94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 3

Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H

Netto Brutto (VAT 23%)
75,00 zł 92,25 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsc robót
  • Przejazd pracownika
  • Zapoznanie się z dokumentacją typowego remontu
  • Ogólne oględziny kotła i komisyjny odbiór do remontu
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych do remontu części
  • Przygotowanie i likwidacja narzędziowni
  • Likwidacja narzędziowni, transport i załadowanie sprzętu
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła
  • Wymiana i uzupełnienie sprzętu i narzędzi w ciągu miesiąca
  • Likwidacja miejsca robót
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych
  • Instalacja i utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i oświetleniowych wyposażenia technicznego zespołu
  • Obsługa kompresora lub wciągarki
  • Obsługa narzędziowni i konserwacja sprzętu
  • Nadzór mistrzowski nad remontem
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa urzędowej rewizji wewnętrznej kotła
  • Obsługa dyżurna próby wodnej kotła na ciśnienie robocze
  • Rozruch kotła i urządzeń po remoncie kapitalnym lub średnim
 • Transporty
  • Transport materiałów kotłowych z magazynu do strefy remontowej
  • Transport części zamiennych wielkogabarytowych z magazynu

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa

 • Rury ekranowe
  • Regulacja podziałki rur ekranowych (szeregowanie) w obrębie jednej belki mocującej
  • Wymiana pionowej rury ekranowej lub na skosie leja do średnicy 80 (2 spoiny)
  • Wymiana rury ekranowej pod stropem kotła średnicy 80 (2 spoiny)
  • Wymiana króćca przy komorze średnicy 80 (1 spoina)
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego komory ekranowej 320 i grubości ścianki 36mm
  • Demontaż i montaż wyczystki spawanej średnicy 110
  • Wymiana podpory komory rur ekranowych
  • Naprawa i ustawienie repera komory rur ekranowych
  • Wymiana odcinka rury odwadniającej komorę średnicy 51 (odcinek do 2m)
  • Gięcie kolana z rury 76x6 (jednego łuku)
  • Oznakowanie rury (próby pierścieniowe i gatunek materiału)
  • Czyszczenie oraz płukanie komór wodnych i parowych z osadu
  • Spawanie płaskowników pod zbrojenie do rur na przejściu tylnego i przedniego ekranu
  • Prostowanie, cięcie, montaż i spawanie płaskownika do nowej rury ekranowej (płetwowanie)
  • Wykonanie zawieszenia rury ekranowej
  • Przygotowanie do badań rury
  • Obcięcie płetwy z rury ekranowej, szlifowanie, cięcie i prostowanie płaskownika, szczepienie i spawanie do starej rury ekranowej
 • Podgrzewacze wody stalowe
  • Wymiana wężownicy średnicy 45 przy wymianie
  • Wymiana króćca przy komorze średnicy 45 (1 spoina kątowa)
  • Wymiana odcinka rury średnicy 45 do długości 6m (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze podgrzewacza wody średnicy 45
  • Kontrola drożności wężownicy na zewnątrz kotła
  • Naprawa stojaka wężownicy
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego komory zbiorczej średnicy 320x36
  • Demontaż i montaż wyczystki spawanej komory zbiorczej średnicy 110 mat. K-18
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia wężownic na rurze wieszakowej
  • Gięcie kolana z rury średnicy 38x4 mat. K-18
  • Prostowanie z miejscowym nagrzewaniem wężownicy podgrzewacza
  • Przygotowanie do badań odcinka rury lub kolanka
 • Przegrzewacze pary w układzie wiszącym
  • Wymiana wężownicy średnicy do 45 przy wymianie
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze podgrzewacza pary średnicy 45
  • Wyżarzanie spoiny na rurze średnicy 45 (1 cykl wyżarzania)
  • Wymiana stalowej nakładki przeciwerozyjnej wężownicy
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy 45 na zewnątrz kotła
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia wężownic (kamienie)
  • Naprawa belki zawieszeń rur podsufitowych
  • Naprawa belki zawieszeń rur podsufitowych (demontaż, prostowanie, spawanie i montaż)
  • Wymiana belki, zawieszeń rur podsufitowych
  • Wykonanie połączenia spawanego komory średnicy 320 przy grubości ścianki do 50mm
  • Wyżarzanie połączenia spawanego średnicy 320 przy grubości ścianki do 50mm
  • Demontaż i montaż wyczystki spawanej średnicy 110 mat. 10H2M, 15HM
  • Wymiana podpory komory zbiorczej
  • Wymiana odcinka rury
  • Wyżarzanie spoiny rury przerzutowej średnicy 133 lub na wyczystce
  • Prostowanie z miejscowym nagrzewaniem wężownicy podgrzewacza
 • Przegrzewacze pary w układzie grodziowym
  • Wymiana
  • Naprawa lub wymiana konstrukcji zawieszeń grodzi (podpory)
  • Wymiana lub naprawa środkowego zawieszenia grodzi
  • Wymiana obejmy rur dystansowych grodzi
  • Wykonanie obejmy z płaskownika żaroodpornego
  • Wymiana płaskownika łączącego wężownice grodzi
  • Wymiana komory grodzi średnicy 200 (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Otwarcie i zamknięcie komory grodzi średnicy 200 i grubości ścianki do 20mm
  • Kontrola drożności wężownicy grodzi na zewnątrz kotła średnicy 40
  • Wyżarzanie komory zbiorczej średnicy 200 i grubości ścianki do 20mm
  • Wymiana odcinka rury przerzutowej
  • Wymiana lub naprawa zawieszenia rur przerzutowych grodzi
 • Powierzchniowe schładzacze pary
  • Cięcie, obróbka i spawanie przewodów kondensatu średnicy do 110
  • Demontaż głowicy schładzacza oraz pęczka i komory
  • Czyszczenie wężownic płaszczyzn uszczelniających oraz kontrola
  • Odcinkowa wymiana wężownicy (2 spoiny)
  • Regeneracja płaszczyzn podział
  • Wymiana kompletna wężownic
  • Kołkowanie uszkodzonej wężownicy
  • Montaż i uszczelnienie głowicy schładzacza
  • Montaż przegrody parowej
  • Próba szczelności powierzchniowego schładzacza pary
 • Wtryskowe schładzacze pary
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd wnętrza komory wtrysku
  • Wymiana końcówki dyszy wtryskowej
  • Demontaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
  • Montaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
 • Walczaki
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wykonanie nowej uszczelki do włazu
  • Demontaż w walczaku głównym żaluzjowej separacji pary
  • Naprawa żaluzjowej separacji pary w walczaku głównym
  • Demontaż w walczaku małym żaluzjowej separacji pary
  • Naprawa żaluzjowej separacji pary w walczaku małym
  • Montaż w walczaku
  • Przygotowanie (szlifowanie) wewnętrznej powierzchni płaszcza walczaka do badań na pęknięcia i rysy
  • Kontrola drożności rur ekranowych lub opadowych z walczaka do dolnych komór ekranowych lub między dużym a małym walczakiem
  • Demontaż i montaż
  • Czyszczenie z osadu
  • Wykonanie konstrukcji pomocniczej do rozwiercenia otworów w walczaku
  • Wymiana króćców walczaka wraz z rozwierceniem otworów
  • Naprawa segmentów separacji pary
  • Roztłoczenie końcówki rury w walczaku
  • Spawanie uszczelniajće rury w walczaku
  • Zabezpieczenie otworów rur opadowych w walczaku przez nałożenie dekielków
  • Demontaż i montaż rury

Rozdział 03.

Podgrzewacze powietrza

 • Rurowe podgrzewacze powietrza
  • Tulejowanie końcówki rury
  • Wymiana rury podgrzewacza powietrza przy wymianie kompletu rur
  • Zaślepienie nieszczelnej rury
  • Wymiana kompensatora
 • Wymiana bloku
  • I-go stopnia podgrzewacza
  • II-go stopnia rurowego podgrzewacza powietrza
  • Wymiana sita dolnego, środkowego lub górnego
  • Wykonanie tulejki z rury
  • Wykonanie przecięcia w połowie długości rury i połączenia spawanego w miejscu montażu
  • Próba szczelności podgrzewacza
 • Obrotowe podgrzewacze powietrza
  • Zdjęcie osłon ochronnych oraz rozsprzęglenie
  • Demontaż i montaż silnika
  • Otwarcie, uszczelnienie, naprawa oraz zamknięcie włazu
  • Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień
  • Wymiana sworzni pierścienia napędzającego wirnik
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych części i oleju
  • Demontaż i montaż przekładni
  • Wymiana koła napędzającego wirnik
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana
  • Kontrola zamocowania wirnika na wale
  • Wymiana
  • Naprawa obudowy zewnętrznej podgrzewacza
  • Wymiana krat nośnych koszy zimnego końca
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Ruch próbny podgrzewacza
  • Rozpalenie koszy do czyszczenia oraz składowanie po czyszczeniu i pospawanie
  • Naprawa instalacji chłodzenia łożysk z wymianą uszkodzonych elementów
  • Odkręcenie i zakręcenie pokrywy na obudowie zimnego końca
  • Podnoszenie i zabezpieczenie wirnika celem kontroli lub wymiany łożyska nośnego
  • Ustawienie belki nośnej podtrzymującej łożysko nośne
  • Przegląd i naprawa instalacji chłodzenia łożysk
  • Demontaż i montaż ściany kanału do wyjmowania koszy
  • Naprawa ramy kosza
  • Demontaż i montaż płaskowników zabezpieczających blachy grzejne

Rozdział 04.

Konstrukcja i osprzęt kotła

 • Osprzęt kotła
  • Demontaż opancerzenia kotła
  • Naprawa i montaż konstrukcji opancerzenia kotła
  • Demontaż i montaż konstrukcji opancerzenia kotła
  • Naprawa pokryw luków montażowych
  • Remont uchylnej klapy eksplozyjnej, włazu lub wziernika
  • Wymiana uchylnej klapy eksplozyjnej włazu lub wzaiernika
  • Demontaż, naprawa i montaż przewodu wydmuchowego klapy eksplozyjnej kotła
  • Wykonanie i montaż konstrukcji pod nowy właz
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu mocowanego śrubami
  • Naprawa wziernika zasuwkowego
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Demontaż, czyszczenie i montaż chłodniczki poboru próbek
  • Wymiana oprawy zdmuchiwacza popiołu
  • Wykonanie blach opancerzenia kotła
  • Wymiana konstrukcji podestów i schodów

Rozdział 05.

Palniki i przewody pyłowe

 • Palniki strumieniowe naścienne
  • Demontaż i montaż lub wymiana rury dyfuzora palnika średnicy do 420mm
  • Naprawa rury dyfuzora palnika średnicy do 420mm
  • Wymiana końcówki żaroodpornej dyfuzora średnicy do 420mm
  • Naprawa skrzyni powietrza wtórnego
  • Ustawienie palnika
  • Naprawa klapy powietrza
  • Wymiana
  • Naprawa dyszy palnika gazowego
  • Wymiana odcinka przewodu gazowego średnicy do 100 (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurociągu gazowym średnicy do 100
 • Palniki strumieniowe narożne
  • Wymiana
  • Naprawa klap regulacyjnych powietrza
  • Ustawienie palnika pyłowego
  • Wymiana końcówki palnika gazowego
  • Naprawa
  • Wymiana odcinka przewodu gazowego średnicy do 100mm (2 spoiny)
  • Wykonanie
  • Wymiana końcówki żaroodpornej palnika pyłowego
  • Demontaż i montaż skrzyni palnikowej
  • Wymiana
  • Remont regulacji palnika
  • Uszczelnienie naroża palnika
 • Palniki rozpałkowe
  • Wymiana rusztu palnika muflowego
  • Naprawa obudowy
  • Wymiana końcówki wlotu powietrza lub mieszanki pyło-powietrznej
  • Naprawa drzwiczek i wzierników palnika muflowego
  • Wymiana
 • Przewody mieszanki pyłowo-powietrznej
  • Demontaż i ustawienie kolana na przewodzie średnicy do 350
  • Naprawa kolana na przewodzie
  • Demontaż i ustawienie odcinka prostego przewodu średnicy do 350
  • Wykonanie połączenia spawanego lub wymiana kołnierza na przewodzie średnicy do 350
  • Demontaż i montaż połączenia kołnierzowego na przewodzie średnicy do 350
  • Naprawa lub wymiana klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy do 350
  • Demontaż i ustawienie kolana na przewodzie średnicy 350-600
  • Naprawa kolana na przewodzie od średnicy 350-600 przez wykładanie wewnątrz prętami
  • Demontaż i ustawienie odcinka prostego przewodu średnicy 350-600
  • Wykonanie połączenia spawanego lub wymiana kołnierza na przewodzie średnicy 350-600
  • Demontaż i montaż połączenia kołnierzowego na przewodzie średnicy 350-600
  • Wymiana lub naprawa klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy 350-600
  • Demontaż i ustawienie odcinka prostego przewodu średnicy 1020
  • Wykonanie połączenia spawanego lub wymiana kołnierza na przewodzie średnicy 1020
  • Naprawa lub wymiana klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy 1020
  • Wymiana
  • Wykonanie
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia przewodów
  • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterowania klapy
  • Kontrola grubości ścianki przewodów
  • Wymiana klapy eksplozyjnej i kratki
  • Wykonanie kolana segmentowego średnicy 350
  • Naprawa przewodu lub łuku przez spawanie wyerodowanych powierzchni (1 warstwa)
  • Rozpalenie kolana stalowego, założenie i dopasowanie wykładzin nihardowych oraz pospawanie
  • Wykonanie
  • Cięcie i gięcie pręta do wyłożenia kolana pyłowego

Rozdział 06.

Kanały powietrza i spalin

 • Naprawa ścian przewodu powietrza lub spalin o przekroju
 • Wymiana
 • Wymiana lub naprawa klapy motylkowej w przewodzie
 • Naprawa klapy prostokątnej w kanale spalin lub powietrza
 • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterowania klapy
 • Naprawa zawieszenia kanału
 • Demontaż kanału powietrza lub spalin w odcinkach
 • Montaż kanałów powietrza lub spalin w gotowych odcinkach

Rozdział 07.

System odżużlania

 • Chłodnie, leje
  • Naprawa
  • Wymiana dysz zraszających
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana włazu chłodnego leja
  • Naprawa
 • Odżużlacz łańcuchowy
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych elementów
  • Naprawa koła gwiazdowego (bez zdejmowania)
  • Wymiana
  • Naprawa urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana
  • Montaż łańcucha z elementów
  • Wysunięcie wanny i wsunięcie wraz z uszczelnieniem
  • Naprawa obudowy wanny odżużlacza
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Wymiana wykładziny wanny odżużlacza
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana ramy zamykającej lej żużlowy
  • Naprawa ramy zamykającej lej żużlowy
  • Ruch próbny odżużlacza
  • Wymiana ślimaka odżużlacza (kotłów OP-230)
  • Demontaż, odsunięcie i montaż silnika napędowego
  • Wymiana obudowy ślimaka odżużlacza (kotłów OP-230)
  • Remont zasuwy odcinającej lej żużlowy
 • Kruszarka żużla
  • Demontaż osłon i rozkręcenie sprzęgła
  • Remont przekładni napędowej z wymianą części uszkodzonych
  • Wymiana przekładni
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana łożyska
  • Demontaż, naprawa i montaż dławic uszczelniających wał
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana oleju w przedładni
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Naprawa urządzenia wtrysku wodnego do kruszarki
  • Wymiana kruszarki
  • Ruch próbny kruszarki

Rozdział 08.

System odpylania

 • Elektrofiltry poziome
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa włazów i zamknięć
  • Demontaż pokryw blaszanych stropu
  • Naprawa pokryw blaszanych stropu
  • Montaż pokryw blaszanych stropu wraz z naprawą zamocowań
  • Wymiana lub naprawa konstrukcji stropu blaszanego (1 pole)
  • Demontaż osłon ochronnych i silnika napędu strzepywaczy elektrod zbiorczych
  • Remont przekładni strzepywaczy elektrod zbiorczych
  • Demontaż i montaż przekładni strzepywaczy lub ostukiwaczy
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych
  • Demontaż głowic, sprzepywaczy, łożysk, sprzęgieł i wałów napędu zespolonego (1 kpl od sprzęgła do sprzęgła)
  • Wymiana
  • Przegląd głowic strzepywaczy z wymianą uszkodzonych części, montaż głowic, łożysk, wałów i sprzęgieł
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż łańcucha "Galla"
  • Demontaż osłon ochronnych i silnika napędu strzepywaczy elektrod ulotowych
  • Remont przekładni ostukiwaczy elektrod ulotowych
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych ostukiwaczy
  • Wymiana oleju w przekładni napędu ostukiwaczy lub strzepywaczy
  • Demontaż i montaż wałów i łożysk przeniesienia napędu do mechanizmu podnoszenia młotów
  • Wymiana łożyska wału przeniesienia mechanizmu podnoszenia młotów
  • Demontaż, naprawa z wymianą uszkodzonych części i montaż mechanizmu podnoszenia młotów wraz z regulacją
  • Wymiana
  • Wymiana drutów elektrody ulotowej
  • Prostowanie ramy elektrody ulotowej wraz z ewentualnym wycinaniem zużytych drutów
  • Przygotowanie, montaż i demontaż stanowiska do naciągania drutów elektrod ulotowych
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Demontaż mostu między polami elektrofiltra
  • Wymiana drąga elektrody zbiorczej
  • Prostowanie elektrody zbiorczej
  • Regulacja podziałki elektrody (1 pole)
  • Demontaż, naprawa i montaż blach i ewentualnie konstrukcji ściany sitowej
  • Naprawa blach kierujących spaliny na wlocie i wylocie, lub przepon w lejach zsypowych
  • Naprawa leja zsypowego
  • Demontaż, naprawa i montaż
  • Wymiana
  • Naprawa klap w kanale wlotowym do elektrofiltru
  • Demontaż, naprawa i montaż instalacji sprężonego powietrza w obrębie aparatu
  • Wykonanie rury wydmuchowej łącznie z klapą eksplozyjną
  • Próby napięciowe elektrofiltru (1 pole)
  • Ruch próbny i ostateczna regulacja mechanizmów
  • Transport urządzenia dźwigowego na dach elektrofiltra, montaż, przesuwanie i demontaż (do wymiany elektrod)
  • Wymiana połówki sprzęgła
 • Multicyklony spalin
  • Demontaż pokryw blaszanych stropu
  • Naprawa pokryw blaszanych stropu
  • Montaż pokryw blaszanych stropu wraz z naprawą zamocowań i uszczelnieniem
  • Wymiana lub naprawa konstrukcji stropu blaszanego (1 komora)
  • Naprawa cyklonika
  • Wymiana cyklonika
  • Wykonanie uszczelki pod cyklonik
  • Naprawa blach kierujących spaliny (w jednym kanale)
  • Demontaż, naprawa i montaż drąga interwencyjnego w leju zsypowym
  • Naprawa leja zsypowego
  • Wymiana aparatu wydmuchowego
  • Naprawa aparatu wydmuchowego
  • Wymiana
  • Wykonanie rury wydmuchowej klapy eksplozyjnej
  • Wymiana rurociągu wydmuchowego do 100
 • Odpopielanie
  • Wymiana nadmuchiwaczy popiołu
  • Remont

Rozdział 09.

System węglowy

 • Młyny wentylatorowe
  • Demontaż osłon ochronnych i śrub sprzęgła oraz odsunięcie silnika
  • Demontaż, naprawa oraz montaż sprzęgła śrutowego
  • Wymiana sprzęgła
  • Otwarcie drzwi i wyczyszczenie młyna
  • Wymiana koła bijakowego
  • Regeneracja koła bijakowego
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana rozdzielacza pyłu
  • Naprawa rozdzielacza pyłu
  • Wymiana oleju w układzie smarowania łożysk
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd, naprawa i montaż układu olejowego
  • Kontrola ułożyskowania młyna (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Demontaż i montaż komory łożyskowej wraz z wałem
  • Wymiana
  • Wyważanie koła bijakowego
  • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych i płaszczyzn podziałowych młyna.
  • Zamknięcie drzwi młyna wraz z uszczelnieniem
  • Czyszczenie i naprawa układu chłodzenia oleju
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny młyna
 • Młyny kulowo-misowe
  • Zdjęcie i założenie osłon ochronnych napędu oraz rozsprzęglenie
  • Demontaż i montaż
  • Wykonanie, montaż i demontaż zaślepki na rurociągu mieszanki pyłu
  • Demontaż, naprawa i montaż przewodu zsypu węgla od
  • Wymiana przewodu zsypu węgla
  • Demontaż i montaż komory wylotowej
  • Naprawa komory wylotowej
  • Demontaż i montaż odsiewacza
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż zestawu sprężyn dociskowych
  • Naprawa zestawu sprężyn dociskowych i ustawienie
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa korpusu młyna z wymianą pierścieni segmentowych i rury dolnej
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Demontaż, przegląd i montaż wału głównego z kołem zębatym
  • Przegląd i naprawa systemu olejowego z wymianą uszkodzonych elementów
  • Demontaż, montaż i przegląd wału pośredniego z kołami zębatymi
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa zasuwy komory pirytowej
  • Demontaż, uszczelnienie i montaż bocznych pokryw młyna
  • Ustawienie uchylnego pierścienia przelotowego
  • Demontaż i montaż pomostów wokół odsiewacza
  • Dołożenie dziesiątej kuli
  • Ruch próbny młyna
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon
  • Demontaż, naprawa, uszczelnienie i montaż włazu do misy olejowej
  • Naprawa i uszczelnienie włazu komory pirytowej
  • Demontaż i montaż pierścienia zgarniającego
  • Kompletowanie kul młyna
  • Wymiana wodzików
  • Wymiana i doszczelnianie prowadnic wodzika
  • Regeneracja nasady stożkowej
 • Podajniki taśmowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika od przekładni
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni napędowej
  • Remont przekładni bezstopniowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni bezstopniowej
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana gumowych fartuchów uszczelniających
  • Demontaż, naprawa oraz montaż bębna napędowego lub poślizgowego
  • Przegląd bębna zestawu napinającego wraz z łóżyskami
  • Wymiana rolki zestawu górnego lub dolnego
  • Naprawa rolki
  • Wykonanie i montaż mechanicznego połączenia taśmy
  • Demontaż i montaż zestawu podtrzymującego rolki
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Przegląd bębna
  • Wymiana łożyska
  • Naprawa
  • Wymiana zasuwy odcinającej podajnik od młyna
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych
  • Ruch próbny podajnika
  • Demontaż starego, wykonanie i montaż nowego zsypu węgla surowego
  • Remont zasuwy szpilkowej
 • Podajniki zgrzebłowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika od przekładni
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni napędowej
  • Remont przekładni bezstopniowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni bezstopniowej
  • Naprawa
  • Wymiana koła gwiazdowego
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego wału
  • Wymiana łożyska tocznego wału
  • Wymiana i dopasowanie łożyska ślizgowego wału
  • Przegląd i naprawa prowadnic i urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana łańcucha zgrzebłowego
  • Naprawa lub wymiana warstwownicy
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa
  • Wymiana zasuwy odcinającej podajnik od przewodu młyna
  • Naprawa zsypu wylotowego
  • Wymiana
  • Ustawienie przekładni, scentrowanie wałów, skręcenie sprzęgieł i założenie osłon
  • Przygotowanie i ruch próbny podajnika
  • Wymiana blach ślizgowych
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie pokrywy czołowej
  • Naprawa zasuwy szpilkowej
  • Remont zasuwy szpilkowej hydraulicznej
 • Podajniki ślimakowe pyłu węglowego
  • Zdjęcie oraz założenie
  • Demontaż ślimaka z ułożyskowaniem tocznym, przegląd, naprawa, montaż i uszczelnienie
  • Naprawa urządzenia napinającego pasy klinowe
  • Wymiana
  • Naprawa zasuwy dzielącej zbiornik od podajnika
  • Wymiana zasuwy dzielącej podajnik od zasobnika
  • Przegląd i regulacja drążka interwencyjnego przy podajniku pyłu
  • Pasowanie króćca zrzutu pyłu z podajnika do rurociągu zrzutu
  • Ruch próbny podajnika
  • Demontaż i montaż silnika oraz przykręcenie do podstawy
  • Ustawienie silnika, założenie pasów lub łańcucha i osłon
  • Naprawa stożków bunkra nad podajnikiem
  • Wymiana uszkodzonych śrub szpilkowych
  • Wymiana stożków żeliwnych
 • Stalowe zasobniki węgla surowego
  • Otwarcie, naprawa i zamknięcie włazu
  • Naprawa kraty zsypu węgla
  • Wymiana ścian zasobnika węgla
  • Czyszczenie z erozji i szlaki konstrukcji nośnej i ścian
  • Wymiana drabiny w zasobniku węgla
  • Naprawa

Rozdział 10.

Wentylatory

 • Wentylatory ciągu
  • Zdjęcie osłon ochronnych oraz rozsprzęglenie
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd łożyska (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Przygotowanie łożyska ślizgowego do wymiany wraz z pasowaniem
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż kozła łożyskowego
  • Naprawa łopatki wirnika przez wstawienie łaty
  • Wymiana
  • Wyważenie wirnika
  • Naprawa przegląd i czyszczenie układu chłodzenia łożysk
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Napawanie łopatki wirnika (1 warstwa)
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Wyłożenie blachą od wewnątrz wentylatora i kanałów
  • Wymiana sprzęgła
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego wraz z układem sterowniczym
  • Wymiana aparatu kierowniczego
  • Naprawa klap
  • Demontaż, naprawa i montaż wirnika do chłodzenia łożysk na wale
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Centrowanie wału wentylatora
  • Ruch próbny wentylatora
  • Dociąganie śrub fundamentowych do kozłów łożyskowych
 • Wentylatory podmuchu
  • Zdjęcie osłon ochronnych oraz rozsprzęglenie i odsunięcie silnika
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Przegląd
  • Wymiana łożyska
  • Przygotowanie łożyska ślizgowego do wymiany wraz z dopasowaniem
  • Wymiana obudowy łożyska wraz z dopasowaniem
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego wraz z układem sterowania
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Wyważanie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora
  • Przegląd i naprawa wentylatora rozpałkowego
 • Wentylatory młynowe
  • Zdjęcie osłon ochronnych oraz rozsprzęglenie
  • Demontaż, naprawa i montaż
  • Zdjęcie wirnika z wału
  • Demontaż, czyszczenie oraz montaż wału z łożyskami
  • Wymiana
  • Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Demontaż i montaż kozła łożyskowego
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wymiana łopatki wirnika
  • Wyważanie wirnika
  • Wymiana półsprzęgła
  • Wyłożenie blachą obudowy wewnętrznej
  • Naprawa pierścieni wewnętrznych i rozpórek
  • Wymiana pierścieni wewnętrznych i rozpórek
  • Montaż i ustawienie wirnika w obudowie
  • Naprawa, przegląd i czyszczenie układu chłodzenia łożysk
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora
  • Naprawa obudowy zewnętrznej przez wspawanie łaty
  • Przegląd łożyska ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska ślizgowego wraz z dopasowaniem
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Demontaż, montaż 1/2 obudowy wentylatora celem wyciągnięcia wału z wirnikiem
  • Remont układu smarującego
  • Naprawa klap i kierownic na tłoczeniu lub ssaniu
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego wraz z układem sterowania (OP-230)
  • Naprawa klap na ssaniu gorącego i zimnego powietrza (OP-230)
  • Demontaż i montaż kanału na tłoczeniu i ssaniu (do demontażu 1/2 obudowy wentylatora) OP-130
  • Naprawa
  • Demontaż i montaż obudowy łożyska tocznego
  • Przegląd wirnika

Być może zainteresują Cię także