanałami spalin
 • Seperatory i odpylacze wraz z kanałami spalin
 • Materiały pomocnicze do montażu cyklonów, multicyklonów, seperatorów i odpylaczy

Rozdział 07.

Próby wodne urządzeń

 • Próby wodne

Być może zainteresują Cię także