94 717 35 00
Czynne od pn. do pt.: 8 - 16
Mój koszyk
W koszyku: 0 szt.
Razem (zł): 0,00
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KPRR 6

Kotły wodne o wydajności do 120Gcal

Netto Brutto (VAT 23%)
73,00 zł 89,79 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

 • Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót
  • Przejazd pracownika do lub z miejsca robót
  • Zapoznanie sie z dokumentacją
  • Oględziny kotła przeznaczonego do remontu
  • Sprawdzenie w magazynie potrzebnych części i materiałów
  • Przygotowanie i urządzenie terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Likwidacja terenowej wypożyczalni narzędzi
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła przy pierwszym remoncie w kampanii remontowej
  • Zagospodarowanie strefy remontowej kotła przy kolejnych remontach
  • Likwidacja miejsca robót
  • Instalacja urządzeń dźwignicowych (ustawienie wciągarki, olinowanie oraz demontaż) 1 kpl=1 wciągarka
  • Instalacja i utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i oświetleniowych wyposażenia technicznego zespołu remontowego
  • Wymiana i uzupełnienie sprzętu i narzędzi w ciągu miesiąca remontu
  • Obsługa kompresora lub wciągarki
  • Obsługa narzędziowni i konserwacja
  • Nadzór mistrzowski nad remontem przy liczebności brygady większej niż 15 pracowników
 • Próby i uruchomienia
  • Obsługa
  • Rozruch kotła po remoncie kapitalnym lub średnim
 • Transporty
  • Transport materiałów kotłowych (blach, rur, elementów konstryjnych, butli i złomu) z magazynu do strefy remontu lub ze strefy remontu na składowisko
  • Transport części zamiennych dużych gabarytów (wężownice, komory, bloki ekranowe) z magazynu do strefy remontu lub ze strefy remontu na składowisko

Rozdział 02.

Część ciśnieniowa

 • Rury ekranowe
  • Regulacja podziałki rur ekranowych (w obrębie jednej belki mocującej)
  • Wymiana odcinka pionowej rury ekranowej
  • Wymiana odcinka rury ekranowej
  • Wykonanie połączenia spawanego rury ekranowej
  • Wymiana belki zawieszeń rur ekranowych
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia rury ekranowej
  • Wymiana dolnej komory rur ekranowych z wymianą podpór komory (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wymiana górnej komory rur ekranowych (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wykonanie połączenia spawanego komory ekranowej średnicy do 410 i grubości ścianki do 16mm
  • Wykonanie połączenia spawanego komory ekranowej średnicy do 280 i grubości ścianki do 10mm
  • Demontaż, czyszczenie, przegwintowanie śruby oraz montaż zamykadła komory ekranowej
  • Kontrola stanu podpory komory ekranowej
  • Wymiana podpory komory rur ekranowych
  • Naprawa i ustawienie repera komory rur ekranowych
  • Wymiana odcinka rury odwadniającej komorę średnicy do 40 (odcinek do 2mb)
  • Czyszczenie komory pompą WOMA
  • Gięcie kolana lub łuku z rury średnicy do 60
  • Naprawa belki zawieszeń rur ekranowych (podgrzewanie, prostowanie i spawanie)
  • Wykonanie zawieszenia rury ekranowej
  • Przygotowanie do badań odcinka rury ekranowej (odcinek do 0,5mb)
  • Czyszczenie z osadu i mułu wnętrza komory ekranowej (płukanie)
 • Grodziowe pęczki konwekcyjne
  • Odcinkowa wymiana wężownicy grodzi średnicy do 40 (2 spoiny)
  • Wymiana grodzi górnej przy wymianie kompletu (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wymiana grodzi dolnej przy wymianie kompletu (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wymiana grodzi górnej przy wymianie kompletu (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wymiana grodzi dolnej przy wymianie jednostkowej (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wykonanie połączenia spawanego wężownicy grodzi średnicy do 40
  • Naprawa lub wymiana zawieszenia grodzi
  • Wymiana płaskowników łączących wężownice grodzi
  • Kontrola drożności wężownicy o średnicy do 40 na zewnątrz kotła
  • Wymiana pionowej komory grodzi o średnicy do 280 (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wymiana komory grodzi o średnicy do 410 (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wykonanie połączenia spawanego komory
  • Wymiana lub naprawa podpory komory grodzi (bez demontażu komory)
  • Demontaż, czyszczenie, przegwintownie śruby oraz montaż zamykadła komory grodzi
  • Czyszczenie komory pompą WOMA
 • Leżące pęczki konwekcyjne
  • Wymiana wężownic
  • Wymiana odcinka rury średnicy do 40 i długości do 6m (2 spoiny)
  • Wykonanie połączenia spawanego rury średnicy do 40
  • Kontrola drożności wężownicy na zewnątrz kotła
  • Wymiana odcinka rury zasilającej wężownice średnicy do 90 (2 spoiny)
  • Wymiana komory zbiorczej (bez wykonania połączeń spawanych)
  • Wykonanie połączenia spawanego komory
  • Naprawa
  • Kontrola stanu podpory komory
  • Wymiana podopory komory zbiorczej
  • Czyszczenie komory pompą WOMA

Rozdział 03.

Podgrzewacze powietrza

 • Obrotowe podgrzewacze powietrza w układzie pionowym
  • Demontaż i montaż silnika
  • Rozsprzęglenie silnika
  • Otwarcie, uszczelnienie oraz zamknięcie
  • Przegląd, naprawa i regulacja uszczelnień
  • Wymiana kołków pierścienia napędzającego wirnik
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych części i oleju
  • Demontaż i montaż przekładni
  • Wymiana koła napędzajacego wirnik
  • Przegląd łożyska
  • Wymiana łożyska
  • Wymiana uszczelnień
  • Kontrola zamocowania wirnika na wale
  • Wymiana czopa wirnika
  • Ustawienie silnika i zesprzęglenie
  • Ruch próbny podgrzewacza
  • Naprawa instalacji chłodzenia łożysk
  • Naprawa obudowy zewnętrznej obrotowego podgrzewacza powietrza
  • Podnoszenie i zabezpieczenie wirnika celem kontroli lub wymiany łożyska nośnego
  • Ustawienie belki nośnej podtrzymujacej łożysko nośne
  • Odkręcenie i zakręcenie pokrywy zewnętrznej lub wewnętrznej na wirniku zimnego końca
  • Wymiana górnych koszy grzejnych
  • Wymiana koszy zimnego końca
  • Czyszczenie koszy pompą WOMA
  • Wymiana krat nośnych koszy zimnego końca
  • Rozcinanie ram koszy, składanie blach po oczyszczeniu i spawanie płaskowników

Rozdział 04.

Konstrukcje i osprzęt kotła

 • Konstrukcje i osprzęt kotła
  • Demontaż opancerzenia kotła
  • Naprawa i montaż opancerzenia kotła
  • Demontaż i montaż konstrukcji opancerzenia kotła
  • Naprawa pokryw łuków montażowych
  • Remont uchylnej klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Wymiana uchylnej klapy eksplozyjnej włazu lub wziernika
  • Demontaż, naprawa i montaż przewodu wydmuchowego klapy eksplozyjnej kotła
  • Wykonanie i montaż konstrukcji pod nowy właz
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu kotła mocowanego śrubami
  • Naprawa wziernika zasuwkowego
  • Wymiana kołka do zamocowania obmurza
  • Wymiana podłogi blaszanej lub ażurowej na podestach
  • Naprawa barierek i krawężników podestów
  • Naprawa schodów stalowych
  • Demontaż, czyszczenie i montaż chłodniczki poboru próbek
  • Naprawa obudowy zamknięcia wodnego komory paleniskowej
  • Wykonanie blach na opancerzenie kotła

Rozdział 05.

Palniki i przewody pyłowe

 • Palniki strumieniowe narożne
  • Wymiana kolana żeliwnego przy palniku
  • Wymiana rury wylotowej pyłu z palnika
  • Wymiana skrzyni powietrza
  • Ustawienie palnika
  • Naprawa klapy regulacyjnej palnika
  • Wykonanie nowej końcówki palnika
 • Palniki olejowe
  • Wymiana końcówki palnika olejowego
  • Przegląd i naprawa kierownic powietrza
  • Demontaż i montaż kolana powietrznego z obudową palnika
  • Wymiana palnika olejowego
  • Wymiana przewodu olejowego
 • Przewody mieszanki pyło-powietrznej
  • Demontaż i ustawienie
  • Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie średnicy do 300
  • Demontaż i montaż połączenia kołnierzowego średnicy do 300
  • Naprawa lub wymiana klapy motylkowej lub uchylnej na przewodzie średnicy do 300
  • Wykładanie kolana prętami
  • Wykonanie kolana segmentowego średnicy do 300 (3 segmenty)
  • Wymiana lub naprawa zawieszenia przewodów
  • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterowania klapy
  • Kontrola grubości ścianki przewodu
  • Wymiana klapy eksplozyjnej i kratki średnicy do 600
  • Naprawa kolana lub przewodu przez wstawienie łaty lub nakładki
  • Napawanie wyerodowanej powierzchni kolana lub przewodu jedno warstwowe
  • Cięcie i gięcie pręta do wyłożenia kolana pyłowego (1 kpl=1 kolano)

Rozdział 06.

Kanały powietrza i spalin

 • Kanały spalin i powietrza
  • Naprawa ścian przewodu spalin lub powietrza o przekroju
  • Wymiana kompensacji
  • Wymiana lub naprawa klapy motylkowej o przekroju średnicy do 500mm
  • Naprawa klapy prostokątnej w kanale spalin lub powietrza
  • Przegląd i naprawa napędu linkowego sterowania klapy
  • Demontaż i ustawienie odcinka przewodu spustowego średnicy do 100mm
  • Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie spustowym średnicy do 100mm
  • Wykonanie kolana segmentowego z rury średnicy do 100mm (3 segmenty)
  • Naprawa zasuwy żaroodpornej na kanałach spalin
  • Demontaż kanałów powietrza lub spalin w odcinkach
  • Montaż kanałów powietrza lub spalin w gotowych odcinkach
  • Naprawa zawieszeń kanału

Rozdział 07.

System odpylania i odpopielania

 • Odżużlacze zgrzebłowe
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgła od silnika i przekładni
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Remont przekładni z wymianą uszkodzonych elementów
  • Naprawa koła gwiazdowego ( bez zdejmowania )
  • Wymiana
  • Naprawa urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana ramy zamykającej lej żużlowy
  • Naprawa leja żużlowego (prostowanie)
  • Naprawa zsypu żużla
  • Wymiana wykładziny wanny odżużlacza
  • Naprawa obudowy wanny odżużlacza
  • Wysunięcie i wsunięcie wanny z uszczelnieniem
  • Demontaż starej i montaż nowej wanny
  • Wymiana przekładni
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Wymiana łożyska ślizgowego z dopasowaniem
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Montaż łańcucha z elementów
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon
  • Ruch próbny odżużlacza
 • Kruszarki żużla
  • Demontaż osłon, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska
  • Demontaż, naprawa i montaż dławic uszczelniających wał
  • Wymiana dławic uszczelniających wał
  • Wymiana płaszczyzn miażdzących nastawnych
  • Demontaż, naprawa i montaż wstępnego łamacza żużla
  • Demontaż i montaż górnej obudowy kruszarki
  • Demontaż, naprawa z wymianą uszkodzonych elementów oraz montaż bębna miażdzącego z wałem
  • Wymiana wału z segmentami kruszącymi
  • Demontaż i montaż koła zębatego na wale łamacza
  • Wymiana bocznych elementów kruszących
  • Naprawa obudowy kruszarki
  • Naprawa
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Naprawa urządzenia wodnego wtrysku do kruszarki
  • Wymiana przekładni
  • Wymiana kruszarki
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie, założenie osłon
  • Ruch próbny kruszarki
 • Chłodny lej
  • Naprawa klapy żużlowej leja
  • Naprawa kraty zsypu żużla
  • Wymiana dysz zraszających
  • Naprawa włazu chłodnego leja
  • Naprawa lub wymiana przewodów wodnych dysz zraszających do kolektora
  • Wymiana wykładzin w chłodnym leju (jeden segment)
  • Wymiana płyt w kanale pod chłodnym lejem
  • Naprawa włazu chłodnego leja z napędem
  • Naprawa lub wymiana połączenia obrotowego do dysz spłucznych
  • Wymiana bocznego włazu chłodnego leja
  • Wymiana krat na kanałach w obrębie chłodnego leja
  • Naprawa wziernika
 • Elektrofiltry poziome
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa włazu i zamknięć
  • Demontaż blach stropu
  • Naprawa blach stropu
  • Montaż blach stropu
  • Wymiana lub naprawa konstrukcji stropu (1 pole)
  • Demontaż osłon ochronnych i silnika napędu ostukiwaczy elektrod zbiorczych
  • Remont przekładni ostukiwaczy elektrod zbiorczych
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych napędu ostukiwaczy elektrod zbiorczych
  • Wymiana młotka ostukującego elektrodę zbiorczą
  • Demontaż i montaż wału i łożysk przeniesienia napędu ostukiwaczy elektrod zbiorczych
  • Wymiana łożyska ostukiwaczy elektrod zbiorczych
  • Demontaż i montaż łańcucha "Galla"
  • Demontaż osłon ochronnych i silnika napędu ostukiwaczy elektrod ulotowych
  • Remont przekładni ostukiwaczy elektrod ulotowych
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych napędu ostukiwaczy elektrod ulotowych
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Wymiana łożyska wału przeniesienia napędu mechanizmu podnoszenia młotków
  • Demontaż, naprawa z wymianą uszkodzonych części i montaż mechanizmu podnoszenia młotków wraz z regulacją
  • Wymiana
  • Wymiana drutów elektrody ulotowej
  • Prostowanie ramy elektrody ulotowej wraz z ewentualnym wycinaniem drutów
  • Przygtowanie, montaż i demontaż stanowiska do naciągania drutów elektrod ulotowych
  • Naprawa elektrody zbiorczej z wymianą blach
  • Wymiana konstrukcji zawieszenia elektrody zbiorczej z ewentualną wymianą rolek
  • Naprawa konstrukcji zawieszenia elektrody zbiorczej
  • Wymiana elektrody zbiorczej
  • Demontaż mostu między polami elektrofiltra
  • Wymiana drąga elektrody zbiorczej z zawieszeniem
  • Naprawa i montaż mostu między polami elektrofiltra
  • Prostowanie elektrody zbiorczej
  • Regulacja podziałki elektrod (1 pole=1kpl)
  • Demontaż i naprawa blach oraz konstrukcji ściany sitowej i montaż blach
  • Naprawa blach kierujących spaliny na wlocie i wylocie
  • Naprawa leja zsypowego przez prostowanie blach
  • Demontaż, naprawa i montaż drąga interwencyjnego leja zsypowego
  • Demontaż aparatu spłucznego lub wydmuchowego
  • Naprawa i montaż aparatu spłucznego lub wydmuchowego
  • Wymiana aparatu spłucznego lub wydmuchowego
  • Wymiana zasuwy spustowej pod elektrofiltrem
  • Wymiana rurociągu odpopielania
  • Wymiana klapy eksplozyjnej elektrofiltra
  • Wymiana rury wydmuchowej klapy eksplozyjnej
  • Naprawa klap w kanale wlotowym do elektrofiltra
  • Wykonanie rury wydmuchowej łącznie z klapą eksplozyjną
  • Ruch próbny, obserwacja i regulacja mechanizmów
  • Próby napięciowe elektrofiltra (1 pole)
  • Transport urządzenia dźwigowego na dach elektrofiltra, montaż, przesuwanie i demontaż (do wymiany elektrod)
  • Składanie elektrod ulotowych z czterech części (1kpl=1rama)
  • Rozebranie starej elektrody zbiorczej oraz kompletowanie nowej
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Demontaż i montaż przekładni ostukiwaczy elektrod zbiorczych lub ulotowych
 • Multicyklony spalin
  • Otwarcie, naprawa, uszczelnienie oraz zamknięcie włazu
  • Wymiana rury wydmuchowej klapy eksplozyjnej
  • Demontaż, przegląd oraz montaż tulei z łopatkami kierunkowymi
  • Naprawa kratownicy w komorze wlotowej lub wylotowej
  • Naprawa cyklonika
  • Wymiana cyklonika
 • Urządzenia odpopielające
  • Naprawa obudowy ścian
  • Naprawa
  • Wymiana klapy eksplozyjnej
  • Demontaż pokrywy blaszanej stropu
  • Naprawa pokrywy blaszanej stropu
  • Montaż pokrywy blaszanej stropu
  • Wymiana klapy uchylnej migałki
  • Demontaż i montaż aparatu odpopielania
  • Naprawa aparatu odpopielania z wymianą dyszy
  • Demontaż, naprawa, montaż instalacji sprężonego powietrza w obrębie aparatu
  • Demontaż i montaż zasuwy odcinającej zasobnik popiołu
  • Naprawa zasuwy odcinającej zasobnik popiołu
  • Naprawa kolan odpopielania przez wykonanie i spawanie nakładki
  • Kontrola szczelności aparatu odpopielania
  • Wymiana rurociągu wydmuchowego średnicy do 100
  • Wymiana rurociągu odpopielania w kanale średnicy do 150
  • Wymiana kolana na rurociągu średnicy do 150

Rozdział 08.

System węglowy

 • Młyny wentylatorowe
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła oraz odsunięcie silnika
  • Demontaż, naprawa oraz montaż sprzegła śrutowego
  • Wymiana sprzęgła
  • Otwarcie drzwi i wyczyszczenie młyna
  • Wymiana koła bijakowego
  • Regenercja koła bijakowego
  • Wymiana
  • Naprawa opancerzenia drzwi młyna
  • Napawanie wyerodowanych powierzchni jedno warstwowe
  • Naprawa
  • Wymiana rozdzielacza pyłu
  • Naprawa rozdzielacza pyłu
  • Wymiana oleju w układzie smarowania łożysk
  • Demontaż, czyszczenie, przegląd, naprawa i montaż układu olejowego
  • Kontrola ułożyskowania młyna (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Demontaż i montaż komory łożyskowej z wałem
  • Wymiana wału młyna
  • Wymiana łożyska
  • Wyważenie koła bijakowego
  • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych i płaszczyzn podziałowych młyna
  • Zamknięcie drzwi młyna wraz z uszczelnieniem
  • Czyszczenie i naprawa układu chłodzenia oleju
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie oraz założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny młyna
 • Podajniki taśmowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła i odsunięcie silnika od przekładni
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni napędowej
  • Remont przekładni bezstopniowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni bezstopniowej
  • Demontaż i montaż
  • Wymiana gumowych fartuchów uszczelniających
  • Przegląd bębna napinającego wraz z łożyskami
  • Wymiana rolki zestawu górnego lub dolnego
  • Naprawa rolki zestawu górnego lub dolnego
  • Wykonanie i montaż mechanicznego połączenia taśmy
  • Demontaż i montaż zestawu podtrzymującego rolki
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Przegląd bębna napędowego z łożyskami tocznymi lub ślizgowymi
  • Przegląd bębna odciskowego z łożyskami tocznymi lub ślizgowymi
  • Wymiana łożyska
  • Naprawa
  • Wymiana zasuwy odcinającej podajnik od młyna
  • Demontaż, naprawa oraz montaż bębna napędowego lub poślizgowego
  • Wymiana lub obrócenie kanału zsypowego z podajnika do młyna
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i montaż osłon ochronnych
  • Ruch próbny podajnika
 • Podajniki zgrzebłowe węgla surowego
  • Zdjęcie osłon, rozkręcenie sprzęgieł i odsunięcie silnika od przekładni
  • Demontaż i montaż półsprzęgła
  • Remont przekładni napędowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni napędowej
  • Remont przekładni bezstopniowej z wymianą uszkodzonych części
  • Wymiana przekładni bezstopniowej
  • Naprawa obudowy podajnika
  • Naprawa przez napawanie koła gwiazdowego
  • Wymiana koła gwiazdowego
  • Przegląd łożyska tocznego lub ślizgowego (czyszczenie i klasyfikacja)
  • Wymiana łożyska
  • Przegląd i naprawa prowadnic i urządzenia napinającego łańcuch
  • Demontaż, naprawa i montaż łańcucha zgrzebłowego
  • Wymiana łańcucha zgrzebłowego
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Naprawa lub wymiana warstwownicy
  • Naprawa zsypu wlotowego lub wylotowego przez wspawanie łaty
  • Naprawa zasuwy odcinającej podajnik od przewodów młyna
  • Wymiana zasuwy odcinającej podajnik od przewodów młyna
  • Wymiana zsypu wylotowego
  • Wymiana blach ślizgowych
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie pokrywy czołowej
  • Wymiana oleju w przekładni
  • Ustawienie przekładni, centrowanie wałów, skręcenie sprzęgieł, założenie osłon, ustawienie silnika
  • Ruch próbny podajnika
 • Stalowe zasobniki węgla surowego
  • Otwarcie, naprawa i zamknięcie włazu
  • Naprawa kraty zsypu węgla
  • Wymiana ściany zasobnika
  • Czyszczenie z korozji i szlaki konstrukcji nośnej ścian
  • Naprawa drabiny w zasobnikach węgla
  • Wymiana drabiny
  • Naprawa ścian zasobnika przez wstawienie łaty
  • Naprawa zasuwy prętowej
  • Naprawa zasuwy odcinającej zasobnik od podajnika
 • Ruszty łuskowe
  • Demontaż, naprawa i montaż osłon frontowych
  • Demontaż rusztowań
  • Przegląd oraz sortowanie rusztowin
  • Doszlifowanie oraz dopasowanie rusztowań
  • Montaż rusztowin
  • Wymiana trzymaczy bocznych i środkowych
  • Rozpięcie i demontaż w odcinkach łańcucha rusztu, cała szerokość rusztu
  • Wymiana iglic łączących poszczególne łańcuchy z wymianą tulei i rolki dystansowej
  • Naprawa łańcucha z trzymaczami rusztowin
  • Kompletowanie łańcucha
  • Montaż łańcucha rusztu - cała szerokość pokładu rusztu
  • Demontaż przedniego wału wraz z urządzeniem napinającym
  • Demontaż i montaż połówki sprzęgła
  • Naprawa gwiazdy wału przedniego
  • Demontaż i montaż gwiazdy wału przedniego
  • Wymiana gwiazdy wału przedniego
  • Przegląd i naprawa urządzenia napinającego
  • Demontaż, przegląd i montaż przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu
  • Wymiana przedniego łożyska ślizgowego wału rusztu
  • Montaż przedniego wału z urządzeniem napinającym
  • Demontaż, naprawa i montaż urządzenia smarującego wał przedni
  • Wymiana górnej szyny bieżnej
  • Demontaż jezdni zwrotnej podporowej
  • Wymiana rolki i sworznia jezdni zwrotnej
  • Naprawa jezdni zwrotnej podporowej
  • Montaż jezdni zwrotnej podporowej w kotle
  • Demontaż i montaż tylnego segmentu łukowego, bocznego lub środkowego
  • Demontaż, naprawa i montaż przewału wahadłowego
  • Wymiana przewału wahadłowego
  • Demontaż, naprawa i montaż urządzenia regulującego przewał wahadłowy
  • Wymiana urządzenia regulującego przewał
  • Naprawa skrzyni powietrza strefowego
  • Naprawa klapy wraz z regulacją powietrza strefowego
  • Naprawa kosza węglowego
  • Wymiana kosza węglowego
  • Demontaż, naprawa i montaż zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa i montaż regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Wymiana regulacji zasuwy odcinającej kosz węglowy
  • Demontaż, naprawa i montaż warstwownicy węgla
  • Wymiana warstwownicy węgla
  • Demontaż, naprawa i montaż urządzenia regulującego warstwownice węgla
  • Wymiana urządzenia regulującego warstwownice węgla
  • Naprawa zsypu węglowego przez wspawanie łaty
  • Wymiana zsypu węglowego
  • Przygotowanie i ruch próbny rusztu
 • Napędy rusztowe ze ślimakowym przełożeniem głównym
  • Demontaż
  • Przegląd i naprawa przekładni wraz z wymianą uszkodzonych łożysk, zębatek i wałków
  • Montaż przekładni w napędzie
  • Montaż motoreduktora BNR-2000
  • Zdjęcie i założenie połówki sprzęgła na wał ślimacznicy
  • Demontaż, uszczelnienie i montaż pokrywy bocznej
  • Demontaż, przegląd i montaż ślimacznicy
  • Wymiana ślimacznicy lub wału
  • Wymiana łożyska ślizgowego ślimacznicy wraz z dopasowaniem
  • Demontaż, przegląd oraz montaż wału napędzającego wraz ze ślimakiem
  • Wymiana wału napędzającego lub ślimaka
  • Wymiana łożyska kulkowego lub baryłkowego wału napędzającego
  • Przegląd i montaż urządzenia zabezpieczającego wał napędowy
  • Ustawienie silnika i założenie osłon ochronnych
  • Kompletna wymiana napędu
  • Przygotowanie i ruch próbny napędu

Rozdział 09.

Wentylatory

 • Wentylator ciągu
  • Zdjęcie osłon ochronnych oraz rozsprzęglenie i odsunięcie silnika
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Demontaż i montaż
  • Przegląd łożyska
  • Wymia nałożyska
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Naprawa łopatki wirnika przez napawanie
  • Wymiana
  • Wyważenie wirnika
  • Wymiana wirnika bez piasty
  • Przegląd, naprawa i czyszczenie układu chłodzenia
  • Naprawa stożka wlotowego
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Wyłożenie blachą od wewnątrz wentylatora i kanałów
  • Wymiana półsprzęgła
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego wraz z układem sterowania
  • Wymiana aparatu kierowniczego
  • Demontaż,naprawa i montaż wirnika do chłodzenia łożyska na wale
  • Naprawa klap na tłoczeniu i ssaniu
  • Naprawa kompensacji na kanale tłoczącym
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora
  • Wymiana obudowy wentylatora
  • Demontaż, naprawa i montaż kanałów ssących (oddzielnie na dwie części i ponowne spawanie)
  • Zabezpieczenie kanałów ssących do wentylatora
  • Wymiana, dopasowanie i uszczelnienie stożków wlotowych
  • Ściągnięcie piasty z wirnikiem z wału i ponowne wciągnięcie na wał
 • Wentylator podmuchu
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie i odsunięcie silnika
  • Otwarcie, uszczelnienie i zamknięcie włazu
  • Przegląd
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Naprawa, przegląd i czyszczenie układu chłodzenia łożyska
  • Wymiana obudowy łożyska
  • Demontaż i montaż górnej obudowy wentylatora
  • Naprawa obudowy zewnętrznej wentylatora przez wstawienie łaty
  • Wymiana
  • Naprawa klap na tłoczeniu lub ssaniu
  • Przegląd i naprawa aparatu kierowniczego wraz z układem sterowania
  • Wymiana półsprzęgła
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie i założenie osłon ochronnych
  • Ruch próbny wentylatora
 • Wentylatory powietrza wtórnego
  • Zdjęcie osłon ochronnych, rozkręcenie sprzęgła
  • Demontaż i montaż górnej obudowy
  • Naprawa obudowy zewnętrznej przez wykonanie i wspawanie łaty
  • Przegląd, naprawa i czyszczenie układu chłodzenia łożysk
  • Wymiana wirnika z wałem
  • Wymiana wału lub wirnika
  • Naprawa łopatki wirnika
  • Wykonanie i wymiana łopatki
  • Wymiana łożyska tocznego
  • Przegłąd łożyska tocznego
  • Wymiana łożyska ślizgowego z dopasowaniem
  • Wymiana obudowy łożyska z dopasowaniem
  • Wyłożenie wewnątrz blachą obudowy wentylatora
  • Naprawa klapy na tłoczeniu lub ssaniu
  • Wymiana połówki sprzęgła
  • Wyważenie wirnika
  • Ustawienie silnika, zesprzęglenie, założenie osłon
  • Ruch próbny
  • Przegląd wału wirnika i piasty

Być może zainteresują Cię także