94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 20

Turbiny parowe typu 13UP-55-O, 13UP-65-O, 13P-55-O

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Sprawdzenie stanu przygotowania do remontu
  • Przejazd pracownika do miejsca lub z miejsca robót
  • Przygotowanie i likwidacja miejsca robót i narzędzi
  • Sprawdzenie zabezpieczenia miejsca pracy i udzielenie instruktażu
  • Zapoznanie sie z zakresem remontu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej
 • Uruchomienie i ruch próbny turbozespołu
  • Obserwacja turbozespołu przed i w czasie odstawienia do remontu
  • Uruchomienie turbozespołu i próby zabezpieczeń
  • Obserwacja turbozespołu po remoncie
  • Odbiór techniczny turbozespołu po remoncie

Rozdział 02.

Turbina - elementy główne

 • Osłony
  • Demontaż i montaż osłon blaszanych kadłuba WP lub SP
  • Demontaż i montaż osłon do remontu zaworów regulacyjnych
  • Czyszczenie i mycie zewnętrznych powierzchni turbiny po montażu
  • Naprawa kratek podestowych i blach w rejonie turbozespołu
 • Kadłuby
  • Rozkręcenie i skręcenie połączeń śrubowych kadłuba zewnętrznego WP
  • Rozkręcenie i skręcenie połączeń śrubowych kadłuba wewnętrznego WP
  • Odkrycie, czyszczenie i zakrycie górnej części kadłuba zewnętrznego WP
  • Jednorazowe odwrócenie górnej części kadłuba zewnętrznego WP
  • Odkrycie, czyszczenie i zakrycie górnej części kadłuba wewnętrznego WP
  • Jednorazowe odwrócenie górnej części kadłuba wewnętrznego WP
  • Przegląd i czyszczenie śrub i nakrętek kadłuba WP
  • Pomiar deformacji płaszczyzny podziałowej kadłuba
  • Pomiar geometrii wytoczeń oraz prostopadłości do osi w kadłubie
  • Pogłębianie kanału wokół śrub szpilkowych poziomej płaszczyzny podziałowej górnej lub dolnej części kadłuba (1szt=1kanał)
  • Skrobanie płaszczyzny podziałowej korpusu wewnętrznego WP
  • Skrobanie płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego WP
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągu parowego pośredniego WP wraz z pomiarem długości śrub
  • Rozkręcenie i skręcenie połączeń śrubowych kadłuba SP
  • Odkrycie, czyszczenie i zakrycie górnej części kadłuba SP
  • Jednorazowe odwrócenie górnej części kadłuba SP
  • Przegląd połaczeń śrubowych kadłuba SP wraz z pomiarem długości śrub
  • Kontrola przylegania płaszczyzn podziałowych korpusu SP
  • Pomiar geometrii wytoczeń oraz prostopadłości do osi wszystkich płaszczyzn
  • Skrobanie płaszczyzny podziałowej kadłuba SP o szczelinie do 1mm
  • Przygotowanie urządzenia do grzania i odkręcania śrub na gorąco
  • Przegląd i kontrola wpustów
  • Pogłębienie kanału parowego do grzania śrub szpilkowych kadłuba SP
  • Rozkręcenie i skręcenie kołnierza wraz z wymianą uszczelki na rurociągu upustowym kadłuba SP
  • Wymiana uszczelki na połączeniu kołnierzowym rurociągów odwodnień pary z dławnic,do grzania korpusu,itp
 • Wirniki
  • Pomiary luzów osiowych i promieniowych części przepływowej
  • Wyjęcie i włoźenie
  • Przegląd systemu łopatkowego bez badań defektoskopowych
  • Ręczne czyszczenie
  • Piaskowanie wirnika wraz z przygotowaniem i likwidacją stanowiska oraz zabezpieczenie nie podlegające oczyszczeniu elementu (1kpl=1wirnik)
  • Pomiary krzywizny wału i bicia kół jednego wirnika
  • Przegląd i pomiary bicia tarczy oporowej
  • Kontrola czopów wału i pomiarem owalizacji
  • Polerowanie ręczne czopa
  • Pomiar
  • Polerowanie ręczne tarczy łożyska oporowego
 • Obejmy i tarcze kierownicze
  • Demontaż,czyszczenie i montaż
  • Ustawienie (centrowanie)
  • Kontrola i dopasowanie płaszczyzn podziałowych
 • Demontaż i montaż tarcz kierowniczych
  • WP
  • SP
 • Czyszczenie tarcz kierowniczych
  • WP
  • SP
  • Ustawienie (centrowanie) tarcz kierowniczych WP lub SP
  • Likwidacja luzów osiowych między tarczą kierownicy i obejmą lub obejmą i kadłubem przez zainstalowanie kołków dystansowych lub spoin punktowych
  • Przesunięcie w kierunku osiowym obejmy lub tarczy kierowniczej przez zamontowaniem pierścienia dystansansowego od strony wylotu pary (bez operacji tokarskich)
  • Remont uszczelnień nadłopatkowych,czyszczenie i prostowanie
  • Demontaż segmentu uszczelnienia
  • Czyszczenie,naprawa,dopasowanie i montaż starych segmentów uszczelnień międzystopniowych
  • Dopasowanie i montaż nowych segmentów uszczelnienia międzystopniowego
 • Pomiary luzów dylatacyjnych promieniowych między obejmami i kadłubem
  • WP oraz tarczami kierowniczymi i obejmami
  • SP oraz tarczami kierowniczymi i obejmami
 • Łożyska
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd i dopasowanie starej panewki
  • Przegląd i dopasowanie nowej panewki
  • Przegląd i dopasowanie obejmy łożyska nośnego z ustaleniem naciągu
  • Dopasowanie uszczelnień olejowych łożyska nośnego
  • Wykonanie i wymiana uszczelnienia olejowego wału łożyska nośnego (bez operacji tokarskich)
  • Demontaż i montaż
  • Pasowanie
  • Pasowanie i przegląd panewki łożyska oporowo-nośnego przy włożonym wirniku
  • Pasowanie
  • Ustalenie naciągu pokrywy na obejmę łożyska
 • Sprzęgła
  • Rozkręcenie i skręcenie
  • Kontrola
  • Korekta wycentrowania wirników WP-SP
  • Kontrola,centrowanie wirników turbina-generator wg półsprzęgieł
  • Korekta wycentrowania wirnika generatota do turbiny
  • Sprawdzenie do płyty kontrolnej i korekta przez skrobane płaszczyzny czołowej półsprzęgła max do 0,03mm
  • Kontrola współosiowości tarcz sprzęgła półsztywnego
  • Demontaż i montaż części elastycznej sprzęgła, kontrola płaszczyzny przylegania do kołnierza części sztywnej
  • Rozwiercanie otworów sprzęgłowych o przesadzeniu osi
  • Wprowadzenie płaszczyzn czołowych jednego otworu sprzęgła pod nakrętki i łeb śruby
 • Dławice
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie korpusów dławicy
  • Dopasowanie płaszczyzn podziałowych dławic
  • Demontaż segmentu uszczelnienia
  • Dopasowanie i montaż starych segmentów uszczelnienia dławic zewnętrznych lub wewnętrznych wraz z prostowaniem lub wymianą sprężyn i wyprowadzeniem luzów
  • Montaż nowych segmentów dławic zewnętrznych lub wewnętrznych wraz z dopasowaniem i wyprowadzeniem luzów
  • Ustawienie w kierunku osiowym i wycentrowanie korpusu dławicy zewnętrznej lub wewnętrznej
 • Obracarka
  • Demontaż i montaż pokrywy stojaka łożyskowego turbiny wraz z obracarką
  • Przegląd obracarki
  • Wymiana łożyska obracarki
  • Dopasowanie uszczelniające płaszczyzn podziałowych pokrywy łożysk turbozespołu
  • Wymiana przekładni obracarki wraz z dopasowaniem
  • Dopasowanie uszczelniające płaszczyzn obudowy
  • Wymiana i pasowanie
  • Dopasowanie starego uszczelnienia olejowego obracarki
  • Przegląd układu włączania oraz zespołu dźwigni

Rozdział 03.

Układ regulacyjny

 • Układ sterujący i zabezpieczeń turbiny
  • Demontaż
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Przegląd suwaka do prób olejowych regulatorów bezpieczeństwa
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż suwaków
  • Demontaż, przegląd i montaż ogranicznika mocy
  • Wymontowanie,przegląd i zamontowanie serwomotoru zaworu
  • Wymiana współpracującej 1 szt tulei z 1 szt suwaka w układzie hydraulicznym regulacji i przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie rurociągów olejowych układu regulacji w bloku przednim
  • Pomoc przy ustawieniu regulacji po remoncie
 • Zawory część parowa
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie i przegląd zaworu
  • Wymiana wrzeciona
  • Docieranie grzyba zaworu regulacyjnego
  • Wymiana wrzeciona zaworu szybkozamykającego
  • Docieranie grzyba zaworu szybkozamykającego
  • Docieranie grzybka odciążającego

Rozdział 04.

Sysytem olejowy

 • Główna pompa olejowa
  • Demontaż, czyszczenie i przegląd rurociągów olejowych w obrębie pompy
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy
  • Demontaż, czyszczenie i przegląd, pomiary luzów i montaż pompy
  • Wymiana
  • Centrowanie wału pompy z wirnikiem turbiny
  • Demontaż, kontrola i montaż klapy zwrotnej na ssaniu głównej pompy
  • Kontrola elementów sprzęgła i pomiary luzów
  • Wymiana pierścieni uszczelniających
  • Wymiana sprzęgła pompy
 • Rozruchowa pompa olejowa
  • Demontaż i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, przegląd sprzęgła, sprzęgnięcie pompy z silnikiem
  • Demontaż, czyszczenie i montaż
  • Demontaż, czyszczenie,kontrola i montaż tarcz wirnikowych
  • Wymiana uszczelnienia wału pompy
  • Pomiary remontowe elementów pompy
  • Wymiana
  • Centrowanie pompy z silnikiem
 • Pomocnicza (awaryjna) pompa olejowa
  • Demontaż, sprawdzenie i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż pokrywy korpusu pompy
  • Pomiary luzów pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż wirnika pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż łożyska pompy
  • Wymiana
 • Chłodnice oleju smarującego
  • Demontaż
  • Gotowanie wkładu rurowego w roztworze chemicznym oraz czyszczenie szczotkami rurek
  • Czyszczenie i malowanie pokrywy płaszcza i komór chłodnicy
  • Próba wodna chłodnicy oleju
  • Wymiana rurek chłodnicy
  • Wymontowanie i zamontowanie całej chłodnicy
 • Chłodnice oleju uszczelniającego
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów w obrębie chłodnicy
  • Demontaż i montaż pokrywy i płaszcza chłodnicy
  • Demontaż i montaż wkładu rurowego chłodnicy
  • Gotowanie wkładu rurowego w roztworze chemicznym oraz czyszczenie szczotkami rurek
  • Czyszczenie i malowanie pokrywy płaszcza i komór chłodnicy
  • Próba wodna chłodnicy oleju
  • Wymiana rurek chłodnicy
 • Główny zbiornik oleju
  • Odkrycie i zkrycie zbiornika
  • Jednorazowe wybudowanie,czyszczenie i zabudowanie sit
  • Czyszczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zbiornika
  • Wymiana siatki w sitach olejowych
  • Naprawa siatki w sitach olejowych
 • Urządzenia dodatkowe systemu olejowego
  • Demontaż, czyszczenie
  • Demontaż, remont i montaż zaworu przelewowego oleju do smarowania
  • Otwarcie,czyszczenie
  • Demontaż,czyszczenie i montaż
  • Otwarcie,czyszczenie,przegląd i zamknięcie awaryjnego zbiornika oleju uszczelniającego
  • Demontaż,przegląd i montaż regulatora różnicy ciśnień między olejem i wodorem
 • Rurociągi olejowe
  • Płukanie obiegowe układu olejowego z montażem i demontażem obejść
  • Demontaż,czyszczenie i montaż odcinka rurociągu
  • Przygotowanie stanowiska do przedmuchiwania rurociągów parą
 • Pompa oleju uszczelniającego
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie,kontrola i czyszczenie sprzęgła,centrowanie i zesprzęgnięcie
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy
  • Demontaż, pomiary elementów, przegląd i montaż pompy
  • Wymiana uszczelnienia wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż łożysk pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż zaworu regulacji ciśnienia oleju uszczelniającego
 • Pompa oleju lewarowego
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Demontaż i montaż pompy i centrowanie z napędem
  • Demontaż, przegląd i montaż pokrywy olejowej i uszczelnienia olejowego
  • Wymiana uszczelnienia olejowego
  • Demontaż, przegląd i montaż wału mimośrodu
  • Demontaż, przegląd i montaż łożysk zewnętrznych i oporowego pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż zespołu tłoczków
  • Wymiana sprężyny tłoczka
  • Demontaż, przegląd i montaż zaworu ssawnego pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż zaworu przelewowego układu tłoczenia
  • Przegląd zaworu zwrotnego kulkowego

Rozdział 05.

Urządzenie kondensacyjne oraz układ zasilania i odsysania pary z dławic

 • Wymienniki ciepłownicze xA xB
  • Przygotowanie i likwidacja miejsca robót przy jednym wymienniku
  • Demontaż i montaż włazu do komory wodnej
  • Demontaż i montaż dna elipsoidalnego pokrywy skraplania o średnicy 2800x22
  • Czyszczenie wewnętrznej powierzchni komór wodnych do malowania
  • Czyszczenie rurek szczotkami stalowymi na lancy
  • Czyszczenie rurek szczotkami stalowymi i pistoletem wodnym wysokociśnieniowym
  • Kontrola strony parowej wymiennika
  • Próba szczelności rurek przez zalanie kondensatem strony parowej (wymiennik)
  • Zakołkowanie nieszczelnej rurki (dwustronnie)
  • Doszczelnienie rurek
  • Próba ciśnieniowa układu po strone wodnej
 • Smoczki parowe
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów w obrębie smoczka
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż smoczka
  • Wymontowanie i zamontowanie
  • Próba szczelności chłodnicy smoczka (bezciśnieniowa)
  • Czyszczenie i udrażnianie rurek chłodnicy
 • Chłodnica pary z dławic
  • Demontaż i montaż rurociągów i osprzętu w zakresie niezbędnym do rozmontowania chłodnicy
  • Demontaż, przegląd i montaż smoczka parowego chłodnicy
  • Demontaż i montaż
  • Czyszczenie
  • Próba szczelności wkładów rurowych I i II stopnia przy zmontowanej chłodnicy
 • Próba ciśnieniowa chłodnicy (1kpl)
  • I stopnia
  • II stopnia
  • Lokalizacja i kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Czyszczenie wkładu rurowego po stronie wodnej

Rozdział 06.

Generator - część mechaniczna

 • Łożyska generatora
  • Demontaż i montaż oraz czyszczenie pokrywy łożyska generatora
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż górnej połówki łożyska z pomiarem luzów
  • Demontaż i montaż dolnej panewki łożyska przy włożonym wirniku
  • Przegląd i dopasowanie starej panewki łożyska
  • Kontrola i dopasowanie poduszek izolacyjnych starej panewki
  • Dopasowanie nowej panewki łożyska
  • Dopasowanie nowych poduszek izolacyjnych (1 łożysko)
  • Demontaż, ustawienie i montaż korpusu uszczelnienia olejowego kozła
  • Dopasowanie starych uszczelnień olejowych łożyska
  • Wymiana i dopasowanie nowych uszczelnień olejowych łożyska
  • Ustalenie naciągu na łożysko
 • Wirnik, uszczelnienia, układ chłodzenia
  • Demontaż, czyszczenie i montaż górnej części pokrywy czołowej generatora
  • Demontaż, czyszczenie i montaż dolnej części pokrywy czołowej generatora
  • Demontaż, przegląd i montaż dyfuzora wentylatora wraz z pokrywą
  • Wybudowanie i zabudowanie wirnika generatora wraz z ustaleniem szczeliny
  • Demontaż, kontrola i montaż uszczelnienia wodorowego i końca wału z dopasowaniem starego pierścienia uszczelniającego
  • Demontaż, kontrola i montaż uszczelnienia wodorowego i końca wału z dopasowaniem nowego pierścienia uszczelniającego
  • Demontaż, czyszczenie i montaż chłodnicy wodoru generatora wraz z próbą szczelności
  • Rozłopatkowanie i załopatkowanie wentylatora powietrza
  • Polerowanie czopa łożyskowego wirnika generatora
  • Kontrola czopów wału i pomiar owalizacji
  • Wymiana uszczelki pokrywy czołowej generatora
  • Czyszczenie i mycie generatora po remoncie
  • Próba szczelności generatora
  • Pomiar i wyprowadzenie izolacji w czasie montażu uszczelnień i łożysk
 • Wzbudnica
  • Wymontowanie i zamontowanie wzbudnicy
  • Demontaż, przegląd i montaż starego łożyska wzbudnicy i uszczelnienia olejowego kozła
  • Przegląd i dopasowanie panewki nowego łożyska wzbudnicy
  • Dopasowanie nowego uszczelnienia olejowego kozła (1 łożysko)
  • Dopasowanie kuli starego lub nowego łożyska
  • Osiowanie wirnika generatora i wzbudnicy (1kpl)
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i zesprzęgnięcie sprzęgła
  • Polerowanie i pomiary czopów wału wzbudnicy
  • Czyszczenie i mycie wzbudnicy po remoncie
  • Wymontowanie i zamontowanie wirnika wzbudnicy wraz z ustawieniem szczeliny
  • Regulacja przepływu oleju przez łożyska wzbudnicy
  • Pomiary i wyprowadzenie izolacji kozłów łożyskowych
 • Podwzbudnica
  • Wybudowanie i zabudowanie podwzbudnicy
  • Demontaż, przegląd i montaż starego łożyska podwzbudnicy i uszczelnienia olejowego kozła
  • Przegląd i dopasowanie nowego łożyska podwzbudnicy
  • Dopasowanie nowego uszczelnienia olejowego (1 łożysko)
  • Osiowanie wzbudnicy i podwzbudnicy (1kpl)
  • Pomiar i wyprowadzenie izolacji łożysk

Rozdział 07.

Podgrzewacze regeneracyjne

 • Podgrzewacz wysokoprężny
  • Demontaż i montaż rurociągów i osprzętu w zakresie niezbędnym do rozmontowania podgrzewacza
  • Demontaż, czyszczenie i montaż
  • Demontaż i montaż rurociągu dolotowego pary
  • Demontaż i montaż wkładu rurowego
  • Odcięcie i pospawanie rurociągu wody zasilającej
  • Zaślepienie i odślepienie rurociągu wody zasilającej
  • Czyszczenie i udrażnianie rurek wkładu
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe
  • Czyszczenie spoin do rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej wkładu rurowego oraz likwidacja
  • Przygotowanie płaszcza do próby ciśnieniowej
  • Próba ciśnieniowa
 • Podgrzewacz niskoprężny
  • Demontaż i montaż rurociągów i armatury w zakresie niezbędnym do rozmontowania podgrzewacza
  • Odcięcie i pospawanie rurociągu skroplin podstawowych
  • Demontaż i montaż komory skroplin podstawowych
  • Demontaż i montaż wkładu rurowego
  • Odcięcie i pospawanie rurociągu pary grzewczej
  • Zaślepienie rurociągu kondensatu podstawowego
  • Sprawdzenie szczelności wkładu rurowego
  • Czyszczenie i udrażnianie rurek wkładu
  • Kołkowanie nieszczelnych rurek
  • Transport wkładu rurowego na stanowisko remontowe
  • Czyszczenie i szlifowanie spoin do rewizji RDT
  • Czyszczenie wnętrza płaszcza
  • Przygotowanie stanowiska do próby wodnej wkładu rurowego
  • Przygotowanie płaszcza do próby ciśnieniowej
  • Próba ciśnieniowa

Rozdział 08.

Roboty różne

 • Usuwanie urwanych śrub i rozwiercanie otworów
  • Usunięcie z korpusu urwanej śruby z gwintem
  • Rozwiercenie otworów pod kołki przelotowe (za każde 0,2mm przesunięcia osi)
 • Transport poza obrębem działania suwnicy
  • Transport materiałów i części o ciężarze do 100kg (1 przejazd w obrębie elektrociepłowni)
  • Transport materiałów i części o ciężarze od 101 do 500kg
  • Transport materiałów i części o ciężarze od 501 do 800kg
 • Wymiana śrub szpilkowych
  • Wykręcenie i wkręcenie śruby szpilkowej z gwintem

Być może zainteresują Cię także