94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 4

Kotły parowe o wydajności 51-130t/h

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przejazd pracownika do miejsca lub z miejsca robót
  • Zapoznanie się z dokumentacją
  • Ogólne oględziny kotła i komisyjny odbiór do remontu
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych do remontu części i materiałów
  • Przygotowanie i urządzenie terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Likwidacja terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła
  • Likwidacja miejsca robót
  • Wymiana i uzupełnienie sprzętu i narzędzi w ciągu miesiąca remontu
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych (ustawienie wciągarki, olinowanie oraz demontaż) -1kpl=1wciągarka
  • Instalacja i utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i oświetleniowych wyposażenia technicznego zespołu remontowego
  • Obsługa kompresora lub wciągarki
  • Obsługa narzędziowni i konserwacja sprzętu i narzędzi przy
  • Nadzór mistrzowski nad remontem przy liczebności brygady większej od 15 pracowników
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa urzędowej rewizji wewnętrznej kotła
  • Obsługa dyżurna próby wodnej na ciśnienie robocze lub próbne (1kpl=1próba)
  • Rozruch kotła i urządzeń po remoncie kapitalnym lub średnim
  • Transport

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa

 • Podgrzewacze wody stalowe
  • Demontaż i montaż osłon bocznych i tylnych
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego rury średnicy do 45mm
  • Wymiana
  • Wyżarzanie i czyszczenie końcówki odcinka wężowmicy do roztłaczania
  • Wybicie odciętej końcówki wężownicy z komory zbiorczej i oczyszczenie otworu /oczka/ w komorze
  • Roztłaczanie końcówki wężownicy średnicy do 45mm
  • Prostowanie z miejscowym nagrzewaniem wężownic podgrzewacza wody
  • Wymiana komory zbiorczej /bez wykonania połączeń spawanych/
  • Wykonanie połączenia spawanego komory zbiorczej średnicy do 320mm i grubości ścianki 36mm
  • Wymiana odcinka rury przerzutowej średnicy do 110mm do komory zbiorczej (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego rury przerzutowej średnicy do 110mm i grubości ścianki do 12mm
  • Wymiana odcinka rury odpowietrzającej lub spustowej średnicy do 40mm i długości do 2m (2 spoiny)
  • Wymiana kroćca spawanego przy komorze do podłączenia wężownicy średnicy do 45mm/1-spoina pachwinowa/
  • Demontaż, czyszczenie, przegwintowanie śruby i montaż zamykadeł otworów w komorze zbiorczej
  • Frezowanie siedzenia w otworze komory zbiorczej w celu uszczelnienia zamykadła
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy do 45 na zewnątrz kotła
  • Wymiana osłony stalowej przeciwerozyjnej wężownicy
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu /płukanie/
  • Gięcie kolana średnicy do 45 mat. K-18 /gięciarka/
 • Walczaki
  • Otwarcie i zamknięcie włazu z uszczelnieniem powierzchni stykowej
  • Wykonanie nowej uszczelki do włazu
  • Demontaż urządzeń separacji pary
  • Naprawa urządzeń separacji pary (spawanie i prostowanie)
  • Montaż urządzeń separacji pary
  • Wymiana kroćców
  • Demontaż schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Naprawa schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Montaż schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Roztłączanie uszczelniające końcówki rury w walczaku
  • Przygotowanie do badań (szlifowanie powierzchni walczaka)
  • Czyszczenie z osadu
  • Spawanie uszczelniające rur w walczaku
  • Kontrola drożności rur ekranowych lub opadowych z walczaka do dolnych komór ekranowych
 • Rury ekranowe i opadowe
  • Demontaż i montaż rury odsolającej
  • Wymiana
  • Wymiana odcinka
  • Wykonanie połączenia spawanego rury ekranowej
  • Regulacja podziałki rur ekranowych w obrębie jednej belki mocującej
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rur ekranowych
  • Wymiana belki zawieszenia rur ekranowych
  • Naprawa belki zawieszeń rur ekranowych
  • Wymiana rury opadowej średnicy do 110mm (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego rury opadowej średnicy do 110mm
  • Wymiana dolnej komory ekranowej (bez wykonania połączenia spawanego)
  • Wymiana górnej komory ekranowej (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Demontaż, oczyszczenie, przegwintowanie śruby i montaż zamykadeł otworów w komorze ekranowej
  • Frezowanie siedzenia przy otworze komory ekranowej do uszczelnienia zamykadła
  • Wymiana kroćca przy komorze ekranowej
  • Wymiana podpory lub zawieszenia komory ekranowej
  • Wykonanie połączenia spawanego komory ekranowej średnicy do 320mm i grubości ścianki do 36mm
  • Wymiana odcinka rury odwadniającej komorę średnicy do 45mm i długości do 2m (2 spoiny)
  • Demontaż i montaż denka spawanego na kroćcu wyczystkowym średnicy do 110mm
  • Czyszczenie z osadu i mułu wnętrza komory lub rury ekranowej (płukanie)
  • Gięcie kolana rury ekranowej średnicy do 83mm
  • Przygotowanie do badań rury
 • Przegrzewacze pary w układzie wiszącym
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy do 45mm
  • Demontaż, naprawa i montaż opancerzenia na stropie kotła w obrębie przegrzewacza pary
  • Wymiana
  • Wymiana
  • Wymiana
  • Naprawa belki zawieszeniowej rur podsufitowych
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego komory średnicy do 320mm i grubości ścianki do 50mm
  • Obróbka termiczna połączenia spawanego średnicy do 320mm i grubości do 50mm
  • Wymiana odcinka rury przerzutowej średnicy do 133mm do komory zbiorczej (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurze przerzutowej średnicy do 133mm
  • Obróbka termiczna połączenia spawanego na rurze przerzutowej
  • Wymiana
  • Prostowanie wężownic przegrzewacza z miejscowym nagrzewaniem
  • Wymiana podpory lub zawieszenia komory zbiorczej
  • Pra wodna wężownicy
  • Przygotowanie do badań rury lub spoiny (odcinek do 0,5mb)
  • Czyszczenie wewnętrzne komory z osadu i mułu (płukanie)
  • Wymiana wyczystki komory zbiorczej średnicy do 110mm
 • Schładzacze pary powierzchniowe
  • Demontaż
  • Oczyszczenie wężownic i płaszczyzn uszczelniających
  • Wymiana wężownicy schładzacza o końcówkach
  • Odcinkowa wymiana wężownicy (2 spoiny)
  • Regeneracja płaszczyzn podziałowych
  • Kołkowanie uszkodzonej wężownicy
  • Montaż
  • Próba szczelności powierzchniowego schładzacza pary
 • Schładzacze pary wtryskowe
  • Demontaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
  • Montaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
  • Demontaż i montaż denka komory wtryskowej
  • Demontaż, czyszczenie i montaż dysz wtryskowych
  • Przegląd wnętrza komory wtryskowej
  • Wymiana końcówki dyszy wtryskowej
 • Dysze wtryskowe kotłów
  • Odkręcenie i zakręcenie korka dyszowego z wymianą uszczelki
  • Wyjęcie dyszy niegwintowanej, oczyszczenie i włożenie dyszy do komory
  • Wykręcenie dyszy gwintowanej, oczyszczenie i zakręcenie dyszy w komorze
  • Przegwintowanie otworów w komorze dyszowej
  • Sprawdzenie prawidłowości układu dysz na podstawie średnicy otworów zgodnie z dokumentacją
  • Wymiana dyszy wraz ze sprawdzeniem wymiaru otworu przelotowego
  • Przeprowadzenie próby ciśnieniowej

Rozdział 03.

Podgrzewacze powietrza

 • Rurowe podgrzewacze powietrza typu SMV
  • Demontaż kanałów powietrza dla wymiany 1 pakietu rur
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego rury podgrzewacza średnicy do 38mm
  • Spawanie uszczelniające końcówki rur średnicy do 38mm w ścianie sitowej
  • Roztłaczanie uszczelniające końcówek rur średnicy do 38mm w ścianie sitowej
  • Wyrównanie lica spoiny nowej rury podgrzewacza dla przejścia przez tylne dno sitowe (1 spoina)
  • Wymiana ściany sitowej
  • Naprawa konstrukcji podporowej pod pakietem podgrzewacza
  • Montaż kanałów powietrza
  • Zaślepienie końcówki uszkodzonej rury podgrzewacza
 • Podgrzewacze powietrza rurowe pionowe
  • Wymiana rury podgrzewacza
  • Tulejowanie końcówki rury (czyszczenie i uszczelnienie tulejek)
  • Wykonanie tulejki z rury
  • Wymiana ściany sitowej podgrzewacza
  • Wymiana kompensatora na przewodzie powietrznym w odniesieniu do wielkości obwodu
 • Obrotowe podgrzewacze powietrza z wałem pionowym
  • Demontaż i montaż silnika kołnierzowego
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozsprzęglenie
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień promieniowych i obwodowych
  • Wymiana
  • Remont przekładni napędzającej z wymianą zużytych elementów i oleju
  • Wymiana
  • Przegląd łożyska nośnego wirnika (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska nośnego wirnika
  • Przegląd łożyska prowadzącego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana
  • Naprawa koszy podgrzewacza przez rozebranie do czyszczenia, prostowanie, składanie i spawanie
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Odkręcenie i zakręcenie pokrywy zewnętrznej lub wewnętrznej obudowy zimnego końca
  • Podnoszenie i zabezpieczenie wirnika celem kontroli lub wymiany łożysk
  • Ustawienie belki nośnej podtrzymującej łożysko nośne
  • Ustawienie i zesprzęglenie silnika i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny podgrzewacza
 • Obrotowe podgrzewacze powietrza z wałem poziomym
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozsprzęglenie
  • Demontaż i montaż silnika kołnierzowego
  • Uniesienie wirnika wraz z wałem
  • Przegląd łożyska tocznego wraz lub ślizgowego wirnika (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska tocznego wirnika
  • Wymiana łożyska ślizgowego z tuleją wału wirnika
  • Przegląd, oczyszczenie i naprawa przewodów olejowych łożyska wirnika
  • Kontrola zamocowania wirnika na wale
  • Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień promieniowych i obwodowych
  • Wymiana
  • Naprawa koszy podgrzewacza przez rozebranie do czyszczenia, składanie, prostowanie i spawanie
  • Remont przekładni napedzającej z wymianą zużytych elementów i oleju
  • Wymiana przekładni napędzającej
  • Demontaż, przegląd i montaż wału kardana
  • Wymiana wieńca zębatego napędzającego wirnik
  • Wymiana łożyska ślizgowego wału napędzającego
  • Przegląd uszczelnień labiryntowych wału wirnika
  • Wymiana uszczelnień labiryntowych walu wirnika
  • Ruch próbny podgrzewacza
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon

Rozdział 04.

Konstrukcje i osprzęt kotła

 • Opancerzenie
  • Demontaż opancerzenia
  • Naprawa i montaż opancerzenia
  • Demontaż i montaż elementów konstrukcji (kształtowników)
  • Naprawa pokryw łuków montażowych
  • Wykonanie blach opancerzenia (gięcie blach w przyrządzie ręcznym)
 • Podesty i schody
  • Wymiana konstrukcji wsporczej podestów i schodów
  • Naprawa barierek ochronnych, krawężników i słupków
  • Naprawa schodów stalowych
  • Wymiana podłogi blaszanej lub ażurowej na podestach
  • Wymiana siatki WEMA
 • Włazy,wzierniki i klapy
  • Naprawa lub wymiana drzwiczek włazowych
  • Wymiana drzwiczek włazowych z ramą
  • Naprawa lub wymiana drzwiczek wziernika
  • Wymiana drzwiczek wziernika z ramą
  • Naprawa konstrukcji umocowania włazu
  • Naprawa lub wymiana wziernika zasuwkowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż kanału wydmuchowego klapy eksplozyjnej
  • Naprawa klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Wymiana klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu mocowanego śrubami
 • Konstrukcja nośna sklepień wiszących
  • Demontaż, naprawa oraz montaż segmentu konstrukcji zawieszenia sklepienia
  • Wymiana żeliwnego segmentu zawieszenia sklepienia
  • Naprawa zawieszenia kształtki szamotowej
  • Wymiana

Rozdział 05.

Palniki i przewody pyłowe

 • Palniki skrzynkowe narożne
  • Demontaż oraz montaż kolana żeliwnego na wlocie mieszanki pyłu do palnika
  • Demontaż i montaż palnika wraz z ustawieniem
  • Remont palnika z wymianą końcówki
  • Demontaż i montaż kanału powietrza wtórnego wzdłuż palnika
  • Naprawa kanału powietrza wtórnego wzdłuż palnika
  • Wymiana końcówek żeliwnych kanału powietrza wtórnego
  • Demontaż i montaż kanału powietrza wtórnego dodatkowego górnego lub dolnego
  • Naprawa kanału powietrza wtórnego dodatkowego górnego lub dolnego z wymianą końcówek żeliwnych
  • Demontaż i montaż zbiorczej skrzynki palników powietrza wtórnego
  • Naprawa zbiorczej skrzynki powietrza wtórnego
  • Demontaż i montaż klap regulacyjnych powietrza wtórnego
  • Naprawa i regulacja klap powietrza wtórnego na palniki
  • Kontrola ustawienia palników do osi kotła
  • Malowanie i oznaczenie położenia klap powietrza wtórnego
  • Naprawa klap regulacyjnych powietrza wtórnego na poszczególne palniki
 • Przewody mieszanki pyło - powietrznej
  • Wymiana kolana na przewodzie średnicy do 350mm
  • Naprawa kolana na przewodzie średnicy do 350mm przez wykładanie prętami
  • Naprawa kolana lub rurociągu przez wspawanie łaty
  • Wymiana przewodu w odcinku prostym średnicy do 350mm bez spawania
  • Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie średnicy do 350mm
  • Demontaż i montaż połączenia kołnierzowego na przewodzie średnicy do 350mm
  • Naprawa klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy do 350mm
  • Wymiana kolana na przewodzie średnicy 350-600mm
  • Wymiana przewodu w odcinku prostym średnicy 350-600mm bez spawania
  • Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie średnicy 350-600mm
  • Demontaż i montaż połączenia kołnierzowego na przewodzie średnicy 350-600mm
  • Naprawa klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy 350-600mm
  • Wykonanie i montaż skrzynki na kolanie
  • Przegląd i naprawa napędu linkowego klapy
  • Naprawa kolana na przewodzie średnicy 350-600mm przez wykładanie prętami
  • Kontrola grubości ścianki przewodu pyłowego przez wiercenie otworu, pomiar grubości i zaspawanie
  • Wykonanie kolana segmentowego średnicy do 350mm
  • Wykonanie kolana segmentowego średnicy 350-600mm
  • Demontaż i wstawienie odcinka prostego przewodu średnicy 600-1020mm
  • Wykonanie połączenia spawanego na rurociągu średnicy 600-1020mm
  • Naprawa lub wymiana klapy motylkowej na przewodzie średnicy 600-1020mm
  • Wymiana
  • Wykonanie uszczelki z azbestu
  • Wymiana kompensatora na rurociągu średnicy 1020mm
  • Wykonanie kolana średnicy 1020mm z segmentów
  • Naprawa przewodu lub luku przez napawanie wyerodowanych powierzchni (1warstwa) (1szt=1dcm2)
  • Cięcie i gięcie pręta do wyłożenia kolana pyłowego (1kpl=1kolano)

Rozdział 06.

Kanały spalin i powietrza

 • Kanały palin i powietrza
  • Demontaż i montaż kanału powietrza lub spalin w gotowych odcinkach
  • Montaż kanałów powietrza lub spalin w gotowych odcinkach
  • Naprawa ścian kanałów powietrza lub spalin o przekroju
  • Wymiana
  • Naprawa klapy prostokątnej w kanale spalin lub powietrza umieszczonych na wspólnym wale (1 szt = 1 wałek)
  • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterowania klapy
  • Naprawa zawieszenia kanałów

Rozdział 07.

System odpylania i odpopielania

 • Odżużlacz zgrzebłowy
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni
  • Demontaż i montaż sprzęgła
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni
  • Demontaż i montaż łańcucha Galla
  • Naprawa koła gwiazdowego (bez zdejmowania)
  • Wymiana
  • Naprawa urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana lub naprawa prowadnic łańcucha
  • Montaż łańcucha z elementów
  • Demontaż i montaż kół prowadzących
  • Wysunięcie i wsunięcie wanny z uszczelnieniem
  • Naprawa obudowy wanny odżużlacza
  • Wymiana wykładziny wanny odżużlacza
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Demontaż, odsunięcie, przesunięcie, montaż i zesprzęglenie silnika oraz założenie osłon
  • Ruch próbny
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Wymiana dolnej podłogi wanny z wycięciem,przygotowaniem i wspawaniem
 • Kruszarka żużla
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozkręcenie sprzęgła
  • Naprawa przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Demontaż oraz montaż łańcuchów i pasów klinowych przekładni pośrednich
  • Demontaż i montaż półsprzęgła koła zębatego lub pasowego
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Wymiana łożyska ślizgowego z dopasowaniem do wałka
  • Demontaż, naprawa oraz montaż dławic
  • Wymiana dławic uszczelniających wał
  • Demontaż, naprawa z wymianą uszkodzonych szczęk ruchomych wałów łańcucha wstępnego oraz montaż
  • Naprawa korpusu łamacza wstępnego
  • Demontaż, naprawa z wymianą uszkodzonych pierścieni wału miażdzącego oraz montaż
  • Wymiana płaszczyzn miażdżących nastawnych
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Ruch próbny
 • Chłodne leje
  • Wymiana ramy zamykającej lej żużlowy
  • Naprawa klapy żużlowej leja
  • Naprawa kraty zsypu żużla
  • Wymiana dysz zraszających lub spłucznych pod lejem
  • Naprawa lub wymiana przewodów wodnych do dysz zraszających od kolektora
  • Wymiana wykładzin żeliwnych w leju (1 segment)
  • Wymiana płyt żeliwnych w kanale pod lejem
  • Naprawa włazu w leju
  • Wymiana włazu w leju
  • Naprawa lub wymiana urządzenia obrotowego do dysz splukujących
  • Wymiana krat na kanałach w obrębie chłodnego leja
  • Naprawa wziernika
 • Multicyklony spalin
  • Otwarcie,naprawa i zamknięcie włazu
  • Odcinkowa wymiana rury wydmuchowej
  • Całkowita wymiana rury wydmuchowej
  • Demontaż, przegląd oraz montaż tulei z łopatkami kierunkowymi
  • Naprawa kratownicy w komorze wlotowej lub wylotowej
  • Naprawa cyklonika
  • Wymiana cyklonika
  • Naprawa obudowy ścian komory
  • Naprawa obudowy ścian dyfuzora odprowadzającego gazy spalinowe
  • Naprawa leja zsypowego pylu do aparatów spłucznych
  • Naprawa przewodu doprowadzającego spaliny
  • Wymiana klapy eksplozyjnej
  • Demontaż pokrywy blaszanej stropu
  • Naprawa pokrywy blaszanej stropu
  • Montaż pokrywy blaszanej stropu
  • Naprawa klapy uchylnej migałki
 • Aparaty pneumatyczne odpopielania
  • Demontaż i montaż aparatu odpopielania
  • Naprawa aparatu odpopielania z wymianą dyszy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż instalacji sprężonego powietrza w obrębie aparatu
  • Demontaż i montaż zasuwy odcinającej zasobnik popiołu
  • Naprawa zasuwy odcinającej zasobnik popiołu
  • Malowanie aparatu odpopielania i oznaczenie położenia zasuwy
  • Kontrola szczelności aparatu odpopielania
  • Wykonanie i spawanie nakładek na kolanie lub łuku (1 kolano)

Rozdział 08.

System węglowy

 • Zasobniki węgla surowego
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa włazu
  • Czyszczenie z osadu i korozji ścian bocznych zasobnika węglowego
  • Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną ścian bocznych
  • Czyszczenie konstrukcji nośnej ażurowej zasobnika z osadu i korozji
  • Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną konstrukcji nośnej ażurowej zasobnika
  • Naprawa
 • Podajnik zgrzebłowy węgla surowego
  • Zdjęcie osłon oraz rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni i odsunięcie silnika
  • Wymiana połówki sprzęgła lub koła pasowego
  • Demontaż i montaż obudowy podajnika
  • Naprawa obudowy podajnika
  • Demontaż
  • Naprawa łańcucha zgrzebłowego
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana łożyska
  • Demontaż i montaż zsypu węgla do podajnika
  • Naprawa zsypu
  • Demontaż i montaż zasuwy odcinającej podajnik od zasobnika
  • Naprawa
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie obudowy podajnika wraz z oznaczeniem kierunków obrotów
  • Ruch próbny podajnika
  • Naprawa koła gwiazdowego przez napawanie
  • Wymiana koła gwiazdowego
  • Wymiana oleju
 • Podajnik taśmowy węgla surowego
  • Zdjęcie osłon oraz rozkręcenie sprzęgła od silnika do przekładni i odsunięcie silnika
  • Wymiana
  • Naprawa przekładni z wymianą zużytych części
  • Demontaż
  • Przegląd i naprawa rolki
  • Demontaż i montaż bębna napędowego lub zwrotnego
  • Przegląd i naprawa bębna napędowego lub zwrotnego
  • Demontaż i montaż urządzenia napinającego taśmę
  • Przegląd oraz naprawa urządzenia napinającego taśmę
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Wymiana łożyska ślizgowego wraz z dopasowaniem
  • Naprawa konstrukcji nośnej
  • Wymiana zasuwy regulacyjnej odcinającej zasobnik od podajnika
  • Naprawa
  • Wymiana zsypu ze zbiornika lub do kanału
  • Otwarcie i zamknięcie włazu oraz uszczelnienie
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie podajnika z oznaczeniem kierunków obrotów
  • Ruch próbny podajnika
  • Wykonanie i montaż mechanicznego połączenia taśmy
  • Wymiana oleju
 • Młyn bijakowy typu MU
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła oraz odsunięcie silnika
  • Otwarcie drzwi młyna oraz wlotu do wentylatora i oczyszczenie młyna
  • Demontaż i montaż bijaków
  • Wymiana obwodowej płyty pancernej młyna i drzwi
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana obudowy łożyska
  • Wymiana sprzęgła śrutowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż sprzęgła śrutowego
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd i naprawa opancerzeń separatora
  • Demontaż i montaż klap separatora oraz mechanizmu sterowania
  • Przegląd i naprawa klap separatora oraz mechanizmu sterowania
  • Demontaż i montaż rurociągu łączącego separator z wentylatorem młyna
  • Przegląd i naprawa rurociągu łączącego separator z wentylatorem młyna
  • Wymiana rozdzielacza pyłu
  • Naprawa rozdzielacza pyłu
  • Wymiana obudowy wentylatora młyna
  • Demontaż i montaż podstawy łożyska młyna
  • Demontaż, naprawa i montaż instalacji chłodzenia łożysk w obrębie łożyska
  • Wymiana klapy spalin i naprawa mechanizmów sterowania
  • Demontaż i montaż kanałów gorącego powietrza
  • Przegląd i naprawa kanałów gorącego powietrza
  • Wyważenie rotora młyna
  • Wymiana zsypu węgla z podajnika do młyna
  • Naprawa zsypu węgla
  • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych płaszczyzn podziałowych młyna
  • Zamknięcie drzwi młyna i wentylatora oraz włazów wraz z uszczelnieniem młyna
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Malowanie młyna oraz oznaczenie położenia klap i kierunków obrotów
  • Ruch próbny młyna
 • Młyn bijakowy typu MB
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła oraz odsunięcie silnika
  • Otwarcie drzwi młyna i odsiewacza oraz oczyszczenie młyna
  • Wymiana koła bijakowego
  • Wyważenie koła bijakowego
  • Regeneracja koła bijakowego
  • Wymiana skrzyni łożyskowej
  • Przegląd i naprawa skrzyni łożyskowej z wymianą łożysk tocznych
  • Demontaż i montaż wykładzin obwodowych młyna
  • Wymiana opancerzeń przednich drzwi młyna
  • Przegląd i naprawa opancerzeń przednich drzwi młyna
  • Wymiana separatora młyna wraz z klapami regulacyjnymi
  • Przegląd i naprawa separatora młyna wraz z wymianą opancerzeń
  • Wymiana kanału wsypowego węgla od podajnika do młyna
  • Przegląd i naprawa kanału wsypowego węgla od podajnika do młyna
  • Demontaż i montaż kanałów gorącego powietrza do młyna
  • Przegląd i naprawa kanałów gorącego powietrza do młyna
  • Demontaż
  • Przegląd i naprawa instalacji olejowej
  • Wymiana sprzęgła
  • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych i płaszczyzn podziałowych młyna
  • Zamknięcie drzwi młyna i separatora oraz uszczelnienie młyna
  • Ustawienie silnika, zesprzeglęnie i założenie osłon ochronnych
  • Malowanie młyna oraz oznaczenie położenia klap i kierunku obrotów
  • Ruch próbny młyna

Rozdział 09.

Wentylatory

 • Wentylatory ciągu dwustronnie łożyskowane jednowirnikowe
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Demontaż i montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Przegląd, czyszczenie i naprawa układu chłodzenia łożysk
  • Wymiana
  • Wykonanie i wymiana łopatki wirnika
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Przegląd wirnika
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż kozła łożyskowego
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą wentylatora i kanałów
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wymiana
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego
  • Naprawa klap
  • Demontaż i montaż pokrywy
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie wentylatora, znakowanie położenia klap oraz oznaczenie kierunku obrotów
  • Ruch próbny wentylatora
  • Przegląd łożyska tocznego
 • Wentylatory ciągu dwuwirnikowe dwustronnie łożyskowane
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Demontaż i montaż górnej obudowy
  • Naprawa obudowy zewnętrznej przez wstawienie łaty
  • Przegląd, czyszczenie i naprawa przewodów chłodzących łożyska
  • Wymiana
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wykonanie i wymiana łopatki
  • Wymiana łożyska
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Demontaż i montaż kozła łożyskowego
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą obudowy wentylatora i kanałów
  • Przegląd, czyszczenie i naprawa przewodów chłodzenia łożysk
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora
 • Wentylatory podmuchu
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła oraz odsunięcie silnika
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Przegląd, czyszczenie i naprawa układu chłodzenia łożysk
  • Wymiana
  • Wykonanie i wymiana łopatki wirnika
  • Przegląd wirnika
  • Wymiana łożyska
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą obudowy wewnętrznej i kanałów
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wymiana aparatu kierowniczego
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego
  • Naprawa klap na tłoczeniu lub ssaniu
  • Wymiana połowy sprzęgła na wale wentylatora
  • Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie obudowy wentylatora, oznakowanie położenia klap oraz oznaczenie kierunku obrotów
  • Ruch próbny wentylatora
  • Wyważenie wirnika
 • Wentylatory powietrza nośnego
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa obudowy wentylatora przez wstawienie łaty
  • Demontaż, naprawa oraz montaż bocznej obudowy wentylatora
  • Zdjęcie wirnika z wału
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Wymiana obudowy łożyska
  • Montaż wirnika na wale i ustawienie w obudowie
  • Wyważenie wirnika
  • Naprawa klapy regulacyjnej dopływu powietrza
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora

Być może zainteresują Cię także