94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 2

Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przejazd pracownika
  • Zapoznanie się z dokumentacją
  • Ogólne oględziny kotła i komisyjny odbiór do remontu
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych do remontu części
  • Przygotowanie i urządzenie narzędziowni
  • Likwidacja narzędziowni, transport i załadowanie sprzętu i narzędzi
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła w kampanii remontowej
  • Likwidacja miejsca robót
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych
  • Obsługa kompresora lub wciągarki
  • Nadzór mistrzowski nad remontem
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa urzędowej rewizji wewnętrznej kotła
  • Obsługa dyżurna próby wodnej kotła na ciśnienie robocze i próbne
  • Rozruch kotła i urządzeń po remoncie kapitalnym lub średnim
  • Transport

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa

 • Podgrzewacz wody, rury wieszakowe (OP-430)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka
  • Wymiana króćca przy komorze
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia
  • Wymiana
  • Czyszczenie wewnętrzne komór z osadu
  • Wymiana wężownicy podgrzewacza wody o średnicy 32x4
  • Przygotowanie do badań grubości rur podgrzewacza wody
  • Kontrola drożności wężownicy śr.32x4 na zewnątrz kotła
  • Szeregowanie podgrzewacza wody w pęczku
  • Wymiana komory podgrzewacza bez połączeń spawanych
  • Wykonanie połączenia spawanego średnicy 32x4, 38x4 K-18
 • Walczak
  • Otwarcie i zamknięcie włazu do walczaka
  • Wykonanie nowej uszczelki do włazu
  • Demontaż elementów urządzeń separacji pary do rewizji
  • Czyszczenie z osadu
  • Szlifowanie do badań
  • Montaż
 • Rury ekranowe (OP-430 i OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka opłetwionej rury ekranowej średcnicy 57x5
  • Wymiana króćca przy komorze średcnicy 57x5
  • Wymiana odcinka rury ekranowej opłetwionej średnicy 57x5 16M pod stropem kotła lub rury z łukami (2 spoiny)
  • Naprawa lub wymiana umocnienia ekranu (zawieszenie)
  • Wymiana wyczystki przy komorze ekranowej średnicy 108x9-12
  • Czyszczenie wewnętrzne komór wodnych z osadu
  • Przygotowanie do badań grubości rur ekranowych
  • Gięcie kolan z rury średnicy 57x5 (jednego łuku)
  • Spawanie płetwy rury ekranowej
 • Rury przerzutowe (komunikacyjne) OP-430
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka rury łączącej komory ekranowe - walczak i rury opadowe z komorami ekranowymi średnicy 133x14
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka rury łączącej komorę
  • Przygotowanie do badań odcinka rury
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rury (komunikacyjnej)
  • Demontaż i montaż uszczelnień na przejściu rur komunikacyjnych przez strop kotła.
  • Demontaż starych i montaż nowych króćców do termopar, wiercenie otworów w króćcu i komorze, przygotowanie tulejki
  • Wymiana króćca (1 spoina)
  • Wyżarzenie spoiny na rurze
 • Przegrzewacz pary I stopnia, rury stropowe i międzyciągu oraz II ciągu (OP-430)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka rury średnicy 44,5x5 (rura opłetwiona - 2 spoiny)
  • Wymiana
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka rury średnicy 32x4
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rury przegrzewacza
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze średnicy 32x4
  • Wyżarzanie spoiny
 • Przegrzewacz pary II st. - grodziowy (OP-430)
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia głównego wężownicy
  • Uzupełnienie prętów utrzymujących dystans rur wężownicy - grodzi wraz z szeregowaniem
  • Naprawa lub wymiana płaskownika dystansowego łączącego wężownice grodzi wraz z szeregowaniem
  • Wymiana wyczystki (denka) przy komorze średnicy 102x11
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze średnicy 38x6
  • Wyżarzanie spoiny
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu
  • Przygotowanie do badań grubości rur króćców lub spoin
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy 38x6 na zewnątrz kotła
  • Wymiana króćca przy komorze średnicy 133x12 (1 spoina kątowa)
 • Przegrzewacz pary III stopnia (OP-430 i OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka przegrzewacza pary III stopnia średnicy 32x7
  • Wymiana grodzi wlotowej przegrzewacza pary III stopnia średnicy 32x7 wraz ze spawaniem i transpotrem pionowym
  • Wymiana grodzi wylotowej przegrzewacza pary III stopnia średnicy 32x7 wraz ze spawaniem i transpotrem pionowym
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia głównego wężownicy
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia dystansowego wężownicy
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze średnicy 32x7
  • Wymiana wyczystki (denka) przy komorze średnicy 102x11-12
  • Wyżarzenie spoiny
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu
  • Przygotowanie do badań grubości rur przegrzewacza pary III stopnia
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy 32x7 na zewnątrz kotła
  • Wymiana króćca przy komorze wylotowej średnicy 194x3
 • Podgrzewacz wody i rury wieszakowe (OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka
  • Wykonanie połączenia spawanego rury
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia
  • Wymiana
  • Czyszczenie wewnętrzne komór z osadu
  • Wymiana wężownicy podgrzewacza wody 32x3 przy wymianie zbiorczej (2 spoiny)
  • Przygotowanie do badań grubości rur
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy 32x3 na zewnątrz kotła
  • Szeregowanie podgrzewacza wody
  • Wymiana komory podgrzewacza wody bez połączeń spawanych
 • Przegrzewacz pary świeżej, rury stropowe, ekrany międzyciągu i II ciągu (OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka
  • Wykonanie połączenia spawanego rury
  • Wymiana wyczystki przy komorze średnicy 108x9
  • Wyżarzanie spoiny o grubości ścianki do 12mm (1 cykl)
  • Przygotowanie do badań grubości rur przegrzewacza
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu
  • Przygotowanie do badań grubości rur przegrzewacza
  • Spawanie płetwy rury
 • Przegrzewacz konwencyjny (OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka przegrzewacza konwekcyjnego
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana płaskowników dystansowych
  • Wymiana wyczystki przy komorze średnicy 109x8
  • Czyszczenie komór z osadu
  • Kontrola drożności wężownicy na zewnątrz kotła
  • Przygotowanie do badań grubości rur
 • Przegrzewacz pary II stopnia (OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka przegrzewacza pary II stopnia (2 spoiny) - średnicy 38x4, 44,5x4, 38x6, 38x8
  • Wymiana grodzi przegrzewacza pary wraz ze spawaniem
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia głównego wężownicy
  • Uzupełnienie prętów utrzymujących - dystans rur wężownicy - grodzi wraz z szeregowaniem
  • Naprawa lub wymiana płaskownika dystansowego łączącego wężownice grodzi wraz z szeregowaniem
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze
  • Wymiana wyczystki komory
  • Wyżarzanie spoiny o grubości - do 8mm, - do 12mm
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu
  • Kontrola drożności wężownicy na zewnątrz kotła
  • Przygotowanie do badań grubości rur
 • Przegrzewacz pary wtórnej (OP-380)
  • Wymiana odcinka prostego lub kolanka
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia
  • Wykonanie połączenia spawanego - średnicy 63,5x4, 51x4, 38x4
  • Wymiana wyczystki przy komorze
  • Wyżarzanie spoiny o grubości - do 6mm, - do 12mm
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu
  • Przygotowanie do badań grubości rur
 • Rury przerzutowe (komunikacyjne)-OP-380
  • Wymiana odcinka prostego lub kolana rury łączącej (2 spoiny) - średnicy 123x14, d=70x8, d=102x9, d=159x8
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rury
  • Przygotowanie do badań grubości rur
  • Demontaż starych i montaż nowych króćców do termopar, wiercenie otworów w króćcu i komorze, przygotowanie tulejki
  • Wyżarzanie spoiny na rurze
 • Wtryskowy schładzacz pary
  • Demontaż i montaż kolana średnicy 89x9
  • Przegląd dyszy wtryskowej
  • Wymiana dyszy wtryskowej
  • Wykonanie spoiny średnicy 89x9 wraz z podgrzewaczem do spawania
  • Wyżarzanie spoiny średnicy 89x9
  • Wymiana króćca średnicy 133x10 komory schładzacza (1 spoina kątowa)

Rozdział 03.

Podgrzewacze powietrza

 • Obrotowy podgrzewacz powietrza
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozsprzęglenie
  • Demontaż i montaż silnika
  • Remont przekładni trzystopniowej z wymianą uszkodzonych elementów i oleju
  • Wymiana
  • Przegląd łożyska nośnego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska nośnego
  • Przegląd łożyska prowadzącego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska prowadzącego
  • Naprawa instalacji olejowej łożyska z wymianą uszkodzonych elementów i czyszczeniem
  • Odkręcenie i zakręcenie
  • Sprawdzenie zamocowania wirnika na wale
  • Wymiana
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
  • Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień
  • Naprawa obudowy zewnętrznej podgrzewacza powietrza przez wspawanie łaty
  • Wymiana krat nośnych koszy zimnego końca
  • Naprawa koszy przez rozpalenie płaskowników, prostowanie, składanie blach i spawanie
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Naprawa
  • Demontaż, wykonanie i montaż rozpór z rury średnicy 50 w obudowie podgrzewacza powietrza
  • Demontaż starej oraz wykonanie nowej osłony wału nad łożyskiem
 • Parowy podgrzewacz powietrza
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana
  • Próba szczelności parowego podgrzewacza powietrza

Rozdział 04.

Konstrukcja i osprzęt kotła

 • Opancerzenie
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana blach na opancerzenie kotła
 • Podesty i schody
  • Naprawa
  • Wymiana
 • Włazy, wzierniki i klapy
  • Otwarcie, przegląd, uszczelnienie i zamknięcie włazu kotła lub kanału
  • Naprawa wziernika kotła
  • Wymiana
  • Naprawa włazu kotła

Rozdział 05.

Palniki i przewody

 • Palnik pyłowy
  • Wymiana
  • Korekta ustawienia palników
  • Naprawa kanałów powietrza przyskrzyniowych palnikowych
  • Kontrola skrzyni palnikowej i palnika
 • Palnik mazutowy
  • Naprawa palnika
  • Czyszczenie przewodu
  • Wymiana odcinkowa przewodu
 • Przewody mieszanki pyłowo-powietrznej
  • Wymiana
  • Naprawa klapy odcinającej - regulacyjnej
  • Naprawa
  • Wykonanie i montaż skrzynki na kolanie przewodu pyłowego
  • Naprawa pokrywy przy kolanie rozdzielczym
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rury
  • Wymiana uszczelki międzykołnierzowej
  • Wykonanie uszczelki z azbestu
  • Kontrola grubości ścianki przewodu pyłowego
  • Wymiana kompensatora przewodu pyłowego
  • Naprawa kompensatora przewodu pyłowego (uszczelnienie)
  • Wykonanie
  • Wymiana pokrywy kolana pyłowego wraz z uszczelnieniem
  • Otwarcie i zamknięcie włazu
  • Naprawa

Rozdział 06.

Kanały spalin i powietrza

 • Kanały spalin i powietrza
  • Naprawa kanału kwadratowego lub prostokątnego wraz z usztywnieniami
  • Wymiana
  • Naprawa klapy prostokątnej w kanale (układ poziomy)
  • Naprawa klap odcinających
  • Naprawa

Rozdział 07.

Odżużlanie

 • Odżużlacz łańcuchowy
  • Demontaż i montaż osłony kół zębatych
  • Demontaż i montaż silnika
  • Wymiana oleju
  • Remont przekładni z wymianą zużytych elementów
  • Wymiana przekładni
  • Naprawa
  • Demontaż i montaż kół prowadzących
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wymiana
  • Montaż łańcucha zgrzebłowego z elementów
  • Naprawa
  • Wymiana uszczelnienia wodnego wanny
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
  • Odsunięcie i ponowne przysunięcie odżużlacza
  • Ustawienie silnika zesprzęglenie i założenie osłon
  • Wymiana wału
 • Kruszarka żużla
  • Demontaż osłony i rozsprzęglenie
  • Remont przekładni z wymianą zużytych elementów
  • Wymiana przekładni
  • Demontaż i montaż górnej obudowy
  • Wymiana
  • Demontaż
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż dolnej obudowy z aparatem spłucznym
  • Wymiana oleju
  • Przegląd łożyska ślizgowego (czyszczenie i pomiar luzów)
  • Demontaż i montaż zsypu
  • Naprawa zsypu do kruszarki
  • Wymiana kruszarki
  • Naprawa segmentów miażdżących przez napawanie 1 warstwowe
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
 • Aparaty spłuczne
  • Powierzchniowa wymiana płaszcza
  • Wymiana aparatu spłucznego

Rozdział 08.

Odpylanie i odpopielanie

 • Elekrtofiltr HE2-41-2x500
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa włazów i zamknięć
  • Przegląd elektrod zbiorczych i ulotowych (kontrola wizualna)
  • Naprawa
  • Napinanie drutu elektrod ulotowych w miejscach dostępnych
  • Ustawienie podziałki elektrod zbiorczych i ulotowych (szeregowanie) jednego pola
  • Naprawa
  • Demontaż i montaż obudowy blach osłonowych przy strzepywaczach górnych i dolnych elektrod zbiorczych jednego pola
  • Naprawa strzepywaczy
  • Remont przekładni strzepywaczy z wymianą zużytych elementów
  • Demontaż i montaż kół zębatych łańcucha "Galla"
  • Wymiana koła zębatego łańcucha "Galla"
  • Demontaż i montaż łańcucha "Galla"
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż silnika ze sprzęgłem kołnierzowym
  • Rozsprzęglenie, ustawienie i zesprzęglenie silnika
  • Demontaż i montaż blach stropowych (pokrywy)
  • Naprawa
  • Wymiana lejka zsypowego elektrod zbiorczych (końcówki zsypowe)
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego elektrofiltra
  • Kontrola i czyszczenie izolatorów wsporczych
  • Wymiana
  • Próby napięciowe elektrofiltra
  • Transport urządzenia dźwigowego na dach elektrofiltra, montaż przesuwanie, demontaż i odtransportowanie
  • Przygotowanie, montaż i demontaż stanowiska do naciągania drutów elektrod ulotnych
  • Wymiana drutów elektrody ulotowej z zaklinowaniem

Rozdział 09.

System węglowy

 • Podajnik węgla surowego typ zgrzebłowy
  • Rozsprzęglenie i zesprzęglenie przekładni z silnikiem
  • Otwarcie i zamknięcie
  • Demontaż i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Naprawa łańcucha zgrzebłowego
  • Przegląd łożyska wałka napędu (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska wałka napędu
  • Naprawa warstwownic
  • Wymiana obudowy łożyska wałka napędu
  • Przegląd łożyska ślizgowego (tuleja) wału napinającego wraz z urządzeniem napinającym
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż górnej obudowy podajnika
  • Naprawa
  • Remont przekładni bezstopniowej typ PIV
  • Remont przekładni zębatej (napędowej)
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
  • Wymiana oleju
  • Ustawienie przekładni i silnika, centrowanie wałów, skręcenie sprzęgieł i założenie osłon
 • Młyn kulowo-misowy typ MKM-25
  • Zagospodarowanie miejsca pracy
  • Demontaż i montaż stałego podestu nad młynem
  • Demontaż i montaż zsypu węgla surowego
  • Naprawa zsypu węgla surowego
  • Rozkręcenie i skręcenie przewodów pyłowych
  • Demontaż i montaż głowicy wraz z koroną i przysłoną odsiewacza
  • Naprawa kierownic odsiewacza i przysłony
  • Demontaż i montaż dławika górnego i dolnego odcinka rury zsypowej
  • Wymiana sprężyn dociskowych
  • Regulacja sprężyn dociskowych
  • Demontaż i montaż korpusu odsiewacza z pokrywą komory młyna
  • Naprawa lub wymiana stożka wewnętrznego odsiewacza
  • Otwarcie i zamknięcie pokrywy zestawu prowadzenia pierścienia
  • Otwarcie uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana oleju
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa
  • Demontaż i montaż wału
  • Czyszczenie przekładni i wanny olejowej
  • Wymiana łożyska tocznego wałka głównego lub pośredniego i atakującego
  • Demontaż i montaż dławika uszczelniającego wał główny z łożyskiem
  • Sprawdzenie luzu łożysk tocznych
  • Wymiana koła zębatego
  • Wymiana przekładni młyna
  • Naprawa
  • Ruch próbny przekładni i sprawdzenie szczelności
  • Prace likwidacyjne (w przypadku remontu indywidualnego)
  • Demontaż , dosunięcie i montaż silnika młyna
  • Demontaż i montaż sprzęgła
  • Usunięcie węgla, wypalenie i pasowanie otworu w podparciu pierścienia miażdżącego

Rozdział 10.

Wentylatory

 • Wentylator ciągu BAB-120
  • Demontaż osłony i rozsprzęglenie
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Otwarcie włazów kontrolnych na korpusie i kanałach
  • Uszczelnienie i zamknięcie włazów
  • Spawanie nakładki na łopatkę
  • Napawanie łopatki
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana wału lub wirnika
  • Poziomowanie wału
  • Przegląd łożyska ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Przygotowanie łożyska do wymiany i wymiana
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Remont kozła łożyskowego z podstawą
  • Wymiana kozła łożyskowego z podstawą
  • Remont układu olejowego
  • Naprawa aparatu kierowniczego
  • Wymiana aparatu kierowniczego
  • Remont klap na tłoczeniu
  • Naprawa obudowy zewnętrznej przez wstawienie łaty
  • Wyważenie wirnika
  • Wymiana
  • Ustawienie silnika, centrowanie
  • Wymiana oleju
  • Ruch próbny wentylatora
 • Wentylator podmuchu (WOR 1700/1000)
  • Demontaż osłony i rozsprzęglenie
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Remont włazu i ich zamknięć
  • Demontaż i montaż górnych pokryw łożyska zewnętrznego
  • Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie i klasyfikacja, wymiana smaru)
  • Wymiana łożyska zewnętrznego
  • Demontaż i montaż korpusu łożyska wewnętrznego
  • Wymiana
  • Demontaż układu sterowania łopatkami wirnika
  • Remont układu sterowania-wymiana zużytych elementów
  • Wymiana uszczelnień Simmera za łożyskiem wewnętrznym
  • Zabezpieczenie kanałów wylotowych celem demontażu obudowy
  • Demontaż obudowy zewnętrznej celem wybudowania zespołu wirującego oraz ponowny montaż
  • Demontaż i montaż
  • Ściągnięcie i wtłoczenie wirnika na wał za pomocą przyrządu
  • Kontrola
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Kontrola szpilek, sprzęgła-wymiana zużytych elementów
  • Centrowanie silnika-wentylator
  • Zesprzęglenie i montaż osłony
  • Doważanie wentylatora
  • Remont klapy
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
 • Wentylator młynowy (dwustronnie łożyskowany)
  • Demontaż osłony i rozsprzęglenie
  • Demontaż, naprawa i montaż osłony termicznej
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Przegląd łożyska ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż tylnego kozła łożyskowego
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wymiana wirnika z wałem (wyjęcie i włożenie do obudowy)
  • Demontaż i montaż segmentu obudowy
  • Naprawa obudowy zewnętrznej przez wstawienie łaty z izolowaniem
  • Przygotowanie do wyważenia wirnika
  • Naprawa króćca wewnętrznego cylindrycznego
  • Wymiana króćca wewnętrznego
  • Uszczelnienie obudowy i kanałów
  • Naprawa instalacji
  • Wymiana oleju
  • Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie oraz montaż osłon
  • Przeprowadzenie ruchu próbnego
  • Wymiana wirnika bez wału
  • Naprawa klap sterujących na ssaniu wentylatora
  • Demontaż i montaż pokrywy tylnej
  • Naprawa uszczelnień stożków wału
  • Poziomowanie wału z centrówką
 • Dmuchawa uszczelniająca
  • Demontaż pokryw łożyskowych i rozsprzęglenie
  • Przemycie, czyszczenie i kontrola oraz smarowanie łożyska
  • Wymiana łożyska
  • Montaż obudów łożyska
  • Wymiana pierścieni Simmera na wale
  • Demontaż
  • Regeneracja lub wymiana uszczelnień dmuchawy
  • Wymiana
  • Napawanie ubytku na łopatce i szlifowanie
  • Montaż
  • Uszczelnienie instalacji powietrznej
  • Ustawienie silnika, centrowanie
  • Ruch próbny

Być może zainteresują Cię także