94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 7-09

Rurociągi technologiczne i armatura

Netto Brutto (VAT 23%)
179,00 zł 220,17 zł

Spis rozdziałówCzęść I. Spawanie i roboty towarzyszące

Rozdział 01.

Spawanie stali węglowych i niskostopowych

 • Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne łukowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie

Rozdział 02.

Spawanie stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach

 • Spawanie ręczne gazowe, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne łukowe, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
  • Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów ze stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach

Rozdział 03.

Spawanie wysokostopowych stali austenitycznych

 • Spawanie ręczne gazowe rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne łukowe rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG, rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu metodą MIG rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
  • Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych
  • Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu metodą MIG, z ręcznym wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów z wysokostopowych stali austenicznych

Rozdział 04.

Spawanie wysokostopowych stali ferrytycznych

 • Spawanie ręczne gazowe rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne łukowe rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
 • Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu metodą MIG, rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych
  • spoiny nie badane radiologicznie
  • spoiny badane radiologicznie
  • Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych
  • Spawanie półautomatycznie w osłonie argonu metodą MIG, z ręcznym wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociągów z wysokostopowych stali ferrytycznych

Rozdział 05.

Wyżarzanie spawanych złączy

 • Wyżarzanie gazowe złączy spawanych
  • rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych (I grupa)
 • Wyżarzanie złączy spawanych rurociągów ze stali średniostopowych (II grupa)
  • indukcyjne
  • oporowe

Rozdział 06.

Spawanie rurociągów z aluminium i ze stopów aluminiowych

 • Spawanie ręczne gazowe rurociągów z aluminium i stopów aluminium
 • Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG, rurociągów z aluminium i stopów aluminium
 • Spawanie półautomatyczne w osłonie argonu metodą MIG, rurociągów z aluminium i stopów aluminium

Rozdział 07.

Spawanie rurociągów z tworzyw sztucznych (PCW)

 • Spawanie ręczne rurociągów z PCW ogrzanym powietrzem

Rozdział 08.

Spawanie rurociągów wykonanych z miedzi i stopów miedzi

 • Spawanie ręczne rurociągów z miedzi i stopów miedzi w osłonie argonu metodą TIG

Część II. Montaż rurociągów, kształtek i armatury

Rozdział 21.

Montaż rurociągów stalowych spawanych

 • Montaż rurociągów stalowych spawanych
 • Montaż kształtek stalowych spawanych
 • Montaż kompensatorów soczewkowych ze stali łączonych przez spawanie

Rozdział 22.

Montaż rurociągów stalowych łączonych na kołnierze

 • Materiały do połączeń kołnierzowych
 • Montaż rurociągów łączonych na kołnierze
  • na ciśnienie nominalne 1,6Mpa
  • na ciśnienie nominalne 2,5Mpa
  • na ciśnienie nominalne 4,0Mpa
  • na ciśnienie nominalne 6,4Mpa
  • na ciśnienie nominalne 8,0Mpa
  • na ciśnienie nominalne 16,0Mpa
 • Montaż kształtek łączonych na kołnierze
  • na ciśnienie nominalne 1,6Mpa
  • na ciśnienie nominalne 2,5Mpa
  • na ciśnienie nominalne 4,0Mpa
  • na ciśnienie nominalne 6,4Mpa
  • na ciśnienie nominalne 8,0Mpa

Rozdział 23.

Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych spawanych

 • Montaż rurociągów aluminiowych spawanych
 • Montaż kształtek aluminiowych spawanych

Rozdział 24.

Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych łączonych na kołnierze

 • Montaż

Rozdział 25.

Montaż armatury spawanej

 • Montaż zaworów łączonych przez spawanie
 • Montaż zasuw łączonych przez spawanie na ciśnienie nominalne do 32,0Mpa, średnica nominalna od 80 do 250mm

Rozdział 26.

Montaż armatury łączonej na kołnierze

 • Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych
 • Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzowych
 • Montaż zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych
 • Montaż zaworów regulacyjnych kołnierzowych
 • Montaż kurków dławikowych kołnierzowych
 • Montaż
 • Montaż zasuw kołnierzowych

Rozdział 27.

Montaż rurociągów z miedzi i jej stopów

 • Montaż rurociągów miedzianych spawanych
 • Montaż kształtek miedzianych spawanych

Rozdział 28.

Montaż rurociągów z PCW

 • Montaż rurociągów z PCW spawanych
 • Montaż kształtek z PCW spawanych

Rozdział 29.

Próby wodne i pneumatyczne rurociągów

 • Próby wodne rurociągów
 • Próby pneumatyczne rurociągów

Rozdział 99.

Materiały pomocnicze (dotyczy części II)

 • Materiały pomocnicze (dotyczy części II)

Być może zainteresują Cię także