94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 5

Kotły parowe o wydajności 50 T/H

Netto Brutto (VAT 23%)
85,00 zł 104,55 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsc robót
  • Przejazd pracownika
  • Zapoznanie się z dokumentacją typowego remontu
  • Ogólne oględziny kotła i komisyjny odbiór do remontu
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych do remontu części
  • Przygotowanie i urządzenie terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Likwidacja terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła
  • Likwidacja miejsca robót
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych
  • Obsługa kompresora lub wciągarki
  • Nadzór mistrzowski nad remontem
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa urzędowej rewizji wewnętrznej kotła
  • Obsługa dyżurna próby wodnej kotła na ciśnienie robocze
  • Rozruch kotła i urządzeń po remoncie kapitalnym lub średnim
  • Transport

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa kotła

 • Podgrzewacze wody stalowe
  • Demontaż i montaż osłon bocznych lub tylnych
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego rury średnicy do 45mm
  • Wymiana
  • Wybicie odciętej końcówki wężownicy z komory zbiorczej oraz oczyszczenie otworu (oczka) w komorze
  • Roztłaczanie końcówki wężownicy
  • Wymiana rury prostej podgrzewacza z roztłoczeniem końcówek w komorach
  • Prostowanie z miejscowym nagrzewaniem wężownicy podgrzewacza
  • Wyżarzanie i oczyszczenie końcówki odcinka wężownicy do roztłaczania 1 szt - 1 końcówka
  • Wymiana komory zbiorczej podgrzewacza
  • Wykonanie połączenia spawanego komory zbiorczej średnicy do 320mm i grubości ścianki 36mm
  • Wymiana odcinka rury przerzutowej średnicy do 110mm do komory zbiorczej
  • Wykonanie połączenia spawanego rury przerzutowej średnicy do 110mm i grubości ścianki do 10mm
  • Wymiana rury odpowietrzającej lub spustowej średnicy do 40mm i długości do 2m (2 spoiny)
  • Wymiana króćca spawanego przy komorze do podłączenia
  • Demontaż, oczyszczenie, przegwintowanie śruby i montaż zamykadła otworów w komorze zbiorczej
  • Frezowanie siedzenia w komorze zbiorczej w celu uszczelnienia zamykadła
  • Czyszczenie wewnętrzne komory zbiorczej (płukanie)
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana osłony stalowej przeciwerozyjnej wężownicy
  • Gięcie kolan z rury średnicy do 45mm
  • Czyszczenie wewnętrzne rury przerzutowej (płukanie)
  • Próba wodna
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy do 45mm zewnątrz kotła
  • Podgrzewanie
  • Przygotowanie i podgrzewania
 • Podgrzewacze wody żeliwne
  • Demontaż
  • Przegwintowanie ręczne śrub szpilkowych przy rurach
  • Wymiana
  • Montaż rury żebrowej
  • Montaż kolana do rur żebrowych wraz z uszczelnieniem sznurem
  • Próba wodna
  • Czyszczenie
 • Walczaki
  • Otwarcie i zamknięcie włazu z uszczelnieniem powierzchni stykowej
  • Wykonanie nowej uszczelki do włazu
  • Demontaż urządzeń separacji
  • Naprawa urządzeń separacji pary (spawanie i prostowanie)
  • Montaż urządzeń separacji pary
  • Wymiana króćców rur
  • Wymiana końcówek rur
  • Demontaż schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Naprawa schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Montaż schładzacza powierzchniowego wewnątrzwalczakowego
  • Przygotowanie do badań (szlifowanie) powierzchni walczaka
  • Czyszczenie z osadu i mułu
  • Spawanie uszczelniające rur w walczaku
  • Demontaż i montaż rury odsalającej
 • Rury ekranowe i opadowe
  • Wymiana
  • Wymiana odcinka
  • Wykonanie połączenia spawanego rury ekranowej
  • Wymiana
  • Wymiana przy komorze ekranowej króćca
  • Przygotowanie do badań rury
 • Rury opłomkowe
  • Demontaż, czyszczenie, przegwintowanie śruby oraz montaż zamykadła
  • Frezowanie siedzenia przy otworze komory sekcyjnej do uszczelnienia zamykadła
  • Wymiana rury opłonkowej (bez kalibrowania i wyżarzania końcówek)
  • Demontaż i montaż ścian przegrodowych
  • Naprawa ścian przegrodowych
  • Wyżarzanie i oczyszczenie końcówki rur przeznaczonych na opłonki (1 szt - 1 końcówka)
  • Kalibrowanie końcówki rury na wymagany wymiar przez
 • Przegrzewacze pary w układzie wiszącym
  • Wymiana
  • Wymiana
  • Roztłaczanie końcówek wężownicy średnicy do 45mm
  • Wymiana
  • Wymiana króćca spawanego przy komorze do podłączenia
 • Podgrzewacze pary w układzie leżącym
  • Wymiana
  • Wymiana
  • Wyżarzanie i oczyszczenie końcówki odcinka wężownicy do roztłaczania
  • Wybicie odciętej końcówki wężownicy z komory przegrzewacza, oczyszczenie otworu w komorze (oczka)
  • Roztłaczanie końcówki wężownicy średnicy do 45mm
  • Demontaż, czyszczenie, przegwintowanie śruby i montaż zamykadła otworów w komorze zbiorczej
  • Frezowanie siedzenia w otworze komory zbiorczej
  • Czyszczenie z osadu i mułu komór przegrzewacza (płukanie)
  • Wymiana
  • Kontrola drożności wężownicy średnicy do 45mm na zewnątrz kotła
 • Schładzacze pary powierzchniowe
  • Demontaż
  • Oczyszczenie wężownic z płaszczyzn uszczelniających
  • Wymiana wężownicy schładzacza o końcówkach
  • Odcinkowa wymiana wężownicy (2 spoiny)
  • Regeneracja płaszczyzn podziałowych
  • Kołkowanie uszkodzonej wężownicy
  • Montaż
  • Próba szczelności powierzchniowego schładzacza pary
 • Schładzacze pary wtryskowe
  • Demontaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
  • Montaż połączenia kołnierzowego schładzacza wtryskowego na rurociągu
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd wnętrza komory wtryskowej
  • Wymiana końcówki dyszy wtryskowej
 • Dysze wtryskowe kotłów typu La Monteą
  • Odkręcenie i zakręcenie korka dyszowego z wymianą uszczelki
  • Wyjęcie dyszy niegwintowanej, oczyszczenie i włożenie dyszy do komory
  • Wykręcenie dyszy gwintowanej, oczyszczenie i zakręcenie dyszy w komorze
  • Przegwintowanie otworów w komorze dyszowej
  • Sprawdzenie prawidłowości układu dysz na podstawie średnicy otworów zgodnie z dokumentacją
  • Wymiana dyszy wraz ze sprawdzeniem wymiaru otworu przelotowego
  • Przeprowadzenie próby ciśnieniowej

Rozdział 03.

Podgrzewacze powietrza

 • Podgrzewacze powietrza skrzynkowe
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa kieszeni przez zaspawanie grzbietów w miejscach wytartych
  • Założenie pochewki na grzbiet w miejscu wytartym i przyspawanie jej do kieszeni
  • Obcięcie zużytych grzbietów i zagięcie wg kształtu garbu
  • Wymiana skrzynki podgrzewacza
 • Podgrzewacze powietrza rurowe typu SMW
  • Demontaż kanałów powietrza dla wymiany 1 pakietu rur
  • Wymiana
  • Wykonanie połączenia spawanego rury podgrzewacza średnicy do 38mm
  • Spawanie uszczelniające końcówek rur średnicy do 36mm w ścianie sitowej
  • Roztłaczanie uszczelniające końcówek rur średnicy do 38mm w ścianie sitowej
  • Wyrównanie lica spoiny nowej rury podgrzewacza dla przejścia
  • Wymiana
  • Montaż kanałów powietrza
  • Zaślepienie końcówki uszkodzonej rury podgrzewacza
  • Tulejkowanie końcówki rury
  • Wykonanie tulejki z rury

Rozdział 04.

Konstrukcje i osprzęt kotła

 • Opancerzenie
  • Demontaż opancerzenia kotła
  • Naprawa i montaż opancerzenia kotła
  • Demontaż i montaż elementów konstrukcji (kształtowników)
  • Naprawa pokryw łuków montażowych
 • Podesty i schody
  • Wymiana konstrukcji wsporczej podestów i schodów
  • Naprawa
  • Wymiana podłogi blaszanej lub ażurowej na podestach
  • Wymiana siatki WEMA
  • Wykonanie blach opancerzenia kotła
 • Włazy i wzierniki
  • Naprawa lub wymiana drzwiczek włazowych
  • Wymiana drzwiczek włazowych wraz z ramą
  • Naprawa lub wymiana drzwiczek wziernika
  • Wymiana drzwiczek wziernika wraz z ramą
  • Naprawa
  • Demontaż, naprawa oraz montaż kanału wydmuchowego klapy eksplozyjnej
  • Naprawa klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Wymiana klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu mocowanego śrubami
 • Konstrukcja nośna sklepień wiszących
  • Demontaż, naprawa oraz montaż segmentu konstrukcji zawieszenia sklepienia
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana

Rozdział 05.

Kanały powietrza i spalin

 • Demontaż kanałów powietrza lub spalin w odcinkach
 • Montaż kanałów powietrza lub spalin w gotowych w odcinkach
 • Naprawa ścian kanałów powietrza lub spalin o przekroju
 • Wymiana kompensatora lirowego, kanału spalin lub powietrza o przekroju prostokątnym
 • Wymiana lub naprawa klapy motylkowej kanału
 • Naprawa klap prostokątnych w kanale spalin lub powietrza umieszczonych na wspólnym wale
 • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterownia klapy
 • Naprawa zawieszenia kanału

Rozdział 06.

System odżużlania

 • Odżużlacze zgrzebłowe
  • Zdjęcie osłony, rozskręcenie sprzęgła do silnika i przekładni
  • Demontaż i montaż sprzęgła
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych elementów
  • Wymiana przekładni
  • Demontaż i montaż łańcuch "Galla"
  • Naprawa koła gwiazdowego (bez zdejmowania)
  • Wymiana
  • Naprawa urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana
  • Montaż łańcucha z elementów
  • Demontaż i montaż kół prowadzących łańcuch
  • Wysunięcie wanny i wsunięcie z uszczelnieniem
  • Naprawa obudowy wanny odżużlacza
  • Wymiana wykładziny wanny odżużlacza
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Ruch próbny
  • Demontaż, odsunięcie, przysunięcie, montaż i zesprzęglenie
  • Wymiana
 • Kruszarki żużla
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozkręcenie sprzęgła
  • Demontaż oraz montaż osłon, pasów transmisyjnych linowych lub płaskich oraz montaż
  • Naprawa przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych elementów
  • Demontaż i montaż półsprzęgła, koła zębatego lub pasowego
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana kruszarki
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Ruch próbny
  • Wymiana
 • Odżużlacze systemu Martina
  • Demontaż
  • Przegląd i naprawa przekładni wraz z wymianą łożysk tocznych, zębatek i wałków
  • Zdjęcie odżużlacza z leja żużlowego
  • Naprawa obudowy zewnętrznej odżużlacza
  • Wymiana
  • Wymiana wału łyżki odżużlacza
  • Naprawa łyżki odżużlacza
  • Wymiana sworznia i łożyska ramion mimośrodu
  • Montaż odżużlacza na lej żużlowy
  • Przegląd i naprawa systemu wodnego odżużlacza
  • Montaż
  • Ruch próbny
 • Chłodnie, leje
  • Wymiana ramy zamykającej lej żużlowy
  • Naprawa klapy
  • Wymiana dysz zraszających
  • Naprawa lub wymiana przewodów wodnych do dysz zraszających od kolektora
  • Wymiana
  • Naprawa włazu w leju
  • Wymiana włazu w leju
  • Naprawa lub wymiana urządzenia obrotowego do dysz spłucznych
  • Wymiana krat na kanałach w obrębie chłodnego leja
  • Naprawa wziernika

Rozdział 07.

System odpylania i odpopielania

 • Cyklony spalin
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa
  • Wykładanie blachą obudowy wewnętrznej
  • Naprawa dzwonu cyklonu wraz z zawieszeniem
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana klapy eksplozyjnej
 • Multocyklony spalin
  • Otwarcie, naprawa oraz zamknięcie włazu
  • Wymiana rury wydmuchowej
  • Demontaż, przegląd oraz montaż tulei z łopatkami kierunkowymi
  • Naprawa
  • Wymiana cyklonika
  • Naprawa
  • Wymiana klapy eksplozyjnej
  • Demontaż pokrywy blaszanej stropu
  • Naprawa pokrywy blaszanej stropu
  • Montaż pokrywy blaszanej stropu
  • Wymiana klapy uchylnej (migałki)
 • Urządzenia odpopielające (aparaty odpopielania)
  • Demontaż i montaż aparatu odpopielania
  • Naprawa aparatu odpopielania z wymianą dyszy
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa zasuwy odcinającej zasobnik popiołu
  • Malowanie aparatu odpopielania i oznaczenie położenia zasuwy
  • Kontrola szczelności aparatu odpopielania
  • Wykonanie i spawanie nakładek na kolanie lub łuku (1 kolano)

Rozdział 08.

System węglowy

 • Zasobniki węgla surowego
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa włazu
  • Czyszczenie z osadu i korozji ścian bocznych zasobnika węglowego
  • Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną ścian bocznych
  • Czyszczenie konstrukcji nośnej ażurowej zasobnika z osadu i korozji
  • Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną konstrukcji nośnej ażurowej zasobnika
  • Naprawa
 • Podajniki zgrzebłowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon oraz rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni i odsunięcie ze stanowiska
  • Wymiana połówki sprzęgła lub koła pasowego
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa obudowy podajnika
  • Demontaż i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Naprawa łańcucha zgrzebłowego
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana łożyska
  • Demontaż i montaż zsypu wlotowego węgla do podajnika
  • Naprawa zsypu wlotowego węgla do podajnika przez wspawanie łaty
  • Demontaż i montaż zasuwy odcinającej podajnik od zasobnika
  • Naprawa
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie obudowy podajnika wraz z zaznaczeniem kierunku obrotów
  • Ruch próbny
  • Naprawa koła gwiazdowego przez napawanie
  • Wymiana
 • Podajniki taśmowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon oraz rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni i odsunięcie ze stanowiska
  • Wymiana połówki sprzęgła lub koła pasowego
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych elementów
  • Wymiana przekładni napędowej
  • Demontaż oraz montaż taśmy transportowej
  • Wykonanie mechanicznego polączenia taśmy
  • Demontaż i montaż rolki zestawu górnego lub dolnego
  • Przegląd i naprawa rolki
  • Demontaż i montaż bębna napędowego lub zwrotnego
  • Przegląd oraz naprawa bębna napędowego lub zwrotnego
  • Demontaż i montaż urządzenia napinającego taśmę
  • Naprawa urządzenia napinającego taśmę
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Naprawa konstrukcji nośnej
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Wymiana zsypu ze zbiornika lub do kanału
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie podajnika z zaznaczeniem kierunku obrotów
  • Ruch próbny
  • Wymiana oleju
 • Podajniki ślimakowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozsprzęglenie silnika i przekładni oraz osunięcie silnika
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Przegląd oraz naprawa napędu z przekładnią z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana napędu z zabudową
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wymiana ślimaka
  • Naprawa
  • Ustawienie silnika, scentrowanie sprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny podajnika
 • Podajniki pudełkowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozsprzęglenie silnika i przekładni
  • Wymiana połówki sprzęgłą
  • Demontaż, naprawa oraz montaż
  • Naprawa rolki z wymianą łożysk tocznych
  • Wymiana rolki
  • Demontaż, przegląd i montaż
  • Wymiana
  • Demontaż, przegląd, naprawa i montaż urządzenia napinającego
  • Naprawa
  • Ustawienie silnika, scentrowanie wałów zesprzęglenie i osłon ochronnych
  • Ruch próbny
 • Ruszty typu "BABCOCK" (wyciągane)
  • Zdemontowanie zamknięć bocznych
  • Demontaż klap bocznych powietrza strefowego
  • Wyciąganie rusztu z kotła na zewnątrz
  • Demontaż iglic rusztu
  • Prostowanie i sortowanie iglic
  • Demontaż rusztowin
  • Doszlifowanie oraz dopasowanie rusztowań
  • Przegląd i sortowanie rusztowin
  • Montaż
  • Demontaż wózka przedniego
  • Naprawa wózka przedniego z wymianą kół jezdnych
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzeń napinających
  • Montaż wózka przedniego
  • Demontaż wału przedniego
  • Demontaż i montaż gwiazdy wału przedniego
  • Montaż wału przedniego
  • Naprawa przedniej gwiazdy rusztu
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzeń smarujących wał przedni
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż tylnego bębna rusztu
  • Naprawa tylnego bębna rusztu
  • Wymiana tylnego bębna
  • Demontaż, naprawa oraz montaż przewodów smarujących łożyska bębna tylnego
  • Wymiana zgarniaczy
  • Demontaż tylnej klapy odżużlacza
  • Naprawa tylnej klapy odżużlacza
  • Wymiana tylnej klapy odżużlacza
  • Montaż klapy odżużlacza
  • Demontaż
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż
  • Naprawa zsypu węglowego przez wspawanie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Wciągnięcie rusztu
  • Montaż
  • Ruch próbny rusztu
 • Ruszty typu "BABCOCK" Zieleniewski
  • Demontaż
  • Przegląd oraz sortowanie rusztowin
  • Doszlifowanie oraz dopasowanie rusztowin
  • Montaż rusztowin
  • Demontaż belki rusztowej
  • Naprawa belki rusztowej (prostowanie)
  • Wymiana konstrukcji belki
  • Montaż belki rusztowej
  • Demontaż łańucha rusztu
  • Wymiana rolek i sworzni
  • Montaż łańcucha rusztu
  • Demontaż
  • Naprawa gwiazdy wału przedniego lub tylnego
  • Demontaż i montaż połówki sprzęgła
  • Wymiana przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu
  • Demontaż, przegląd oraz montaż przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Montaż przedniego wału rusztu
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia smarującego łożysko wału przedniego i tylnego
  • Wymiana górnej szyny
  • Demontaż, naprawa oraz montaż tylnego wału rusztu
  • Wymiana gwiazdy wału tylnego
  • Demontaż, przegląd oraz montaż łożyska ślizgowego tylnego wału rusztu (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska ślizgowego tylnego wału rusztu z dopasowaniem
  • Demontaż oraz montaż przewału wahadłowego
  • Naprawa przewału wahadłowego
  • Demontaż, przegląd oraz montaż urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Wymiana
  • Naprawa kanału powietrza podmuchowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż klapy powietrza podmuchowego
  • Naprawa kosza węglowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż zasuwy odcinającego kosz węglowy
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego warstwownicę
  • Naprawa zsypu węglowego przez wspawanie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Demontaż, przegląd oraz montaż urządzenia napinającego łańcuch rusztu
  • Demontaż, naprawa oraz montaż klapy odżużlacza
  • Przygotowanie i ruch próbny rusztu
  • Demontaż, przegląd oraz montaż łożyska tocznego tylnego wału rusztu (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska tocznego tylnego wału rusztu z dopasowaniem
  • Demontaż, naprawa oraz montaż warstwownicy węgla
  • Wymiana listwy bocznej lub środkowej
 • Ruszty z łańcuchem bezrolkowym
  • Demontaż
  • Przegląd oraz sortowanie rusztowin
  • Montaż rusztowin
  • Doszfilowanie oraz dopasowanie rusztowin
  • Demontaż belki rusztowej
  • Naprawa belki rusztowej (prostowanie)
  • Montaż belki rusztowej
  • Demontaż łańcucha rusztu
  • Naprawa łańcucha rusztu
  • Montaż łańcucha rusztu
  • Demontaż oraz montaż
  • Naprawa gwiazdy wału przedniego (napawanie)
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia
  • Demontaż, przegląd oraz montaż przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana przedniego łożyska ślizgowego rusztu
  • Wymiana rolek i sworzni
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa gwiazdy wału tylnego (napawanie)
  • Demontaż, przegląd oraz montaż łożyska ślizgowego wału tylnego rusztu
  • Wymiana łożyska ślizgowego tylnego wału
  • Demontaż oraz montaż przewału wahadłowego
  • Naprawa przewału wahadłowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Wymiana urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Naprawa kanału powietrza podmuchowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż klapy powietrza podmuchowego
  • Wymiana klapy odżużlacza
  • Naprawa kosza węglowego
  • Wymiana kosza węglowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana urządzeń regulacji zasuwy odcinającej kosz
  • Demontaż, naprawa oraz montaż warstwownicy
  • Wymiana warstwownicy węgla
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego warstwownicę węgla
  • Wymiana urządzenia regulującego warstwownicę
  • Naprawa zsypu węglowego przez wspawanie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Przygotowanie i ruch próbny rusztu
 • Ruszty typu "Stocznia Gdańska"
  • Demontaż
  • Przegląd oraz sortowanie rusztowin
  • Doszlifowanie oraz dopasowanie rusztowin
  • Montaż rusztowin
  • Demontaż belki rusztowej
  • Naprawa belki rusztowej (prostowanie)
  • Montaż belki rusztowej
  • Demontaż łańcucha rusztu
  • Wymiana rolek i sworzni łańcucha rusztu
  • Montaż
  • Demontaż i montaż gwiazdy wału przedniego
  • Naprawa gwiazdy wału przedniego
  • Demontaż i montaż połówki sprzęgła
  • Wymiana
  • Montaż przedniego wału rusztu
  • Demontaż, naprawa oraz montaż przewodów smarujących łożyska
  • Wymiana
  • Demontaż, naprawa oraz montaż ślimaków strefowych
  • Wymiana ślimaków strefowych
  • Demontaż, naprawa oraz montaż
  • Wymiana dolnej szyny bieżnej
  • Naprawa przewału wahadłowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Wymiana urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Demontaż, naprawa i montaż uszczelnień bocznych blach rusztu
  • Naprawa kanału powietrza podmuchowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż klapy powietrza podmuchowego
  • Naprawa kosza węglowego
  • Wymiana kosza węglowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż warstwownicy węgla
  • Wymiana warstwownicy węgla
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego warstwownicy węgla
  • Wymiana urządzenia regulującego warstwownicy węgla
  • Naprawa zsypu węglowego przez wspawanie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Demontaż, oraz montaż
  • Przygotowanie i ruch próbny rusztu
 • Ruszty łuskowe
  • Demontaż
  • Przegląd oraz sortowanie rusztowin
  • Doszlifowanie oraz dopasowanie rusztowin
  • Montaż rusztowin
  • Wymiana trzymaczy bocznych i środkowych
  • Rozpięcie i demontaż w odcinkach łańcucha rusztu
  • Wymiana iglic łączących poszczególne łańcuchy z wymianą tulejki i rolki dystansowej
  • Naprawa łańcucha z trzymaczami rusztowin
  • Kompletowanie łańcucha
  • Montaż łańcucha rusztu - cała szerokość pokładu rusztu
  • Demontaż
  • Naprawa gwiazdy wału przedniego
  • Demontaż oraz montaż gwiazdy wału przedniego
  • Wymiana gwiazdy wału przedniego
  • Przegląd i naprawa urządzenia napinającego
  • Demontaż, przegląd oraz montaż przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu
  • Wymiana przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu
  • Montaż przedniego wału wraz z urządzeniem napinającym
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia smarującego wał przedni
  • Wymiana górnej szyny bieżnej
  • Demontaż jezdni zwrotnej podporowej
  • Wymiana zużytej rolki i sworzni jezdni zwrotnej
  • Naprawa jezdni zwrotnej podporowej
  • Montaż jezdni podporowej zwrotnej w kotle
  • Demontaż i montaż
  • Naprawa przewału wahadłowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Wymiana urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Naprawa
  • Wymiana kosza węglowego
  • Demontaż, naprawa oraz montaż zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa oraz montaż warstwownicy węgla
  • Wymiana warstwownicy węgla
  • Demontaż, naprawa oraz montaż urządzenia regulującego warstwownicę węgla
  • Wymiana urządzenia regulującego warstwownicę węgla
  • Naprawa zsypu węglowego przez wstawienie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Przygotowanie i ruch próbny rusztu
 • Napędy rusztowe z ślimakowym przełożeniem głównym
  • Demontaż
  • Naprawa przekładni wraz z wymianą uszkodzonych łożysk, zębatych i wałków
  • Montaż I, II i III stopnia przekładni
  • Zdjęcie i założenie połówki sprzęgła na wał ślimacznicy
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana
  • Demontaż, przegląd oraz montaż wału napędzającego wraz ze ślimakiem
  • Wymiana
  • Przegląd i montaż urządzenia zabezpieczającego wał napędowy
  • Ustawienie silnika i założenie osłon ochronnych
  • Przygotowanie i ruch próbny napędu
  • Czyszczenie płaszczyzn między stopniami przekładni
  • Wymiana bolcy sprzęgła wraz z zabezpieczeniem oraz przegwintowanie otworów zabezpieczeń
 • Napędy rusztowe z zębatym przełożeniem głównym
  • Demontaż
  • Naprawa przekładni wraz z wymianą uszkodzonych łożysk tocznych, zębatek i wałków
  • Montaż przekładni na napędzie
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana
  • Ustawienie silnika i założenie osłon ochronnych
  • Przygotowanie i ruch próbny napędu
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Rozsprzęglenie i zesprzęglenie napędu z wałem przednim rusztu
 • Wagi węglowe
  • Zdjęcie i założenie silnika
  • Demontaż, naprawa, montaż
  • Naprawa leja zsypowego
  • Regulacja i ruch próbny

Rozdział 09.

Wentylatory

 • Wentylatory ciągu jednostronnie łożyskowane
  • Zdjęcie, osłon ochronnych i rozkręcenie sprzęgła
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa obudowy wewnętrznej przez wstawienie łaty
  • Przegląd, naprawa i czyszczenie układu chłodzenia łożysk
  • Wymiana
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wykonanie i wymiana łopatki wirnika
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana osłon ochronnych śrub wirnika
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wymiana obudowy łożyska wraz z dopasowaniem
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą obudowy wewnętrznej i kanałów
  • Wymiana aparatu kierowniczego bez serwomotoru
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego
  • Naprawa klapy na tłoczeniu lub ssaniu
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny
 • Wentylatory ciągu dwustronnie łożyskowane
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Demontaż i montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Wykonanie i wymiana łopatki wirnika
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Przegląd wirnika
  • Wymiana łożyska
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana obudowy łożyska wraz z dopasowaniem
  • Demontaż i montaż kozła łożyskowego
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą obudowy wewnętrznej i kanałów
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wymiana
  • Naprawa
  • Demontaż i montaż pokrywy
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Naprawa łopatki lub tarczy wirnika przez napawanie 1-warstwowe
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Malowanie wentylatora, znakowanie położenia klap oraz oznaczenie kierunku obrotów
  • Ruch próbny
 • Wentylatory podmuchu
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła oraz odsunięcie silnika ze stanowiska
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Wykonanie i wymiana łopatki wirnika
  • Przegląd wirnika
  • Wymiana
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Wyłożenie od wewnątrz blachą obudowy wewnętrznej i kanałów
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Wymiana aparatu kierowniczego
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego
  • Naprawa klap na tłoczeniu lub ssaniu
  • Wymiana połowy sprzęgła na wale wentylatora
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Malowanie obudowy wentylatora, znakowanie położenia klap oraz oznaczenie kierunku obrotów
  • Ruch próbny
 • Wentylatory powietrza wtórnego
  • Zdjęcie osłon ochronnych i rozkręcenie sprzęgła
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wykonanie i wymiana łopatki
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Przegląd łożyska tocznego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska ślizgowego z dopasowaniem
  • Przegląd łożyska ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Wyłożenie od wewnątrz obudowy blachą
  • Naprawa klapy na tłoczeniu lub ssaniu
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny
 • Wentylatory powietrza nośnego
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Wymiana połowy sprzęgła
  • Demontaż oraz montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa górnej i dolnej obudowy wentylatora
  • Demontaż, naprawa oraz montaż bocznej obudowy wentylatora
  • Zdjęcie wirnika z wału wentylatora
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wymiana
  • Montaż wirnika na wale i ustawienie w obudowie
  • Wyważenie wirnika
  • Naprawa klapy regulacyjnej dopływu powietrza
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny
  • Przegląd łożyska tocznego

Być może zainteresują Cię także