94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 14

Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przejazd pracownika do miejsca lub z miejsca robót
  • Przygotowanie oraz likwidacja narzędzi, stołów ślusarskich i strefy remontowej
  • Zapoznanie sie z dokumentacją remontowanego obiektu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej
  • Przeprowadzenie instruktaży, zabezpieczenie miejsc pracy, otwarcie poleceń
 • Uruchomienie i ruch próbny
  • Obserwacja obiektu przed odstawieniem do remontu
  • Odbiór techniczny obiektu po remoncie
  • Uruchomienie

Rozdział 02.

Urządzenia ciepłownicze

 • Podgrzewacze ciepłownicze
  • Zdjęcie, zakrycie, naprawy podestów i barierek w obrębie podgrzewacza
  • Demontaż i montaż górnego kołpaka
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Montaż i demontaż zaślepek na kołnierzach rurociągu wlotowym i wylotowym do próby wodnej
  • Odkręcenie i zakręcenie śrub mocujących sito z płaszczem na płaszczyźnie podziałowej
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe (rurki proste)
  • Demontaż i montaż dolnego kołpaka
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza dla rewizji RDT
  • Oczyszczenie wewnętrzne płaszcza podgrzewacza
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja na próbie
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej płaszcza podgrzewacza oraz likwidacja po próbie
  • Próba wodna ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza podgrzewacza
  • Rozkręcanie i skręcanie śrub ściągowych górnych i dolnych
 • Wymiana rurek podgrzewacza
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska dla ustawienia wkładu do wymiany rurek
  • Usunięcie starych rurek mosiężnych dla rurek prostych
  • Usunięcie starych rurek stalowych dla rurek prostych
  • Czyszczenie otworów w dnach sitowych-dwustronnie
  • Rozwiercanie otworów w dnach sitowych do 0,2mm-dwustronnie
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wycinania rurek
  • Ucinanie na wymiar rurek mosiężnych dla rurek prostych
  • Ucinanie na wymiar rurek stalowych dla rurek stalowych
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitowych ścianach grodziowych
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wyżarzania i czyszczenia końcówek rurek
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek rurek mosiężnych
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek rurek stalowych
  • Wkładanie rurek do wkładu
  • Rozwalcowanie rurek mosiężnych
  • Rozwalcowanie rurek stalowych
  • Frezowanie wystających rurek mosiężnych
  • Frezowanie wystających rurek stalowych
  • Wykonanie spawu uszczelniającego na rurkach stalowych
  • Przygotowanie i likwidacja oprzyrządowania do wyginania rurek
  • Wyginanie rurek z wypełnieniem wnętrza
  • Wyginanie rurek bez wypełnienia wnętrza dla u-rurki
 • Filtry wody sieciowej
  • Demontaż i montaż pokrywy
  • Demontaż, czyszczenie, naprawa i montaż filtra
  • Wymiana płaskownika uszczelniającego dolną lub górną płaszczyznę bębna
  • Rozwiercenie otworów w sicie dla udrożnienia
  • Wykonanie nowych sit
 • Odgazowywacze wody sieciowej i zbiorniki wodne
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów w obrębie odgazowywacza
  • Demontaż i montaż rurociągów kołpaka
  • Demontaż, oczyszczenie, montaż kołpaka
  • Czyszczenie sit bez wymontowania z kołpaka
  • Demontaż i montaż sita oraz remont i czyszczenie lub pasowanie nowego
  • Przewiercanie otworów w sicie dla udrożnienia
  • Czyszczenie powierzchni wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie spawów dla odbioru RDT
  • Przygotowanie instalacji do wykonania próby wodnej oraz likwidacja po próbie
  • Próba wodna szczelności odgazowywacza
  • Kontrola konstrukcji wewnętrznej zbiornika odgazowywacza
  • Odkrycie i zakrycie włazów odgazowywacza z wymianą uszczelek
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach wlotowych i wylotowych odgazowywacza do próby wodnej
 • Wymienniki ciepła
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Demontaż, czyszczenie i montaż wkładu rurowego
  • Czyszczenie zbiornika
  • Próba szczelności wkładu rurowego
  • Próba szczelności wymiennika
  • Przygotowanie wymiennika do rewizji RDT
  • Ustawienie wkładu na stanowisku roboczym
  • Usunięcie starych U-rurek
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitach
  • Montaż nowych rurek
  • Wykonanie spawu uszczelniającego
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej

Rozdział 03.

Zbiorniki wodne turbin 120MW

 • Odgazowywacz i zbiornik wody zasilającej
  • Demontaż
  • Czyszczenie
  • Przygotowanie instalacji do wykonania próby wodnej oraz likwidacja po próbie
  • Montaż i demontaż zaślepek do próby wodnej
  • Demontaż, wykonanie nowego i montaż rozprężacza rurowego
  • Demontaż, wykonanie nowego i montaż ekranu (osłony)
  • Próba szczelności zbiornika (wodna)
  • Czyszczenie i remont urządzeń mieszających
 • Chłodnica oparów pionowa
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Odkręcenie i zakręcenie śrub mocujących sito z płaszczem na płaszczyznie podziałowej
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe
  • Demontaż i montaż dolnego kołpaka
  • Czyszczenie i szlifowanie płaszcza dla rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza plaszcza chłodnicy
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja po próbie
  • Przygotowanie instalacji do wykonania próby wodnej płaszcza chłodnicy oraz likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza chłodnicy
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do ustawienia wkładu do wymiany rurek
  • Usunięcie starych U-rurek
  • Czyszczenie otworów w dnach sitowych-dwustronne
  • Rozwiercanie otworów w dnie sitowym do 0.2 -dwustronne
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do ucinania rurek
  • Ucinanie na wymiar U-rurek
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitowych ścianach grodziowych
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wyżarzania i czyszczenia końcówek U-rurek
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek U-rurek
  • Wkładanie U-rurek
  • Rozwalcowanie U-rurek z rozkielichowaniem
  • Frezowanie wystających końcówek do wyrównania
  • Wykonanie spawu uszczelniającego na rurkach stalowych
  • Przygotowanie i likwidacja do wyginania rurek
  • Wyginanie rurek z wypełnieniem wnętrza
 • Chłodnica oparów pozioma
  • Wyginanie rurek bez wypełnienia wnętrza
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Rozkręcenie i zdjęcie oraz montaż i skręcanie kołpaka
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Transport wkładu na stanowisko remontowe
  • Demontaż i montaż dolnego kołpaka
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza dla rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza chłodnicy
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja po próbie
  • Przygotowanie instalacji do wykonania próby wodnej płaszcza chłodnicy oraz likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza chłodnicy
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska dla ustawienia wkładu do wymiany rurek
  • Usunięcie starych rurek
  • Czyszczenie otworów w dnach sitowych dwustronne
  • Rozwiercanie otworów w dnie sitowym do 0.2 -dwustronne
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do ucinania rurek
  • Ucinanie rurek na wymiar
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitowych ścianach grodziowych
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wyżarzania i czyszczenia końcówek
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek
  • Wkładanie rurek do dna sitowego wkładu
  • Rozwalcowanie końcówek
  • Frezowanie wystających końcówek do wyrównania
  • Wykonanie spawu uszczelniającego na rurkach stalowych
  • Przygotowanie i likwidacja oprzyrządowania do wyginania rurek
  • Wyginanie rurek
 • Zbiornik odwodnień
  • Demontaż i montaż włazu
  • Czyszczenie wnętrza zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza do rewizji RDT
  • Próba szczelności zbiornika (wodna)
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach wlotowych i wylotowych do próby wodnej
 • Zbiornik wody zdemineralizowanej
  • Demontaż i montaż włazu
  • Czyszczenie wnętrza zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza do rewizji RDT
  • Próba szczelności zbiornika
  • Montaż i demontaż zaślepek próby wodnej
  • Demontaż i montaż pokrywy
  • Demontaż i montaż włazu
  • Czyszczenie wnętrza rozprężacza
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów dla odbioru RDT
  • Demontaż, remont i montaż rozprężacza
  • Próba szczelności rozprężacza

Rozdział 04.

Zbiorniki wodne turbin 200MW

 • Zbiornik zasilający
  • Otwarcie i zamknięcie włazów
  • Czyszczenie i szlifowanie spoin dla odbioru RDT
  • Czyszczenie wnętrza zbiornika dla odbioru RDT
  • Kontrola konstrukcji wewnątrz zbiornika
  • Czyszczenie i kontrola rury kolektora parowego
  • Odcinkowa wymiana rury kolektora parowego
  • Czyszczenie i kontrola dyszy parowej
  • Wymiana dyszy parowej
  • Czyszczenie i kontrola kształtki o średnicy 50 do dysz
  • Wymiana kształtki o średnicy 50
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby wodnej
  • Próba wodna zbiornika
 • Odgazowywacz
  • Rozkręcenie i zdjęcie oraz montaż i skręcenie kołpaka
  • Demontaż, czyszczenie i montaż kołpaka spawanego
  • Otwarcie i zamknięcie włazu
  • Demontaż, czyszczenie i montaż sita (segment)
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pierścienia segmentowego
  • Czyszczenie i szlifowanie spoin dla odbioru RDT
  • Czyszczenie wnętrza odgazowywacza dla odbioru RDT
  • Czyszczenie i kontrola ekranu (osłony)
  • Wymiana ekranu (osłony)
  • Czyszczenie i remont urządzeń mieszających
  • Czyszczenie i kontrola kolektora parowego
  • Wymiana kolektora parowego
 • Zbiornik odwodnień
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie ścian zbiornika dla odbioru RDT
  • Czyszczenie i szlifowanie spoin dla odbioru RDT
  • Czyszczenie, kontrola urządzeń mieszających
  • Wymiana urządzeń mieszających
  • Demontaż i montaż zaślepek na rurociągach do próby wodnej
  • Próba szczelności zbiornika

Rozdział 05.

Zbiorniki wodne turbin do 55MW

 • Odgazowywacz i zbiornik wody zasilającej
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągu
  • Rozkręcenie i podnoszenie oraz montaż i skręcenie kołpaka
  • Demontaż i montaż sita oraz remont i czyszczenie lub pasowanie nowego
  • Przewiercenie otworów w sicie dla udrożnienia
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych dla odbioru RDT
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów dla odbioru RDT
  • Odkręcenie, wymiana uszczelki i zakręcenie włazu
  • Czyszczenie i kontrola ekranu (osłony)
  • Wymiana ekranu (osłony)
  • Czyszczenie i kontrola urządzenia mieszającego (barbotaż)
  • Wykonanie i wymiana urządzenia mieszającego (barbotaż)
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby wodnej
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej i likwidacja po próbie
  • Próba szczelności zbiornika
  • Demontaż i montaż włazu
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych zbiornika dla odbioru RDT
  • Czyszczenie, szlifowanie spawów dla odbioru RDT
  • Czyszczenie i kontrola urządzeń mieszających
  • Wymiana urządzeń mieszających
  • Czyszczenie i kontrola ekranu (osłony)
  • Wymiana ekranu (osłony)
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby wodnej
  • Próba szczelności zbiornika
 • Zbiornik wody dodatkowej
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów dla odbioru RDT
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby
  • Próba szczelności zbiornika
 • Zbiornik rozruchowy
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów do rewizji RDT
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby
  • Próba szczelności zbiornika
 • Zbiornik odwodnień
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów dla rewizji RDT
  • Czyszczenie, kontrola urządzenia mieszającego
  • Wymiana urządzenia mieszającego
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach do próby
  • Próba szczelności zbiornika
 • Rozprężacze
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie ścian wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów dla odbioru RDT
  • Czyszczenie i kontrola ekranu (osłony)
  • Wymiana ekranu (osłony)
  • Wymiana kolan do rozprężacza średnicy 32-76
  • Wygięcie kolana z wypełnieniem wnętrza
  • Wygięcie kolana bez wypełnienia wnętrza
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej oraz likwidacja po próbie
  • Próba szczelności rozprężacza
 • Komora pływakowa
  • Odkręcenie i zakręcenie pokrywy
  • Demontaż, remont i montaż pływaka
  • Czyszczenie wewnątrz komory pływakowej
  • Szlifowanie spoin do rewizji RDT
  • Próba szczelności komory pływakowej
 • Rozprężacz odgazowywacza
  • Demontaż i montaż włazów
  • Czyszczenie wewnątrz zbiornika
  • Demontaż, naprawa i montaż sit
  • Szlifowanie spoin do rewizji RDT
  • Próba szczelności rozprężacza
 • Schładzacz pary
  • Odkręcenie i skręcenie kołnierzy
  • Remont i czyszczenie wewnątrz schładzacza
  • Szlifowanie spoin do rewizji RDT
  • Próba szczelności schładzacza

Rozdział 06.

Zbiorniki wodne turbin UP 65MW

 • Odgazowywacz i zbiornik zasilający
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów
  • Rozkręcenie i zdjęcie oraz montaż i skręcenie kołpaka
  • Demontaż i montaż sita oraz remont i czyszczenie lub pasowanie nowego
  • Przewiercenie otworów w sicie dla udrożnienia
  • Czyszczenie powierzchni wewnętrznych zbiornika
  • Czyszczenie spawów dla odbioru RDT
  • Odkręcenie, wymiana uszczelki i zakręcenie włazu
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej oraz likwidacja po próbie
  • Próba szczelności zbiornika
  • Montaż i demontaż zaślepek na rurociągach wlotowych i wylotowych do próby wodnej
  • Czyszczenie i remont barbotażu
  • Wykonanie i wymiana barbotażu
 • Chłodnica oparów płaszczowo-rurowa
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Rozkręcenie, zdjęcie oraz montaż i skręcenie kołpaka
  • Sprawdzenie szczelności układu rurowego
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Demontaż wkładu rurowego oraz montaż
  • Transport wkładu na stanowisko remontowe
  • Demontaż i montaż dolnego kołpaka
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza do rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza chłodnicy
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja po próbie
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej płaszcza chłodnika oraz likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza chłodnika
  • Czyszczenie i udrożnienie rurek wkładu
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska dla ustawienia wkładu do wymiany rurek
  • Usunięcie z wkładu starych rurek
  • Czyszczenie otworów w dnach sitowych-dwustronne
  • Rozwiercanie otworów w dnach sitowych do 0,2mm - dwustronne
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do ucinania rurek
  • Ucinanie rurek na wymiar
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitowych ścianach grodziowych
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wyżarzania i czyszczenie końcówek
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek
  • Wkładanie rurek do dna sitowego wkładu
  • Rozwalcowanie końcówek
  • Frezowanie wystających końcówek do wyrównania
  • Wykonanie spawu uszczelniającego na rurkach stalowych
  • Przygotowanie i likwidacja oprzyrządowania do wyginania rurek
  • Wyginanie rurek z wypełnieniem wnętrza (nabijanie piaskiem)
  • Wyginanie rurek bez wypełnienia wnętrza
 • Schładzacz pary poziomy
  • Odkręcenie i skręcenie kołnierzy schładzacza
  • Demontaż i montaż dyfuzora
  • Demontaż i montaż kształtki
  • Demontaż, czyszczenie i montaż kryzy tłumiącej (sito)
  • Demontaż rury osłonowej
  • Wymiana rury osłonowej
  • Remont mieszalnika
  • Wymiana żaluzji
  • Wymiana dyszy wtryskowej do zespołu wtryskowego
  • Czyszczenie schładzacza
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych w obrębie schładzacza
 • Podgrzewacz wody sieciowej płaszczowo-rurowy
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Demontaż i montaż górnego kołpaka
  • Montaż i demontaż zaślepek na kołnierzach rurociągów do próby wodnej
  • Demontaż i montaż wkładu rurowego
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Kołkowanie nieszczelnych rur
  • Czyszczenie i udrożnienie rurek wkładu
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza do rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza podgrzewacza
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej płaszcza oraz likwidacja po próbie
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu oraz likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza podgrzewacza
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska dla ustawienia wkładu do wymiany
  • Usunięcie starych U-rurek
  • Czyszczenie otworów w dnach sitowych -dwustronne
  • Rozwiercanie otworów w dnach sitowych -dwustronne
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do ucinania rurek
  • Ucinanie na wymiar U-rurek
  • Rozwiercanie oczyszczające otworów w sitowych ścianach grodziowych
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do wyżarzania końcówek rur
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówek rur
  • Wkładanie rurek do wkładu
  • Rozwalcowanie końcówek rurek
  • Frezowanie wystających końcówek do wyrównania
  • Wykonanie spawu uszczelniającego
 • Podgrzewacz regeneracyjny wysokoprężny
  • Odkręcenie i skręcenie śrub górnej pokrywy
  • Demontaż i montaż górnej pokrywy (dzwona)
  • Wycinanie, ukosowanie rurociągów dolotowych
  • Montaż i demontaż zaślepek na kołnierzach
  • Przygotowanie instalacji do próby wodnej rozprężacza oraz likwidacja po próbie (z montażem i demontażem zaślepek)
  • Wycinanie zaślepek po remoncie
  • Wycinanie i ukosowanie uszczelki membranowej
  • Spawanie uszczelki membranowej
  • Odkręcenie i zakręcenie śrub mocujących sito z płaszczem na płaszczyznie podziałowej
  • Sprawdzenie szczelności katalogu rurowego
  • Czyszczenie i udrożnienie rurek wkładu
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów płaszcza do rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza
  • Wspawanie zaślepek na końcówkach rurociągu do wykonania próby wodnej podgrzewacza
  • Wycinanie i ukosowanie końcówek po próbie wodnej
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja po próbie
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej płaszcza oraz likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa wkładu rurowego
  • Próba ciśnieniowa płaszcza podgrzewacza
  • Spawanie rurociągów dolotowych do podgrzewacza po remoncie
 • Podgrzewacze ciepłownicze szczytowe
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Montaż i demontaż zaślepek na kołnierzch rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Demontaż i montaż włazów komory wodnej
  • Czyszczenie spoiny, trasowanie, cięcie spoiny na komorze wodnej
  • Wycinanie uszczelki membranowej
  • Ukosowanie i spawanie uszczelki membranowej
  • Odkręcenie i skręcenie śrub mocujących sito z płaszczem na płaszczyźnie podziałowej
  • Demontaż wkładu rurowego oraz ustawienie na stanowisku remontowym
  • Czyszczenie i udrożnienie rurek wkładu
  • Czyszczenie i szlifowanie wnętrza płaszcza podgrzewacza
  • Czyszczenie i szlifowanie spawów komory wodnej do badań magnetycznych
  • Montaż komory wodnej z wkładem rurowym
  • Spawanie komory wodnej z wkładem rurowym
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej wkładu rurowego
  • Przygotowanie stanowiska do wykonania próby wodnej (element grzejny, płaszcz i komora)
  • Wykonanie próby ciśnieniowej wkładu rurowego
  • Wykonanie próby ciśnieniowej elementu grzejnego płaszcza i komory wodnej
  • Demontaż i montaż podgrzewacza
 • Chłodnica kondensatu
  • Montaż i demontaż urządzenia dźwignicowego
  • Demontaż i montaż rurociągów wlotowych i wylotowych
  • Odkręcenie i wkręcenie śrub szpilkowych z korpusu podgrzewacza do demontażu górnego kołpaka
  • Demontaż i montaż górnego kołpaka
  • Demontaż i montaż dolnego kołpaka
  • Czyszczenie i udrożnienie rurek wkładu
  • Sprawdzenie szczelności rurek
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej i likwidacja po próbie
  • Próba ciśnieniowa chłodnicy

Rozdział 07.

Rozprężacze kotłowe

 • Rozprężacz odsolin kotła
  • Otwarcie i zamknięcie włazu
  • Remont rozprężacza bez odbioru RDT
  • Remont rozprężacza z odbiorem RDT
  • Próba wodna rozprężacza
  • Remont kryzy dławiącej
  • Wymiana dyszy rozprężającej
  • Wymiana kolana
  • Naprawa ekranu (blachy osłonowej)
 • Rozprężacz odwodnienia kotła
  • Otwarcie i zamknięcie włazu
  • Remont rozprężacza bez odbioru RDT
  • Remont rozprężacza z odbiorem RDT
  • Próba wodna rozprężacza
  • Remont kryzy dławiącej
  • Wymiana dyszy rozprężającej
  • Wymiana kolana
  • Naprawa lub wymiana ekranu (blachy osłonowej)

Być może zainteresują Cię także