94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 23

Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przygotowanie oraz likwidacja narzędzi, stołów ślusarskich i strefy remontowej
  • Zapoznanie sie z dokumentacją remontowanej pompy oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej
  • Przeprowadzenie instruktaży zabezpieczenia miejsc pracy, otwarcie poleceń
  • Przygotowanie i likwidacja stanowiska do statycznego wyważania wirników
 • Uruchomienie i ruch próbny
  • Odbiór techniczny i uruchomienie pompy
  • Ruch próbny i obserwacja po remoncie

Rozdział 02.

Pompy

 • Pompy typu:CCV 150,CCV 175,CHP 125,CHP 150, CHP 200, PE 270-150, 15 WWZ-35, HCN-5
  • Demontaż i montaż
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy w miejscu pracy
  • Rozsprzęgnięcie, sprzęgnięcie i osiowanie wałów pompy
  • Wymiana uszczelnień wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż starego łożyska
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż
  • Demontaż, przegląd, dopasowamie i montaż tarczy odciążającej i przeciwtarczy
  • Odkręcenie,przegląd,czyszczenie i skręcenie śrub ściągających pompy
  • Demontaż, remont i montaż części przepływowej pompy
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż komory dławicowej
  • Kontrola wału pompy
  • Próbny montaż,pomiary i demontaż zespołu wirującego z dopasowaniem tulei i wirników
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Dopasowanie nowego sprzęgła
  • Demontaż, remont i montaż sita na ssaniu pompy
  • Ruch próbny i ponowna kontrola łożysk nośnych pompy i silnika
  • Demontaż, remont i montaż
  • Dopasowanie
  • Demontaż, czyszczenie i montaż
  • Czyszczenie i próba wodna chłodnicy silnika pompy
 • Pompy typu: HD 150, 15Z33,15Z28, HM 200
  • Demontaż i montaż
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy w miejscu pracy
  • Rozsprzęgnięcie, sprzęgnięcie i osiowanie wałów pompy
  • Wymiana uszczelnień wału pompy
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż
  • Odkręcenie, przegląd, czyszczenie i skręcenie śrub ściągających pompy
  • Demontaż, remont i montaż części przepływowej pompy
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż komory dławicowej pompy
  • Kontrola wału pompy
  • Próbny montaż, pomiary i demontaż zespołu wirującego z dopasowaniem tulei i wirników
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Demontaż, remont i montaż sita na ssaniu pompy
  • Ruch próbny i ponowna kontrola łożysk nośnych pompy i silnika
 • Pompy typu: W 26, 35W50 segmentowe, wielostopniowe z tłokiem odciążającym
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, kontrola, remont i montaż
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wybudowanie i zabudowanie-pomiary zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie nowych wirników
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
 • Pompy typu: 20W39, W24P segmentowe, poziome z tłokiem odciążającym
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, kontrola, remont i montaż
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wybudowanie i zabudowanie - pomiary zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie nowych wirników
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
 • Pompy typu:W18P, W16P, W14P, W10, 5, 65WK, 80WK, segmentowe
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Demontaż, przegląd i montaż elementów pompy
  • Wymiana łożyska ślizgowego
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
  • Dopasowanie nowych pierścieni oporowych
 • Pompy typu: 40B61, 40B33, 40B75, 35B40, 50B66, 50BS50, poziome, dwustrumieniowe
  • Demontaż,czyszczenie, remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd i montaż karterów łożyskowych
  • Wymiana łożysk pompy
  • Demontaż czyszczenie i montaż komór dławicowych
  • Demontaż, czyszczenie i montaż korpusu pompy
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż i montaż
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
  • Demontaż, przegląd,remont i montaż sita
 • Pompy typu: 20K37, 15K34, poziome, segmentowe, wielostopniowe
  • Demontaż, remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Demontaż montaż slnika pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, kontrola,czyszczenie i montaż obudowy łożyska oporowego
  • Demontaż, kontrola i montaż łożyska oporowego
  • Demontaż i montaż podstawy pod silnik
  • Demontaż, kontrola, montaż półsprzęgła
  • Wybudowanie i zabudowanie pompy w komorze
  • Demontaż,kontrola i montaż korpusu łożyska oporowego
  • Demontaż, przegląd i montaż komory dławicowej
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
 • Pompy typu: 12K28, 10K22, pionowe, segmentowe, wielostopniowe,
  • Demontaż
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż
  • Wybudowanie i zabudowanie pompy w komorze
  • Demontaż
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
 • Pompy typu: 10WPK-22, 12WPK-28, 20WPK-37, pionowe, segmentowe
  • Demontaż
  • Rozsprzęglenie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
  • Demontaż i montaż silnika w miejscu pracy
 • Pompy typu:125 BDK, 8 KSD, poziome, 3-stopniowe, symetryczne z nawrotem
  • Demontaż,remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, sprzęgnięcie
 • Demontaż
  • Demontaż, przegląd i montaż karterów łożyskowych
  • Demontaż starych i montaż nowych łożysk
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Osiowanie wałów
  • Wymiana szczeliwa
  • Remont klapy zwrotnej i armatury odcinającej
 • Pompy typu: 65 COL-190, 80 COL-175, 125 COL-350, 8 SOT-22, poziome
  • Demontaż, remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów
  • Demontaż, przegląd i montaż starego lub nowego łożyska
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż,czyszczenie i montaż korpusu pompy
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
 • Pompy typu: 125N205, 125N220, 175N350, 200N370, 8K12, Zg230, 50KsCv200, 20SKA, 80PM140
  • Demontaż, remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola sprzęgła, sprzęgnięcie
  • Remont klapy zwrotnej i armatury odcinającej
  • Demontaż,przegląd i montaż
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż starych i montaż nowych łożysk
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Osiowanie wałów
  • Wymiana szczeliwa
 • Pompy typu: 80Z2K, 100Z2K, 125Z2K, 98 308,98 268, 13 348, Hz-150/450/40
  • Rozsprzęgnięcie, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż korpusu łożyskowego
  • Wymiana łożusk
  • Demontaż i montaż
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
  • Demontaż, kontrola i montaż półsprzęgła
 • Pompy typu: 10A20, 10A25, 15A32, 15A40, 20A40, 20A50, 30A40, N2ST
  • Rozprzęgnięcie, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż korpusu łożyskowego
  • Wymiana łożysk
  • Demontaż,przegląd i montaż
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
  • Demontaż, kontrola i montaż półsprzęgła
 • Pompy typu: OS 250, OS 200, poziome, segmentowe, wielostopniowe, łożyska toczne
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż karterów łożyskowych
  • Wymiana łożyska pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Demontaż, kontrola i montaż wirników
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
 • Pompy typu: OS80, OS125, OS150, OS150AM, 125-D3-PN, poziome, segmentowe
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż karterów łożyskowych
  • Wymiana łożyska pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Demontaż, kontrola i montaż wirników
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
 • Pompy typu:N13K, N16K, N18K, N20K, 220 SK-20, 20 SP-2, poziome
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd i montaż obudowy łożyska
  • Wymiana łożysk
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd i montaż pompy
  • Dopasowanie
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie nowego
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
 • Pompy typu: 125 YSp, 6 H,segmentowe, poziome, wielostopniowe
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wymiana łożyska ślizgowego
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
  • Dopasowanie nowych pierścieni oporowych
 • Pompy typu: 125PJM315, 125PJM215, 100PJM200, poziome, jednostopniowe
  • Demontaż i montaż agregatu pompowego na stanowisko
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Przegląd i łożyska silnika
  • Wymiana łożyska na nowe
  • Dopasowanie nowego
  • Dopasowanie nowej tulei dławicowej
 • Pompy typu: 20F40, 10F28, pionowe, jednostopniowe zwałem pośrednim
  • Demontaż i montaż
  • Rozsprzęgnięcie, demontaż i montaż oraz zsprzęgnięcie wału pośredniego
  • Demontaż,przegląd i montaż
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż wykładziny górnej i dolnej
  • Dopasowanie
  • Wymiana łożyska tocznego pompy
  • Wyważenie statyczne wirnika pompy
 • Pompy typu: 20 S 28Wz, poziome, jednostopniowe, dwustrumieniowe
  • Demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd i montaż karterów łożyskowych
  • Wymiana łożysk pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż komór dławicowych
  • Wybudowanie, pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, przegląd i montaż półsprzęgła
  • Demontaż, przegląd i montaż tulei dławicowej
  • Demontaż, kontrola i montaż wirnika
  • Demontaż, przegląd i montaż pierścieni uszczelniających
  • Kontrola wału
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
 • Pompy typu 4M SK-10, poziome, segmentowe, łożyska toczne
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i zesprzęgnięcie
  • Demontaż i montaż pompy na stanowisko
  • Demontaż, przegląd i montaż łożyska tocznego
  • Wymiana łożyska tocznego pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż komory dławicowej
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
 • Pompy typu: 10 NMK, poziome, wielostopniowe, łożyska toczne
  • Demontaż, remont i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż,czyszczenie i montaż korpusu pompy
  • Wybudowanie,pomiary i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
 • Pompy typu: K 80/Z, poziome, wielostopniowe, pozioma płaszczyzna
  • Demontaż, remont i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż,czyszczenie i montaż korpusu pompy
  • Wybudowanie,pomiary i zabudowanie zespołu wirującego oraz zabudowanie
  • Demontaż, przegląd i montaż półsprzęgła
  • Demontaż i montaż nowej tulei dystansowej
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
 • Pompy typu: 8 ND 6, poziome, wielostopniowe, łożyska toczne
  • Demontaż, remont i montaż rurociągów wodnych pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie i sprzęgnięcie
  • Odkrycie pokryw komór łożyskowych,kontrola,montaż
  • Demontaż, remont i montaż pompy
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
 • Pompy typu S-81, S-82, S-83, poziome, wielostopniowe, segmentowe
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i zesprzęgnięcie
  • Demontaż i montaż pompy na stanowisko
  • Demontaż, przegląd i montaż półsprzęgła
  • Demontaż, przegląd i montaż korpusu łożyskowego
  • Demontaż, przegląd i montaż elementów pompy
  • Przegląd komory dławicowej z wymianą szczeliwa
  • Wymiana łożyska tocznego pompy
  • Dopasowanie nowego
  • Wymiana sworzni sprzęgających
 • Pompy typu: 24 NDN, 700 ND, poziome, jednostopniowe, łożyska toczne
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola i czyszczenie sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, czyszczenie i montaż korpusu pompy
  • Wybudowanie,pomiary,przegląd i zabudowanie zespołu wirującego
  • Demontaż, kontrola i montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż układu chłodzenia
 • Pompy typu: 1000 Dp, pionowe, diagonalne, jednostopniowe, łożyska toczne i gumowe
  • Demontaż, czyszczenie,remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wału i sprzęgnięcie
  • Demontaż, montaż
  • Wybudowanie i zabudowanie pompy w komorze
  • Demontaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Dopasowanie
  • Wymiana szczeliwa wału
 • Pompy typu: 120D40, 90D30, 80D30, D40/80PF, 50D22, pionowe, diagonalne, jednostopniowe
  • Demontaż, czyszczenie,remont, montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęgnięcie, kontrola, czyszczenie sprzęgła, osiowanie wału i sprzęgnięcie
  • Demontaż, montaż
  • Wybudowanie i zabudowanie pompy w komorze
  • Demontaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Dopasowanie nowego sprzęgła łubkowego
  • Montaż nowych łożysk gumowwych
  • Wymiana szczeliwa wału
 • Pompy typu: 35D-30, 35D-22, 35D-20, 30D-22, 25D-17, 20D-15, D13-PG
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Wymontowanie i zamontowanie pompy ze stanowiska pracy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika pompy
  • Demontaż i montaż silnika wmiejscu pracy
 • Pompy typu: 125 YN, pionowe, segmentowe, wielostopniowe z tłokiem
  • Demontaż, przegląd i montaż rurociągów wodnych w obrębie pompy
  • Rozsprzęglenie, kontrola sprzęgła, osiowanie wałów i sprzęgnięcie
  • Demontaż, przegląd
  • Wymiana szczeliwa wału pompy
  • Demontaż, montaż
  • Dopasowanie
  • Wyważanie statyczne wirnika
  • Demontaż i montaż silnika w miejscu pracy

Rozdział 03.

Sprzęgła hydrokinetyczne

 • Przekładnia ze sprzęgłem hydrokinetycznym R16K, TAH51,2, SH512
  • Demontaż i montaż osłon sprzęgła
  • Rozsprzęglenie, kontrola połączeń, zesprzęgnięcie sprzęgła
  • Osiowanie wałów przekładnia-pompa lub przekładnia-silnik
  • Demontaż
  • Dopasowanie nowego łożyska ślizgowego
  • Demontaż, przegląd i montaż łożyska oporowego
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana półsprzęgła
  • Demontaż, czyszczenie i montaż filtra oleju z wymianą segmentów filtrujących
  • Przegląd rurociągów olejowych wraz z zaworami zwrotnymi i bazpieczeństwa
  • Demontaż, przegląd i montaż elementów pompy olejowej głównej
  • Wymiana
  • Demontaż, przegląd i montaż elementów pompy olejowej rozruchowej
  • Wymiana
  • Demontaż, przegląd, czyszczenie, próba wodna i montaż chłodnic olejowych pompy olejowej rozruchowej
 • Sprzęgło hydrokinetyczne 750 SVNL
  • Rozsprzęglenie, przegląd osiowanie i sprzęgnięcie sprzęgła
  • Demontaż, przegląd i montaż pokrywy
  • Wymiana łożysk
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wymiana półsprzęgła
  • Demontaż, czyszczenie,regeneracja i montaż filtra olejowych
  • Dopasowanie nowego wału pierwotnego lub wtórnego

Być może zainteresują Cię także