94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 11

Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Pomiary przed odstawieniem turbozespołu do remontu
  • Sprawdzenie stanu przygotowania do remontu
  • Przejazd pracownika do miejsca lub z miejsca robót
  • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Zabezpieczenie miejsca pracy i udzielenie instruktażu
  • Zapoznanie się z zakresem i technologią remontu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej
 • Uruchomienie i ruch próbny
  • Uruchomienie turbozespołu
  • Obserwacja turbozespołu pod obciążeniem
  • Odbiór techniczny turbozespołu
  • Pomiary po uruchomieniu turbozespołu

Rozdział 02.

Turbina - elementy główne

 • Osłony
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie osłon blaszanych jednego kadłuba turbiny
  • Demontaż i montaż podestów i schodów przy jednym kadłubie
  • Demontaż i montaż, czyszczenie osłon rurociągów przelotowych turbiny
  • Demontaż i montaż, czyszczenie osłon blaszanych rurociągów upustowych turbiny
  • Czyszczenie i mycie powierzchni zewnętrznej turbiny jednokadłubowej
 • Kadłuby
  • Przygotowanie urzadzenia do odkręcania śrub szpilkowych poziomej płaszczyzny podziałowej na gorąco
  • Odkręcenie, czyszczenie, zakręcenie śrub szpilkowych poziomej płaszczyzny podziałowej
  • Zdjęcie, czyszczenie i założenie górnej pokrywy kadłuba
  • Przygotowanie szpilek do kontroli defektoskopowej (1szt=1miejsce)
  • Pomiary szczelności przylegania płaszczyzn podziałowych turbiny
  • Podnoszenie dolnego korpusu do wypoziomowania lini wału
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie rurociągów
  • Wykonanie pogłębienia kanału wokół śrub szpilkowych w poziomej płaszczyznie podziałowej górnego lub dolnego kadłuba turbiny
  • Rozłączenie górnego kadłuba na płaszczyznie podziałowej pionowej
 • Wirniki
  • Wybudowanie i zabudowanie wirnika o wadze do 10 ton
  • Wybudowanie i zabudowanie wirnika o wadze powyżej 10 ton
  • Kontrola systemu łopatkowego bez badań defektoskopowych
  • Przegląd czopów z pomiarem owalizacji
  • Czyszczenie bębna
  • Pomiar krzywizny wału i bicia kół wirnika
  • Przegląd i pomiar bicia tarczy oporowej
  • Demontaż i montaż tarczy oporowej
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska demontażu tarczy oporowej tulei dławicowych wirnika turbiny
  • Czyszczenie tarczy wirnika lub przestrzeni między rzędami łopatek
  • Czyszczenie łopatek wirnika zanieczyszczonych osadem miękkim
  • Czyszczenie łopatek wirnika zanieczyszczonych osadem twardym
  • Przygotowanie stanowiska do piaskowania wirnika turbiny
  • Czyszczenie przez piaskowanie wirnika
  • Polerowanie toczne czopów o średnicy do 200mm
  • Polerowanie toczne czopów o średnicy powyżej 200mm
  • Pomiar luzów przepływowej turbiny
  • Demontaż i montaż oraz centrowanie końcówki wału wirnika turbiny
 • Obejmy, tarcze kierownicze, dysze
  • Demontaż i montaż wraz z centrowaniem obejm
  • Dopasowanie płaszczyzn podziałowych obejm
  • Przesunięcie osiowe obejm o średnicy do 1500mm
  • Przesunięcie osiowe obejm o średnicy 1500-2000mm
  • Pomiary promieniowe obejm (1kpl=1korpus)
  • Demontaż i montaż, czyszczenie wraz z kontrolą centrowania tarcz kierowniczych
  • Centrowanie w korpusie turbiny wg wału kontrolnego tarcz kierowniczych
  • Przesunięcie osiowe tarcz kierowniczych
  • Dopasowanie płaszczyzn podziałowych tarcz kierowniczych
  • Piaskowanie kierownic
  • Spiłowanie uszkodzonych krawędzi łopatek kierowniczych
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie wraz z dopasowaniem dysz
 • Łożyska
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie
  • Dopasowanie starych panewek łożyska nośnego
  • Dopasowanie nowych panewek łożyska nośnego
  • Dopasowanie na tusz półpanewki do korpusu łożyska nośnego
  • Demontaż i montaż oraz pomiary górnej części obejmy łożyska nośnego
  • Wyjęcie bez demontażu wirnika dolnej półpanewki łożyska nośnego
  • Dopasowanie płaszczyzn podziałowych łożyska nośnego
  • Dopasowanie starego lub nowego uszczelnienia olejowego łożyska nośnego
  • Demontaż i montaż oraz kontrola z ustawieniem właściwych luzów łożyska oporowego Michella
  • Dopasowanie starych klocków łożyska oporowego Michella
  • Dopasowanie nowych klocków łożyska oporowego Michella
  • Demontaż i montaż oraz kontrola łożyska grzebieniowego z ustaleniem właściwych luzów łożyska
  • Dopasowanie starego łożyska grzebieniowego
  • Dopasowanie nowego łożyska grzebieniowego
  • Ustalenie poosiowe łożyska w korpusie
 • Sprzęgło
  • Rozsprzęgnięcie, czyszczenie, kontrola i sprzęgnięcie sprzęgła sztywnego
  • Rozsprzęgnięcie, czyszczenie, kontrola i sprzęgnięcie sprzęgła kłowego lub zębatego
  • Demontaż i montaż, pasowanie półsprzęgła
  • Wyprowadzenie prostopadłości dwóch płaszczyzn czołowych pod jedną śrubę
  • Demontaż i montaż wieńca zębatki
  • Rozwiercenie otworów w półsprzęgle do O,2mm, przesadzanie otworu o średnicy do 45mm
  • Rozwiercenie otworów w półsprzęgle dla średnicy powyżej 40mm
  • Skrobanie czołowej powierzchni półsprzęgła (max do 0,04mm)
 • Dławice, odwodnienia i rurociągi parowe
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie i dopasowanie dławicy blaszkowej
  • Prostowanie i dopasowanie starych ostrzy dławicy blaszkowej
  • Wymiana blaszek dławicy
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie korpusu dławicy węglowej
  • Dopasowanie starych lub nowych pierścieni dławicy węglowej
  • Szlifowanie ręczne tulei dławicowej węglowej
  • Ściągnięcie i nałożenie tulei dławicowej węglowej
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Dopasowanie ostrzy dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Dopasowanie starych ostrzy dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Wymiana i dopasowanie nowych ostrzy dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Dopasowanie starego korpusu do siedliska w korp. turb.i płaszcz. podzial. dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Dopasowanie nowego korpusu do siedliska w korp. turb. i płaszcz. podział. dławicy mosiężnej z nabijanymi ostrzami
  • Demontaż i montaż oraz centrowanie jednego obwodu dławicy segmentowej
  • Dopasowanie starych segmentów dławicy
  • Demontaż i montaż segmentu jednego obwodu
  • Demontaż i montaż segmentu jednego obwodu mocno zapieczonego
  • Dopasowanie nowych segmentów dławicy
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie odcinka rurociągu
  • Czyszczenie otworu odwadniającego
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie kominków pary dławicowej turbiny
 • Obracarka
  • Wymontowanie i zamontowanie obracarki
  • Demontaż, oczyszczenie, przegląd i montaż obracarki
  • Wymiana wraz z dopasowaniem przekładni obracarki

Rozdział 03.

Układ regulacji

 • Zawór szybkozamykający
  • Wymontowanie i zamontowanie zaworu szybkozamykającego turbiny
  • Demontaż i montaż zaworu turbiny
  • Czyszczenie części składowych zaworu turbiny
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd oraz montaż
  • Wymiana wrzeciona zaworu turbiny
  • Wymiana grzybka zaworu turbiny
  • Wymiana tulei uszczelniającej wrzeciona zaworu turbiny
  • Rozwiercenie tulei uszczelniającej wrzeciona zaworu turbiny
  • Wymiana
  • Wymiana dwusiedzeniowego siedliska
  • Wymiana jednosiedzeniowego siedliska
  • Docieranie zaworu dwusiedzeniowego
  • Docieranie zaworu jednosiedzeniowego
  • Demontaż, czyszczenie i montaż grzybka odciążającego zaworu turbiny
  • Docieranie grzybka odciążającego zaworu
  • Przegląd i czyszczenie sita parowego z przewierceniem do 500 otworów
  • Wymiana sita parowego
 • Zawory regulacyjne
  • Wymontowanie i zamontowanie zaworu regulacyjnego turbiny
  • Demontaż i montaż zaworu regulacyjnego turbiny
  • Czyszczenie części składowych zaworu
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż koperty ze sprężyną dociskową zaworu
  • Wymiana
  • Rozwiercenie tulei uszczelniającej wrzeciona zaworu
  • Wymiana pierścieni miedziano-grafitowych uszczelnienia wrzeciona zaworu turbiny
  • Wymiana i dopasowanie uszczelnienia węglowego wrzeciona zaworu
  • Wymiana lekko zapieczonego dwusiedzeniowego siedliska zaworu turbiny
  • Wymiana mocno zapieczonego dwusiedzeniowego siedliska zaworu turbiny
  • Wymiana lekko zapieczonego jednosiedzeniowego siedliska zaworu turbiny
  • Wymiana mocno zapieczonego jednosiedzeniowego siedliska zaworu turbiny
  • Docieranie lekko zerodowanego dwusiedzeniowego zaworu turbiny
  • Docieranie średnio zerodowanego dwusiedzeniowego zaworu turbiny
  • Docieranie lekko zerodowanego jednosiedzeniowego zaworu turbiny
  • Docieranie średnio zerodowanego jednosiedzeniowego zaworu turbiny
  • Demontaż i montaż
  • Wykonanie uszczelki pod korpus skrzyni zaworów
  • Wykręcenie i zakręcenie śrub szpilkowych skrzyni zaworowej lub korpusu zaworów
  • Wymiana dyfuzora skrzyni turbiny
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie
  • Wymiana wrzeciona nośnika zaworów
  • Wymiana tulei uszczelniającej wrzeciono nośnika zaworów
  • Rozwiercenie długich tulejek uszczelniających wrzeciona nośnika zaworów
  • Wymiana zaworu dyfuzorowego
  • Demontaż i montaż
  • Czyszczenie elementów klapy
  • Wykonanie uszczelek i wymiana uszczelnień dławicowych klapy
 • Układ sterujący
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie i przegląd regulatora odśrodkowego
  • Prostowanie wrzeciona regulatora
  • Wymiana i dopasowanie wrzeciona regulatora
  • Wymiana i dopasowanie łożyska promieniowego wrzeciona
  • Wymiana łożyska oporowego regulatora
  • Wymiana sworzni przegubów regulatora
  • Wymiana pryzm i noży regulatora
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie i przegląd przekładni napędu regulatora
  • Wymiana i dopasowanie kół zębatych napędu regulatora
  • Wymiana końcówki wału z kołem napędowym
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie suwaka przepływowego lub rozdzielczego z korpusem
  • Wymiana i dopasowanie suwaka przepływowego lub rozdzielczego
  • Wymiana stałych tulei suwaka rozdzielczego
  • Wymiana i dopasowanie przesuwnej tulei suwaka rozdzielczego
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie
  • Wymiana łożysk wału krzywkowego
  • Demontaż i montaż dźwigni regulacji
  • Demontaż i montaż drążka regulacji
  • Demontaż, przegląd i montaż zębatki napędu wału krzywkowego
  • Wymiana tulejki przegubu dźwigni
  • Wymiana i dopasowanie nowego sworznia dźwigni
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie i przegląd
  • Przegląd urządzenia do zmiany ilości obrotów
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie
  • Ustawienie regulacji na zimno lub na gorąco
  • Wymiana tulei prowadzącej tłokowego serwomotoru sterującego grupę zaworów
  • Wymiana tłoczyska serwomotoru sterującego grupę zaworów
  • Wymiana tłoka serwomotoru sterującego grupę zaworów
  • Wymiana tulei serwomotoru obrotowego
  • Próba zabezpieczeń turbiny
  • Próba i ustawienie wytrzasku bezpieczeństwa turbiny
 • Zawór zwrotny upustu
  • Demontaż i montaż napędu zaworu
  • Wymontowanie i zamontowanie korpusu z tłokiem i sprężyną zaworu
  • Demontaż i montaż pokrywy zaworu
  • Demontaż i montaż zaworu talerzowego
  • Czyszczenie części składowych zaworu
  • Wykonanie uszczelek zaworu
  • Wymontowanie i zamontowanie zaworu
  • Docieranie siedzeń zaworu
  • Wymiana siedliska zaworu
  • Wymiana wrzeciona zaworu
  • Wymiana tulei zaworu
 • Zabezpieczenie turbiny
  • Demontaż, przegląd wraz z naprawą i montaż

Rozdział 04.

System olejowy

 • Główna pompa olejowa
  • Demontaż i montaż pompy
  • Przegląd pompy
  • Pomiar luzów czołowych, międzyzębnych z wykonaniem odcisków
  • Wymiana łożysk wraz z dopasowaniem
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie koła napędzającego
  • Wymiana pary kół i koła napędzającego
 • Pomocnicza pompa olejowa
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie turbinki napędzającej pompkę
  • Pomiary luzów łożysk i dławic turbinki
  • Wymiana łożysk nośnych i oporowych w układzie pionowym i poziomym turbinki napędzającej pompę
  • Sprawdzenie i regeneracja czopów w układzie poziomym lub pionowym turbinki napędzającej
  • Pasowanie uszczelnień w układzie pionowym lub poziomym turbinki napędzającej pompę
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie oraz montaż pompy w układzie pionowym
  • Demontaż, przegład, czyszczenie oraz montaż pompy w układzie poziomym
  • Przegląd łożysk wirnika pompy w układzie pionowym
  • Przegląd łożysk wirnika pompy w układzie poziomym
  • Ustawienie pompy na ramie
  • Wymiana łożyska pompy w układzie poziomym
  • Wymiana łożyska pompy w układzie pionowym
  • Wymiana dysz parowych lub wirnika turbinki napędzającej w układzie pionowym
  • Wymiana dysz parowych lub wirnika turbinki napędzającej w układzie poziomym
  • Centrowanie wirników pompy z silnikiem elektrycznym lub turbinka
  • Pomiary po montażu
 • Chłodnice oleju
  • Wymontowanie i zamontowanie chłodnicy
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie pokryw i komory wodnej
  • Wymiana płytek cynkowych w komorze wodnej chłodnicy
  • Wymontowanie i wmontowanie wkładu chłodnicy
  • Czyszczenie rurek chłodnicy po stronie wodnej
  • Wymiana rurek chłodnicy
  • Czyszczenie chłodnicy po stronie olejowej
  • Wykonanie uszczelek pokryw chłodnicy do średnicy 500mm
  • Wykonanie uszczelek pokryw chłodnicy powyżej średnicy 500mm
  • Wykonanie próby szczelności chłodnicy o średnicy do 500mm
  • Wykonanie próby szczelności chłodnicy o średnicy powyżej 500mm
 • Rurociągi oleju
  • Demontaż, czyszczenie i montaż odcinka rurociągu
  • Odkrycie i zakrycie zbiornika olejowego
  • Czyszczenie zbiornika olejowego
  • Czyszczenie zbiornika olejowego bardzo zanieczyszczonego
  • Przygotowanie stanowiska do przedmuchiwania rurociagów parą
  • Transport rurociągów do stanowiska przedmuchiwania i ze stanowiska do miejsca montażu
  • Płukanie układu olejowego obiegiem oleju po remoncie

Rozdział 05.

Urządzenia kondensacyjne

 • Skraplacze
  • Otwarcie i zamknięcie włazu skraplacza
  • Odkrycie, przegląd i zakrycie skraplacza jednej strony o średnicy 2000mm
  • Odkrycie, przegląd i zakrycie skraplacza jednej strony o średnicy powyżej 2000mm
  • Czyszczenie, miniowanie i malowanie komór i pokryw wodnych skraplacza o średnicy do 2000mm
  • Czyszczenie, miniowanie i malowanie komór i pokryw wodnych skraplacza o średnicy powyżej 2000mm
  • Wykonanie uszczelnienia między komorą wodną a pokrywą skraplacza o średnicy 2000mm
  • Wykonanie uszczelnienia między komorą wodną a pokrywą skraplacza o średnicy powyżej 2000mm
  • Czyszczenie szczotkami i płukanie rurek o długości do 5000mm
  • Czyszczenie szczotkami i płukanie rurek o długości powyżej 5000mm
  • Czyszczenie pistoletem wodnym z korkami gumowymi rurek o długości do 5000mm
  • Czyszczenie pistoletem wodnym z korkami gumowymi rurek o długości powyżej 5000mm
  • Zabudowanie i likwidacja urządzenia do chemicznego czyszczenia skraplacza
  • Chemiczne czyszczenie skraplacza
  • Czyszczenie ścian sitowych
  • Przygotowanie skraplacza do wymiany rurek o długości do 5000mm
  • Przygotowanie skraplacza do wymiany rurek o długości powyżej 5000mm
  • Przygotowanie rurek do wymiany
  • Wkładanie do skraplacza rurek o długości do 5000mm
  • Wkładanie do skraplacza rurek o długości powyżej 5000mm
  • Wymiana pojedynczej rurki
  • Rozwalcowanie dwustronne rurek
  • Frezowanie wystających końcówek rurek po rozwalcowaniu
  • Uszczelnienie dwustronne końcówek rurek sznurem lub uszczelkami gumowymi i dławikami
  • Dopasowanie dławiczek wkręcanych do rurek dna sitowego
  • Wymiana płyt cynkowych
  • Jednorazowa próba wodna szczelności skraplacza
  • Czyszczenie rurek przy pomocy urządzenia typu Skofren
  • Doszczelnienie rurek skraplacza
  • Rozwiercenie dwustronne otworów w dnach sitowych do 0,2mm
  • Rozwiercenie otworów w przegrodach
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do cięcia rur na wymiar oraz pomiar rozstawienia den sitowych
  • Sprawdzenie szczelności układu próżniowego
 • Turbinka do napędu pompy
  • Demontaż i montaż osłon blaszanych oraz zdjęcie i założenie izolacji turbinki
  • Demontaż i montaż rurociągów parowych w obrębie turbinki
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd, docieranie i montaż zaworu regulacyjnego turbinki
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pokrywy kadłuba turbinki
  • Wybudowanie, czyszczenie, polerowanie czopów, kontrola i montaż wirnika turbinki
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pomocniczej pompy olejowej turbinki
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż pomocniczej pompy olejowej turbinki
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż rurociągów
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż systemu regulacji wraz z przekładnią ślimakową turbinki
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd, montaż i próba szczelności chłodników i zbiornika oleju turbinki
  • Próba uruchomienia i ustawienie regulacji turbinki
  • Ustawienie i sprawdzenie wytrzasku bezpieczeństwa
 • Smoczki parowe
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd z ewentualną wymianą dysz i montaż
  • Remont chłodnicy bez możliwości wybudowania wiązki rurowej na zewnątrz
  • Wybudowanie i zabudowanie wiązki rurowej chłodnicy
  • Przygotowanie chłodnicy do wymiany rurek z wycięciem starych rurek
  • Przygotowanie rurek do wymiany
  • Rozwiercanie otworów pod rurki do 0,2mm
  • Wkładanie rurek do sit chłodnika
  • Rozwalcowanie rurek chłodnika
  • Lutowanie końcówek rurek chłodnika
  • Wymiana pojedynczej rurki
  • Czyszczenie wiązki rurowej chłodnika
  • Jednorazowa próba wodna szczelności chłodnika smoczka

Rozdział 06.

Urządzenia regenerujące i zasilające

 • Podgrzewacze wysoko-, średnio- i niskoprężne
  • Demontaż i montaż rurociągów w obrębie podgrzewacza
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pokryw
  • Wymontowanie i wmontowanie podgrzewacza ze stanowiska i na stanowisko ruchowe
  • Wymontowanie i wmontowanie wiązki rurowej z płaszcza i do płaszcza podgrzewacza
  • Czyszczenie szczotkami drucianymi i płukanie rurek
  • Czyszczenie rurek od strony parowej
  • Wymiana uszkodzonych rurek mosiężnych podgrzewacza
  • Czyszczenie płaszczyzn podgrzewacza
  • Wykonanie uszczelek
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej wiązki rurowej
  • Próba wodna wiązki rurowej
  • Doszczelnienie rurek
  • Przygotowanie stanowiska do próby odbioru przez RDT
  • Demontaż stanowiska do próby wodnej wiązki rurowej
  • Demontaż stanowiska po próbie wodnej i odbiorze przez RDT wraz z usunięciem usterek
 • Wyparka
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów w obrębie wyparki
  • Otwarcie i zamknięcie włazu
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pokrywy górnej i dolnej wyparki
  • Wymontowanie i wmontowanie wyparki ze stanowiska ruchowego
  • Czyszczenie szczotkami drucianymi i płukanie rurek
  • Wycięcie starych rurek mosiężnych wyparki
  • Wycięcie starych rurek stalowych wyparki
  • Pasowanie rurek w dnach sitowych
  • Docinanie rurek na wymiar
  • Ręczne ucinanie na właściwy wymiar rurek stalowych średnicy do 21mm
  • Ręczne ucinanie na właściwy wymiar rurek stalowych o średnicy powyżej 21mm
  • Wyżarzanie końcówek rurek
  • Wkładanie rurek do wyparki
  • Czyszczenie otworów dla rurek w dnach sitowych
  • Rozwalcowanie dwustronne rurek
  • Wykonanie uszczelek
  • Przygotowanie i demontaż stanowiska do próby wodnej po stronie parowej
  • Próba wodna komory parowej
  • Doszczelnienie rurek
  • Przygotowanie i demontaż stanowiska do próby wodnej i odbiór przez RDT oraz usunięcie usterek

Rozdział 07.

Generator - część mechaniczna

 • Generator, wzbudnica, chłodnica powietrza
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie półpokrywy czołowej generatora
  • Podniesienie i opuszczenie stojana generatora
  • Wybudowanie i zabudowanie przy użyciu wózka
  • Wybudowanie i zabudowanie przy użyciu trawersy
  • Wymiana izolacji elektrycznej pomiędzy fundamentem a stojanem generatora
  • Mycie powierzchni zewnętrznych generatora
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie
  • Wybudowanie i zabudowanie nowego i starego segmentu rur do chłodnicy powietrza
  • Wymiana uszkodzonych rurek jednego segmentu chłodnicy powietrza do 6szt. rurek w jednym segmencie
  • Montaż chłodnicy do prób szczelności oraz próba szczelności
  • Przegląd i czyszczenie segmentu filtra powietrza chłodnicy
  • Pasowanie uszczelnień powietrznych generatora

Rozdział 08.

Centrowanie

 • Centrowanie wirników
  • Osiowanie wirników turbozespołu
  • Osiowanie wirnika wzbudnicy

Rozdział 09.

Przekładnie

 • Przekładnie turbiny
  • Zdjęcie, czyszczenie i założenie pokrywy przekładni o mocy do 2500kW
  • Zdjęcie, czyszczenie i założenie pokrywy przekładni o mocy powyżej 2500kW
  • Wybudowanie, czyszczenie i zabudowanie oraz sprawdzenie luzów międzyzębnych kół zębatych przekładni o mocy do 2500kW
  • Wybudowanie, czyszczenie i zabudowanie oraz sprawdzenie luzów międzyzębnych kół zębatych przekładni o mocy powyżej 2500kW
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie przewodów olejowych przekładni o mocy do 2500kW
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie przewodów olejowych przekładni o mocy powyżej 2500kW
 • Przekładnie pompy
  • Zdjęcie, czyszczenie oraz założenie pokrywy przekładni o mocy do 200kW
  • Zdjęcie, czyszczenie oraz założenie pokrywy przekładni o mocy powyżej 200kW
  • Wybudowanie, czyszczenie i zabudowanie oraz sprawdzenie luzów międzyzębnych przekładni o mocy do 200kW
  • Wybudowanie, czyszczenie i zabudowanie oraz sprawdzenie luzów międzyzębnych przekładni o mocy powyżej 200kW
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie przewodów olejowych przekładni o mocy do 200kW
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie przewodów olejowych przekładni o mocy powyżej 200kW

Rozdział 10.

Prace różne

 • Usunięcie z korpusu urwanej śruby dwustronnej
 • Rozwiercanie otworów przelotowych pod kołki
 • Dopasowanie skrobaniem lub docieraniem powierzchni płaskich

Być może zainteresują Cię także