94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 18

Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przejazd pracownika do lub z miejsca robót (dotyczy energetyki przemysłowej)
  • Zapoznanie się z dokumentacją remontu kotła i miejsca pracy
  • Oględziny kotła przeznaczonego do remontu i komisyjny odbiór
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych części i materiałów
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła
  • Likwidacja miejsca robót
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych (ustawienie wciągarki, olinowanie oraz demontaż) 1 kpl=1 wciągarka
  • Obsługa wózków akumulatorowych
  • Nadzór brygadzistowski nad remontem przy liczebności brygady większej niż 15 pracowników
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa urzędowej rewizji wewnętrznej kotła
  • Obsługa dyżurna próby wodnej
  • Rozruch kotła po remoncie kapitalnym lub średnim
 • Transporty
  • Transport materiałów kotłowych (blach, rur, elementów konstrukcyjnych, butli i złomu) z magazynu do strefy remontu lub ze strefy remontu na składowisko
  • Transport części zamiennych dużych gabarytów (wężownice, komory, bloki ekranowe) z magazynu do strefy remontowej lub ze strefy remontowej na składowisko

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa

 • Rury ekranowe
  • Wymiana odcinka do 4m rury ekranowej
  • Przyspawanie elementu zawieszeniowego do rury ekranowej (nakładka i szpilka)
  • Odcięcie, wymiana i przygotowanie do spawania odcinka do 2,5m komory o średnicy 273x11 (bez wykonnia połączeń spawanych i montażu urządzeń dźwignicowych) - górna, dolna
  • Wykonanie połączenia spawanego
  • Wspawanie króćca
  • Demontaż i montaż wyczystki spawanej średnicy do 110
  • Czyszczenie
  • Wymiana króćca odpowietrzenia komory średnicy do 32 (spoina kątowa)
  • Kontrola zawieszenia komory ekranowej
  • Wymiana cięgna zawieszenia komory
  • Przygotowanie do badań odcinka do 0,5m rury ekranowej
 • Pęczki konwekcyjne
  • Wprowadzenie w podziałkę półsekcji pęczka i naprawa elementu dystansowego (spawanego do rury stojakowej)
  • Wymiana odcinkowa skrajnej rury sekcji pęczka (odcinek do 2m z wyprowadzeniem rury z podziałki)
  • Zaślepienie nieszczelnej wężownicy sekcji pęczka (z próbą wodną i lokalizacją)
  • Zaślepienie sekcji pęczka przez wspawanie 2szt zaślepek w rurze stojakowej
  • Przyspawanie elementu zawieszeniowego do rury stojakowej (nakładka i szpilka)
  • Demontaż sekcji pęczka bez montażu urządzeń dźwigowych (PTWM-100 1kpl=96szt)
  • Przygotowanie otworów w komorach do spawania (PTWM-100 1kpl=192szt)
  • Próba wodna sekcji przed montażem
  • Montaż sekcji pęczka bez montażu konstrukcji i urządzeń dźwigowych (PTWM-100 1kpl=96szt)
  • Wykonanie połączeń spawanych na rurze średnicy do 90 (PTWM-100 1kpl=288szt)
  • Demontaż sekcji pęczka w skrajnym przedziale komory paleniskowej bez montażu urządzeń dźwigowych (PTWM-180 1kpl=64szt)
  • Przygotowanie otworów w komorach do spawania w skrajnym przedziale komory paleniskowej(PTWM-180 1kpl=128szt)
  • Montaż sekcji pęczka w skrajnym przedziale komory paleniskowej bez montażu konstrukcji i urządzeń dźwigowych (PTWM-180 1kpl=64szt)
  • Wykonanie połączeń spawanych na rurze średnicy do 90 w skrajnym przedziale komory paleniskowej (PTWM-180 1kpl=192szt)
  • Demontaż sekcji pęczka w środkowym przedziale komory paleniskowej bez montażu urządzeń dźwigowych (PTWM-180 1kpl=48szt)
  • Przygotowanie otworów w komorach do spawania w środkowym przedziale komory paleniskowej (PTWM-180 1kpl=96szt)
  • Montaż sekcji pęczka w środkowym przedziale komory paleniskowej bez montażu konstrukcji i urządzeń dźwigowych (PTWM-180 1kpl=48szt)
  • Wykonanie połączeń spawanych na rurze średnicy do 90 w środkowym przedziale komory paleniskowej (PTWM-180 1kpl=144szt)

Rozdział 03.

Osprzęt kotła

 • Osprzęt kotła
  • Demontaż opancerzenia kotła
  • Montaż opancerzenia kotła
  • Demontaż i montaż konstrukcji opancerzenia kotła
  • Przycinanie blach opancerzenia na wymiar
  • Naprawa pokrywy luków montażowych
  • Przegląd uchylnej klapy eksplozyjnej lub włazu
  • Wymiana uchylnej klapy eksplozyjnej lub włazu
  • Remont wziernika ze szkłem
  • Wymiana podłogi blaszanej lub ażurowej na podestach
  • Naprawa barierek i krawężników podestów
  • Naprawa schodów stalowych
  • Demontaż opancerzenia żaroodpornego skosów
  • Montaż opancerzenia żaroodpornego skosów
 • Instalacja mycia kotła
  • Odcinkowa wymiana rurociągu o średnicy 83
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze o średnicy 83
  • Wspawanie króćca z rury o średnicy 83 (z wykonaniem otworu i przygotowaniem króćca)
  • Odcinkowa wymiana rurociągu o średnicy 60
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze o średnicy 60
  • Wspawanie króćca z rury o średnicy 60 (z wykonaniem otworu i przygotowaniem króćca)
  • Wspawanie dyszy do rurociągu o średnicy 60
  • Wymiana odcinka rury o średnicy 60 łączącej kolektor wewnętrzny z zewnętrznym
  • Demontaż,naprawa i montaż obejmy rurociągu

Rozdział 04.

Palniki olejowe

 • Palniki olejowe
  • Wymontowanie i zamontowanie palnika
  • Wymiana palnika
  • Wymiana końcówki palnika (zawirowywacza)
  • Czyszczenie palnika
  • Kontrola palnika na rozpylanie na stanowisku próbnym
  • Próba ciśnieniowa przestrzeni wody chłodzącej palnika na stanowisku próbnym
  • Próba ciśnieniowa przestrzeni mazutu palnika na stanowisku próbnym
  • Wymiana obudowy palnika (kolano o średnicy 426x3)
  • Uzbrojenie i wybetonowanie obudowy palnika
  • Przegląd i naprawa kierownic powietrza
  • Wymiana miki we wzierniku
  • Wymiana ramy palnika
  • Naprawa palnika
  • Wykonanie palnika z elementów
  • Demontaż i montaż instalacji mazutu i wody chłodzącej od palnika do kolektora (przewody o średnicy 20 i zawory zaporowe o średnicy 20)
  • Wykonanie i wymiana odcinka przewodu średnicy do 20 w obrębie palnika
  • Wymiana króćca średnicy do 20 z kołnierzem przy kolektorze (2 spoiny kątowe)

Rozdział 05.

Kanały spalin i powietrza

 • Kanały spalin i powietrza
  • Naprawa ścian przewodu powietrza lub spalin o przekroju
  • Naprawa klapy prostokątnej (szt=1 wałek)
  • Demontaż kanału powietrza lub spalin w odcinkach
  • Montaż kanału powietrza lub spalin w gotowych odcinkach
  • Przegląd i naprawa napędu klap
  • Otwarcie,uszczelnienie i zamknięcie włazu mocowanego śrubami
  • Wymiana

Rozdział 06.

Lej dolny

 • Lej dolny
  • Wymiana
  • Sprawdzenie szczelności leja dolnego

Rozdział 07.

Wentylatory podmuchu

 • Wentylatory podmuchu
  • Wymontowanie i zamontowanie wentylatora
  • Wymiana wirnika
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Naprawa obudowy wentylatora (kpl=dcm2)
  • Naprawa klap prostokątnych na ssaniu
  • Demontaż i montaż zespołu klap na ssaniu (z i do kanału)
  • Wymiana klapy prostokątnej
  • Przegląd i naprawa mechanizmu nastawczego klap na ssaniu
  • Demontaż i montaż zespołu klapy o średnicy 400 (z i do przewodu)
  • Wymiana klapy o średnicy 400
  • Naprawa klapy o średnicy 400
  • Przegląd i naprawa napędu klapy o średnicy 400
  • Wymiana przewodu przejściowego 350x350/średnicy 400
  • Wymiana kompensatora falistego na tłoczeniu
  • Wymiana kompensacji workowej

Rozdział 08.

Pompy typu 40B, 33E

 • Pompy typu 40B, 33E
  • Demontaż, czyszczenie,remont i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wału i sprzęgnięcie
  • Kontrola klapy zwrotnej i armatury odcinającej
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż obudów łożyskowych
  • Wymiana łożysk pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Przygotowanie do wyważania wirnika
  • Wymiana szczeliwa wału
  • Kontrola i czyszczenie sita na ssaniu pompy

Być może zainteresują Cię także